Høie ber kommunene forberede seg på at nasjonale tiltak opphører – må være klare fredag.

SENDTE BREV: Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Ali Zare

Løsner på grepet FØR han går av. Endel av skuespillet før teppefall. Fortsettelse følger med jesuitten i førersetet!

Fra og med 24. september må kommunene være forberedt på gjenåpning av landet.

Av YASMIN SFRINTZERIS

MARTHA C. S. HOLMES

 og LINE FAUSKOPublisert:Oppdatert i går 17:32

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Det kommer frem i et brev helse- og omsorgsminister Bent Høie har sendt til alle landets kommuner. I brevet ber han kommuner som fortsatt trenger coronatiltak om å lage egne forskrifter som må kunne tre i kraft allerede førstkommende fredag.

  • Hva betyr det? Det vil si at de nasjonale tiltakene kan opphøre når som helst fra og med fredag.
  • Hva vet vi ikke? Regjeringen har ikke bekreftet noen dato for når nasjonale tiltak opphører. Det betyr derfor ikke at det nødvendigvis kommer til å skje på fredag.

Det neste skrittet i gjenåpningsplanen blir «en normal hverdag med økt beredskap» der omtrent alle nasjonale tiltak opphører.

Regjeringen har allerede besluttet at meterkravet, innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder vil opphøre i denne fasen.

Her kan du lese mer om hva det betyr.

FHI sa til VG tirsdag at de snarlig vil anbefale gjenåpning.

«Kan gå kort tid»

Høie har tidligere sagt til VG at datoen for gjenåpning vil komme kort tid før gjenåpningen faktisk skjer. Det samme bekrefter han i brevet til kommunene.

«Jeg vil med dette informere landets kommuner om at det kan gå kort tid fra regjeringen formidler sin beslutning om å gå videre med gjenåpningen til beslutningen iverksettes og de nasjonale reglene i covid-19-forskriften opphører.», skriver han i brevet.

Og når den gjør det, peker han altså på at det kan være kommuner som fortsatt har behov for deler av de nasjonale reglene, og at de da må kunne vedta lokale forskrifter på svært kort varsel.

«På denne bakgrunn oppfordrer jeg de kommunene som ved et opphør av den nasjonale covid-19-forskriften ser behov for lokale forskrifter med hjemmel i
smittevernloven, om å utarbeide utkast til nødvendige lokale forskrifter eller
forskriftsendringer med hjemmel i smittevernloven. Forskriftene bør klargjøres slik at de ved behov kan vedtas med virkning fra fredag 24. september», heter det i brevet.

Regjeringen la også ut en sak på sine nettsider mandag om at Høie har bedt kommunene forberede lokale forskrifter som kan vedtas med virkning fra den 24 september. Der skriver de at dette kun er et ledd i forberedelsene for gjenåpningen, og a det ikke er fastsatt noen dato for når den vil skje.

I brevet, som ble sendt på mandag, viser Høie også til møtet mellom helsemyndighetene og kommunene 17. september. Da fikk kommunen beskjed om å gjøre seg klare til å innføre nedjustert TISK.

– Skjønner at noe skal skje

Kommuneoverlege Trond Brattland i Tromsø oppfatter brevet slik:

– Nå legger de et løp, fra 24. september og utover kan det skje når som helst.
Tromsø sier de ikke kommer til å ha behov for lokale forskrifter. Først og fremst dreier det seg om at innbyggerne må omstille seg bort fra at coronaviruset er verre enn andre luftveissykdommer, sier han til VG.

– Gjenåpning er en mental sak der man skal ta innover seg at man skal håndtere det som et normalt luftveisvirus, det er nok en krevende overgang for mange.

For eksempel får Tromsø fremdeles en del telefoner fra virksomheter, der de lurer på om en fullvaksinert ansatt må i karantene dersom barnet er smittes.

Kommuneoverlege frode Berg i Rana leser beskjeden slik:

– Vi skjønner at noe skal skje snart. Min vurdering er at vi ikke har behov for en lokal forskrift i Rana nå.

– Mange har lengtet

– Det er en forventet utvikling. Vi opplever god kontroll på smittesituasjonen, hva som skjer og hvor, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

– Det at man begynner å trappe ned på nasjonale tiltak, tror jeg mange har lengtet etter. Særlig næringer som uteliv, kultursektoren og turisme, som har slitt lenge i pandemien, fortsetter han.

Samtidig som gjenåpningen for mange vil være et etterlengtet trekk fra regjeringen, er Steen tydelig på at enkelte kan være redd for økt smittespredning.

– Det er viktig at lokale myndigheter fortsetter å ha kontroll på smittespredning. Men det er ikke en ny situasjon for oss å ha ansvar for det. Jeg håper – bank i bordet – at det blir unødvendig med lokale tiltak, sier Steen.

 Dersom det nå blir slutt på «meteren» nasjonalt, blir det også slutt på «meteren» i Oslo?

– Hvis meteren forsvinner nasjonalt, forsvinner den også i Oslo – med mindre vi får andre helsefaglige råd. Vi har i dag ingen planer om at Oslo skal bli behandlet strengere enn resten av landet.

Klare for gjenåpning

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger sier Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola har samarbeidet om forskriftsarbeid i et år nå, og raskt kan sette inn lokale forskrifter om nødvendig.

– Vi har vurdert det som at Nord-Jæren i nåværende situasjon kan følge nasjonal gjenåpning om den kommer, og ikke sett behov for å ha forskrift klar den 24. september. Men vi fortsetter å følge situasjonen og opprettholder gruppen for å innføre det raskt om det er nødvendig.

Smittesituasjonen i Vadsø tilsier heller ikke at det er behov for en lokal forskrift for øyeblikket, ifølge kommuneoverlege Brit Larsen Mehmi.

– Vi har hatt lokal forskrift tidligere og fått etablert dette på veldig kort tid, og jeg oppfatter at det skal vi kunne klare på nytt.

Mehmi sier hun tolker brevet som at det kan komme en beskjed om at den nasjonale forskriften forsvinner på fredag – og påpeker at det i så fall vil sammenfalle med at kommunene har fått beskjed om å innføre nedjustert TISK fra mandag den 27., altså neste uke.

På spørsmål om de i så fall er klare for en gjenåpning i Vadsø neste uke, svarer hun:

– Jeg tenker at det skal gå fint i Vadsø. Hvis vi får et lokalt utbrudd så vil vi håndtere det på samme måte som tidligere utbrudd har blitt håndtert, sier hun og legger til:

– Jeg er også innforstått med at i en så liten kommune som Vadsø, som for øvrig er middels stor i Finnmarkssammenheng, så er det mye lettere å håndtere disse tingene i for eksempel større byer som Oslo.Publisert:Publisert: 22.09.21 kl. 14:26Oppdatert: 22.09.21 kl. 17:32

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Legg igjen en kommentar