Fra advokat Erlend Efskind.MASSETESTING PÅ BARNETRINNET.

Forrige uke gikk følgende melding ut til alle foresatte på barnetrinnet fra Oslo-skolen: «Elever på barnetrinnet kan teste seg med selvtest to ganger i uken. Testene får dere fra skolen. Alle elever på barnetrinnet kan teste seg selv to ganger i uken. Testing bidrar til å stoppe smitten og til at barna kan gå på skolen og leve så normalt som mulig. Ved å teste barnet to ganger i uken, slipper barna smittekarantene hvis noen i klassen, på fritidsaktiviteter eller i vennegjengen er smittet. Hvis noen i familien (husstanden) eller andre tilsvarende nære er smittet, må eleven fortsatt i smittekarantene. Andre tilsvarende nære er bestevenner, kjærester og overnattingsbesøkende.» Jeg har vært i kontakt med flere skoler, som på mitt spørsmål om de som ikke lar seg masseteste jevnlig, men gjør det kun ved utbrudd, må i karantene. Svaret var et klart nei. Teksten til Oslo-skolen fremstår derfor sterkt misvisende, da den gir uttrykk for at bare de som massetester seg slipper karantene. Det er selvfølgelig heller ingen «klar medisinskfaglig begrunnelse» slik smittevernloven § 1-5 krever for å forskjellsbehandle disse gruppene. Helt opplagt er dette dersom eleven ved utbrudd tester seg, da han/hun vil stå likt med de andre. Unnlater eleven å teste seg ved utbrudd, sier lovgivningen at eleven skal i 10-dagers karantene. Undertegnede er av den mening at forskriften på dette punktet er ugyldig, da den ikke bygger på en klar medisinskfaglig begrunnelse. I alle fall så lenge eleven ikke har symptomer. Jeg minner om at vi står overfor et virus som er svært lite skadelig for barn. Det skadelige ligger derimot i den frykten styresmaktene skaper. Det er heller de som skulle vært satt i karantene, for ikke å si isolat – på ubestemt tid. Eksemplet føyer seg dessverre bare pent inn i rekken av myndighetenes snikinnføring av stadig nye regler og «anbefalinger», med grenser som stadig flyttes, ettersom de tidligere kontroversielle bestemmelsene blir allment aksepterte av befolkningen. Det smerter meg å være vitne til dette. Like tragisk er fraværet av engasjement hos foreldre. Et forsøk fra en far på barnetrinnet å få med de andre foreldrene i klassen mot massetestingen på deres Facebook-gruppe, ble møtt med følgende kommentar: «Jeg synes det er helt tullete å skulle mobilisere mot myndighetene i denne saken. Oppfordrer deg til å slette dette innlegget og følge de tiltakene som blir gitt av myndighetene som er til det beste for oss alle.»Kommentaren fikk overveldende støtte fra de andre foreldrene i klassen, mens faren fikk ingen. Det er så en nesten ikke tror det, hvor numne og autoritetstro folk er. Til og med når det gjelder overgrep mot ens egne barn. Jeg er av den overbevisning at hjertet til syvende og sist vil seire, og at de tiltakene vi nå er vitne til vil få sterke etterspill ettersom sannheten kommer frem og folk begynner å skjønne hva de egentlig er med på. Inntil da er det av essensiell betydning at vi som makter å stå imot presset og har integritet til å si ifra, fortsetter å gjøre den jobben. En strålende dag ønskes dere alle.

❤

Erlend

Legg igjen en kommentar