Høring av forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS

Høring | Dato: 20.08.2021Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Formålet er å kunne ha tilstrekkelig rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller. Håndteringen av covid-19 pandemien har vist at en slik infrastruktur er viktig å ha på plass før en eventuell influensapandemi starter.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.10.2021

Høringsbrev

Vår ref.: 21/3666

Høring av forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Formålet er å kunne ha tilstrekkelig rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller. Håndteringen av covid-19 pandemien har vist at en slik infrastruktur er viktig å ha på plass før en eventuell influensapandemi starter.

Høringsfrist er 1. oktober 2021.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digital på regjeringen.no under «Send inn høringssvar» . Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med ovrige høringsuttalelser.

Med hilsenVis tabellen i full bredde

Kari Sønderland (e.f.)ekspedisjonssjef  Ragnild Angell Holstseniorrådgiver

HØRINGSNOTAT:

https://www.regjeringen.no/contentassets/3ca51b41faba4b42a2e0092bb14b40d9/horingsnotat-20-08-21.pdf

Legg igjen en kommentar