Høring – elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm). Nå MÅ folk begynne å følge med på hva som blir lagt ut på høring!!

DET SOM STÅR I DETTE HØRINGSNOTATET BØR FÅ FOLK TIL Å VIRKELIG FÅ OPP ØYA!

Høring | Dato: 06.09.2021Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om enkelte endringer i straffeprosessloven og straffeloven. Det foreslås å utvide ordningen med omvendt voldsalarm, i første rekke slik at elektronisk kontroll kan ilegges av påtalemyndigheten ved brudd på besøksforbud. Høringsnotatet inneholder også enkelte andre presiseringer om elektronisk kontroll, både knyttet til kontaktforbud etter straffeloven og ved brudd på besøksforbud i straffeprosessloven.

Status: På høring

Høringsfrist: 06.12.2021

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-elektronisk-kontroll-ved-brudd-pa-besoksforbud-omvendt-voldsalarm/id2869713/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210906&expand=horingsnotater

https://www.regjeringen.no/contentassets/6eabd216fdbf4daa9adb8ed8658c2660/horingsnotat-om-elektronisk-kontroll-ved-brudd-pa-besoksforbud.pdf

Legg igjen en kommentar