HØRING ANG DET Å BENYTTE BIOSTOFFER I BRENNSTOFF FOR FLY!

Jeg går nå igjennom høringsnotatet og prøver å finne dokumentasjoner på hva det innebærer å tilsette biostoffer i flybrennstoffet. Jeg har hittil ikke funnet noe som indikerer at de de har JP8 som grunnlag men DET nevner de selvfølgelig IKKE da det er viktist å fremheve at biostoffer som blir tilsatt det eksisterende er da å se bort i fra de farlige stoffene som er i JP8. Det eneste som nevnes er JET-A 1 som har vært benyttet over flere år og som også inneholder noen av de farlige stoffene. Se vedlagt tabell i innlegget.Mao så vil jeg påstå at ved å tilsette biostoffer og å beholde JP8(som har et lavere flammepkt enn JetA-1 og at JP8 blandet med biostoffer er det nye brennstoffet som er ute til høring UTEN at DET blir nevnt. Når det er snakk om biostoffer så inneholder disse stoffene kreosot ved forbrenning er veldig giftig.Hydrogen i flytende form vil OG gjøre sitt til at det nye brennstoffet vil bidra til å øke CO2(kCarbondioksid i atmosfæren og ikke minske det som de påstår.Med litt forståelse for kjemi finner man fort ut st det foregår kjemiske reaksjoner forbundet med eksisterende grunnstoffer.Så min foreløpige konklusjon blir at med det “nye” brennstoffet vil “produsere” partikler som igjen vil falle til jorda da de er tyngre enn luft. Disse giftige partiklene trekkes inn i luftveiene og skader cellene i kroppen. Først luftveiene og lungene. Disse partiklene blandes inn i regn og snø og planter og dyr trekker også til seg(tar opp) disse giftige partiklene noe man ser at planter og skog dør. Det finnes det allerede beviser for på skogen ved JetA-1 og som sagt det blir enda verre med JP8 da det inneholder enda flere giftige grunnstoffer.NB! DET JEG SKRIVER HER ER MIN FORELØPIGE PÅSTAND INNTIL JEG HAR KLART Å FÅ BEDRE DOKUMENTASJON. SKULLE DET VÆRE NOEN SOM HAR KOMMENTARER OG KAN DOKUMENTERE AT JEG HAR TATT FEIL SÅ KOM GJERNE MED INNSIGELSER! mEN KOMMENTARER SOM IKKE KAN DOKUMENTERES SLETTES!

Legg igjen en kommentar