Pikkoloens skryte/skremselspropaganda.

To tanker i hodet

Tale/innlegg | Dato: 08.09.2021

Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Innlegg på pressekonferanse om koronasituasjonen)

Jeg har besøkt mange kommuner de siste ukene.

Jeg blir like imponert hver eneste gang.

Sensommeren har vært tøff mange steder.

Smitten har gått rett til værs etter skolestart.

Det nye regimet for testing og smittesporing har vært arbeidskrevende.

Kjøleskapene har blitt fylt opp av vaksiner som må settes så fort som mulig.

Men ute i kommunene har de snudd seg rundt.

Nok en gang.

De har tatt grep for å få ned smitten og de har tatt grep for å få fart på vaksineringen. Vi ser resultatene på vaksinestatistikken:

77 prosent av den voksne befolkningen er nå fullvaksinert.

55 prosent av landets sekstenåringer og syttenåringer har fått første vaksinedose.

Det er mindre enn en måned siden regjeringen besluttet at denne gruppen skulle få tilbud om vaksine. Nå er kommunene over halvveis, og snart har alle fått tilbud om første dose.

Det er en uke siden regjeringen anbefalte at 12-15-åringene også skal tilbys vaksine. Nå er mange kommuner godt i gang med denne jobben også.

I dag har jeg møtt både en tolvåring og en femtenåring som har fått vaksine.

Så tusen takk til dere ute i kommunene og dere på skolene for fantastisk innsats i ukene som har gått.

Og tusen takk til ungdommene som sier ja takk og bretter opp ermene!

Det har vært tøffe tak den siste tiden.

Mange har ment mye om hvordan de høye smittetallene bør håndteres.

Jeg har blitt beskyldt for dobbeltkommunikasjon.

Det stemmer at vi har sagt to ulike ting.

Det stemmer at vi har hatt to ulike tanker i hodet.

Vi har sagt at vi ikke ønsker for høye smittetall før størstedelen av befolkningen er fullvaksinert.

Og vi har sagt at smittetallene ikke lenger skal styre livene våre når vi kommer dit at størstedelen av befolkningen er fullvaksinert.  

Vårt mål under pandemien har vært å kommunisere åpent og ærlig,

både om det vi er sikre på og det vi er usikre på,

både om det vi håper og det vi frykter.

Før vi fikk vaksiner kunne vi – for å sette det litt på spissen – nøye oss med å ha ett budskap og en tanke i hodet.

Stigende smittetall krevde umiddelbar handling.

Vi innkalte til pressekonferanser og innførte strenge nasjonale tiltak.

Vi visste at jo mer smitten økte,

jo flere ville bli alvorlig syke,

jo flere ville havne på sykehus,

jo flere ville dø.  

Nå er vi i en annen situasjon.

De fleste som står i fare for å bli alvorlig syke eller dø er vaksinert og godt beskyttet.

Derfor øker ikke antall alvorlig syke og antall sykehusinnleggelser voldsomt selv om smittetallene går opp.

Stigende smittetall krever ikke lenger umiddelbar handling.

Vi innkaller ikke lenger til pressekonferanser der vi innfører strenge nasjonale tiltak.

Vi er mer opptatt av hvor mange som blir lagt inn på sykehus og hvor mange som blir vaksinert enn hvor mange som får positivt svar på koronatesten.

Det betyr ikke at pandemien er over!

Det er veldig viktig at smitten ikke øker for mye mens de yngste aldersgruppene og etternølerne blir vaksinert.

Hvis det blir mye smitte i samfunnet kan sårbare personer som ikke er vaksinert bli rammet. Mange av dem som nå er innlagt på sykehus med covid-19 er uvaksinert. Høy smitte fører også til stort press på kommunene, som jobber med vaksinering, testing og smittesporing på samme tid.

Derfor er det fortsatt viktig at kommuner med utbrudd tar grep for å få ned smitten.

Derfor maser vi fortsatt om at folk må holde avstand, holde hendene rene og holde seg hjemme når de er syke.

Det er noen som spør:

Er viruset fortsatt farlig?

Jeg forstår at de stiller det spørsmålet.

Det er i bunn og grunn dette det handler om.

Det er dette som gjør at jeg og flere med meg har blitt beskyldt for dobbeltkommunikasjon.

Fordi det er to svar på det spørsmålet:

Viruset er mindre farlig nå, enn det var da ingen var vaksinert.

Men viruset er mer farlig nå, enn det kommer til å være når enda flere er vaksinert.

For å ta kortversjonen:

Viruset blir mindre farlig jo flere som blir fullvaksinert.

Vi har en ambisjon om at 90 prosent av den voksne befolkningen skal fullvaksinere seg. Når vi nærmer oss den ambisjonen vil vi trolig kunne åpne samfunnet helt opp og gå til en normal hverdag med økt beredskap.

Når størsteparten av befolkningen er fullvaksinert, er viruset mindre farlig for oss enn det noen gang har vært.

Det betyr ikke at det er ufarlig.

Vaksinene beskytter godt mot både sykdom og smitte – men de gir ikke 100 prosent beskyttelse.

Vi må leve med risiko, slik vi gjør med mange andre sykdommer.

Vi kommer fortsatt til å oppleve smitte.

Vi kommer fortsatt til å oppleve at noen blir alvorlige syke.

Vi kommer fortsatt til å oppleve at noen vil dø.

Å fjerne risikoen helt og holdent, lar seg ikke gjøre.

God helse handler om mer enn beskyttelse mot sykdom.

Det handler også om frihet til å leve livet sitt som man ønsker.

Vi kommer til å ha økt beredskap når vi vender tilbake til hverdagen.

Både statlige og kommunale myndigheter kommer til å overvåke utviklingen nøye. Kommunene må kunne handle raskt ved lokale utbrudd.

Statlige myndigheter må ta grep hvis det blir oppdaget mutasjoner som gir mer alvorlig sykdom eller mutasjoner som vaksinene har dårlig effekt på.

Vi kommer til å ha dialog med kommunene om hvordan denne beredskapen skal være.

Befolkningen kan leve som normalt, men være forberedt på at ting kan endre seg raskt, både innenlands og utenlands.

Så vi må fortsatt ha to tanker i hodet på samme tid.Helse- og omsorgsdepartementet

TEMA

Legg igjen en kommentar