Hva var egentlig innvandringsstoppen av 1975? Bjørgulf Mortensen 22.09 2021.

Jo, da stjal stortinget denne retten som VI hadde til å naturalisere fremmede. Det var kun jesuitter og jøder som vi ikke kunne naturalisere-.Her kan dere lese til øyet blir stort…Hva er en jesuitt?I hht Norges Grunnlov har ikke jesuitter adgang til Norge. Hvorfor? Fordi det er mordere. De har avlagt jesuitteden, som pålegger dem å drepe enhver protestant- hvor enn de måtte finnes i verden.Innvandringsstoppen av 1975.Stortinget fjernet vår rett til å naturalisere fremmede i 1975, og overtok selv den retten- for å drukne oss i fremmede kniver og gafler.Du skjønner….i 1975 fikk vi noe som het innvandringsstopp. Jeg tror ikke du har klart for deg hva dette egentlig betyr?Du må forstå litt jus, jfr Norges Grunnlov også. Her kan jeg skyte inn at vi før 1975 hadde retten til fri innvandring, dvs det norske folket hadde retten helt frem til 1975 å naturalisere fremmede. Dvs at hvem som helst hadde lov å huse fremmede i 10-15 år, unntatt jesuitter, da de er mordere- for så å søke om norsk statsborgerskap. Det var allmenningsprinisppet som Norges Grunnlov bygger på, som GRO H B og jesuittene til Paven i ROM ønsket å fjerne, fordi de ville innføre Eiendomssamfunnet til paven i stedet, les Eøs direktiver.Hva er en jesuitt?I ordboken står det at de benytter tvilsomme metoder for å nå sine mål. Og MERK dere dette, i 1956 fjernet disse “slimålene” ja jesuittene som var smuglet inn i landet- og som var delaktig på stortinget- de fjernet jesuittparagrafen i Norges Grunnlov.Nå ser dere sammenhengen- og dere vil også mislike Jonas G Støre som jeg MISLIKER som jesuitt og idiot.Så den dagen i 1975, da var det jesuittene (les Stortinget) som stjal fra oss denne retten, og da begynte galskapen for alvor, nemlig innslusingen av kriminellt pakk fra alle fengsler i verden til Norge.Og det er bare å se dere rundt om, hvordan har det foreløpt/ gått?Altså denne innvandringsstopp var å fjerne retten som nordmenn hadde til selv å velge om de ville huse fremmede i sitt land. Ser du forskjellen nå, min venn?Tenk hvor frekk globalistene har vært. Det er til å gråte over og vel så det!MERKNADER om denne nye utlendingsloven! Denne nye loven strider ikke bare mot hele Grunnlovens kapittel C, men mot hele dens Ånd, (§112 i Grunnloven) -Det samme gjelder den nye utlendingsloven, som ikke bare er en krenkelse av Grunnlovens §75 m, men av hele den norske statsforfatningen.La oss se litt på den uanselige bestemmelsen i Grunnlovens §75 m. Denne bestemmelsen sier at det tilligger Stortinget “at naturalisere fremmede”. Ser vi så på §92 for å finne ut hva det innebærer å “naturalisere fremmede”, finner vi ut at det er en særskilt rettsakt som må til for at en som har bodd i landet i mindre enn ti år skal kunne få embete i Norge. Men i årene fra 1945-1990 ble bestemmelsen brukt for å hjemle innvilgelse av statsborgerskap. Dermed ble det instituert et viktig eiendomsrettslig prinsipp, nemlig at det er Stortinget og ikke det enkelte bygdesamfunn som skal bestemme hvem som skal få oppholdsrett i Norge. Nå er det jesuittenes Schengenorganer som har bestemmelsesretten.

Legg igjen en kommentar