Flere byer starter massetesting på skolene: − Vil gi bedre kontroll. DET ER AKKURAT KONTROLL DE VIL HA…TERRORISTENE. HVOR ER FORELDRENE????

TESTING: Med høy smitte i samfunnet, er det flere som oppsøker hovedstadens testsentre, her fra Adamstuen. Foto: Heiko Junge, NTB

DET BLIR BARE VERRE OG VERRE. SE TIL AUSTRALIA HVOR SOLDATER BRYTER SEG INN HOS FOLK OG FÅR DE TVANGSVAKSINERT, NEKTER DE BLIR DE INTERNERT I LEIRE! OG FOLK HER I NORGE TROR AT DET IKKE VIL SKJE HER? IDIOTER!!

Oslo og flere andre kommuner med høy smitte bytter karantene og smittesporing med massetesting av elever.

Av IDA LYNGSTAD WERNØ

 og SVEN ARNE BUGGELANDPublisert:Oppdatert i går 23:18

Smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo sier at kommunen vil starte jevnlig massetesting av skoleelever under 18 år.

– Ved å gå over til faste tester for alle på grunnskolen og i videregående skole slipper man karantene, og det vil erstatte den normale oppfølgingen av smittede, sier Hagen.

Oslo har 80.000 barn og unge i grunnskole og videregående. Hagen svarer ikke konkret på når massetestingen starter og hvor mange som vil bli omfattet.

Smittevernoverlegen sier at testkapasiteten i Oslo er god og blir opprettholdt.

– Men smittesporingskapasiteten er sterkt presset, sier Hagen.

Han sier smitten er klart størst blant de uvaksinerte, spesielt blant barn og unge.

Med massetesting blir i prinsippet alle elever i Oslo-skolen behandlet som nærkontakter.

– Dette vil gi oss mye bedre kontroll over smitten i denne aldersgruppen, samtidig som vi vil klare å bryte smittekjeder, sier smittevernoverlege Frode Hagen.

CAMPUS: Studenter ved Universitetet i Oslo ble tilbudt hurtigtester i mars. Foto: Hanna Thevik

Unge smittes i fjerde bølgen

Norge er inne i den fjerde coronabølgen. 907 smittetilfeller ble registrert siste døgn. Det er særlig de yngre aldersgruppene som smittes, ettersom de aller fleste eldre er vaksinert.

Helsedirektoratet har siden i sommer sendt ut tre millioner hurtigtester til kommunene. Forbruket er stort etter skolestart, for at barn skal kunne teste seg ut av smittekarantene.

Men mange kommuner sliter med å følge opp testing, smittesporing og vaksinering på samme tid. Flere dropper test for karantene for de unge og går til gult nivå i skolene.

Derfor foreslår Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet massetesting som et alternativ – at alle elever testes én til to ganger i uken, inntil alle tester negativt i to runder.

MASSETESTER: Trondheim kommune er i gang med massetesting av skoleelever og studenter. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Trondheim: Tester elever og studenter

Trondheim sender mandag ut hjemmetester til 35.000 NTNU-studenter.

– Vi har et stort smitteutbrudd i studentmiljøet som vi ønsker å få slått ned så fort som råd er, sier kommunikasjonssjef i Trondheim kommune Harry Tiller til VG.

Tre av fire som har testet positivt i Trondheim de siste dagene, er i student-alder. Utbruddet på Norges teknisk-vitenskapelige universitet dukket opp etter fadderuken.

Studenter som tester positivt på hurtigtesten de tar hjemme, skal melde fra til kommunens smittevernkontor, som følger opp med PCR-test.

– Vi vil kartlegge hvem som er smittet og sørge for at smittekjedene brytes, sier Tiller.

Trondheim kommune vil også sende ut hurtigtester til byens skoler. Hver elev får en pakke med tre tester, den første skal tas så raskt som mulig.

Test to tas tredje dag etter eksponering og test tre tas femte dag.

Ved negativ test kan barnet komme tilbake til skolen. Ved positiv test følges barnet opp med PCR-test og holdes hjemme i karantene.

I påvente av svar på PCR-testen skal øvrige husstandsmedlemmer som søsken også holde seg hjemme i smittekarantene.

Bærum: Smitte ikke stor trussel

Bærum vest for Oslo har erfart at smitten i all hovedsak er knyttet til videregående skoler.

– Elevene har enormt mange sosialt kontakter som smittesporerne måtte ta kontakt med. I helgen ble det vanskelig å holde seg helt à jour, sier kommuneoverlege Frantz Nilsen.

Bærum kommune besluttet følgelig å kutte ut smittesporing knyttet til nærkontakter og heller igangsette massetesting.

– Det virker hensiktsmessig, nå som det er stor smitte i disse aldersklassene, sier Nilsen.

Han sier at Bærum nesten aldri har hatt så mye smitte som nå.

– Samtidig er mange vaksinerte og få innlagt på sykehus. Selv om vi har mye smitte, opplever vi ikke det som en stor trussel mot folkehelsen, sier kommuneoverlegen.

FREDRIKSTAD: Massetesting starter på to skoler der det er smitteutbrudd. Foto: Gisle Oddstad

Fredrikstad: Starter med to

Fredrikstad er i gang med massetesting av skoleelever.

– Jeg tror det kan være veien å gå. På den måten kan vi dempe presset på coronasenteret, sier leder for kommunens corona- og vaksinasjonssenter Heidi Veland.

Massetestingen i Fredrikstad starter på to skoler med utbrudd. Så vil kommunen vurdere om tiltaket skal utvides til å omfattes alle ungdomsskoler og videregående.

Veland er glad for at testing er kommet som et alternativ til karantene for barn og unge, slik at de kan møte venner og ha en mer normal skoledag.

– Men det har vært litt mer utfordrende for oss, ved at de oppholder seg på skolen mens de er i et testregime. På den måten er det vanskeligere å stoppe smitten, sier Veland.

Drammen: Tester videregående

Drammen er i ferd med å organisere hjemmetesting for samtlige 3000–4000 elever på kommunens videregående skoler. Første testrunde ble foretatt søndag.

– Nå venter vi svar fra den runden før vi kan si mer om situasjonen. Det jobbes på høygir og det er veldig ressurskrevende, sier smittevernoverlege i Drammen Einar Sagberg.

Drammen kommune har testet 7000 personer de siste to ukene og klarer stort sett å ta unna. Målet er at alle skal få tilbud om PCR-test samme dag.

– Vi opplever at smittetrykket øker, og det legger kraftig press på kapasitetene. Vi er avhengig av at folk er flinke til å varsle nærkontakter selv. sier Sagberg.

AVVENTER: Bergen stiller foreløpig massetesting av barn og unge i bero. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Bergen: Massetesting i bero

Bergen valgte i forrige uke å droppe test for karantene blant barn og unge under 18 år, men har ikke avgjort om kommunen vil innføre massetesting.

– Vi har foreløpig stilt det i bero mens vi etablerer et system som er oversiktlig og bærekraftig, sier kommuneoverlege i Bergen Egil Bovim.

Mandag var 785 grunnskoleelever i Bergen sendt hjem eller i karantene.

Smitten er høy i Bergen, men smittetallene er gått ned de siste dagene. Bovim mener kommunen klarer å holde testkapasiteten oppe, tross smittetrykket.

– Vi har kapasitet til å teste godt over fem prosent av innbyggerne i uken, sier Bovim.

KONTROLL: Kommuneoverlege i Kristiansand Styrk Fjærtoft Vik. Foto: Sven Arne Buggeland

Kristiansand: Kontroll

Kristiansand testet godt over syv prosent av innbyggerne i forrige uke.

– Vi har høye smittetall, men god kontroll, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Den gode vaksinasjonsdekningen forklarer at han er lite bekymret for alvorlige sykdomsforløp i befolkningen, som følge av smitteutbruddet.

– Den store jokeren er jo skolene. Det er et stort behov for testing der.

– Gjennomfører dere massetesting?

– Nei, vi har ikke gått for massetesting på skolene, men har rigget kapasiteten inn mot de stedene smitten faktisk foreligger, sier kommuneoverlegen i Kristiansand.

Høy smitte – få innleggelser

Mandag er 79 smittede innlagt i Norge, hvorav 20 på intensivavdeling og 12 i respirator. Selv om smitten øker raskt og flere kommuner har store utbrudd, havner få på sykehus.

Dette mener Folkehelseinstituttet sannsynligvis skyldes at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte.

Halve befolkningen – over tre millioner – har fått sin andre vaksinedose. Om fem-seks uker vil de aller fleste i Norge ned til 16 år ha blitt vaksinert.Publisert:Publisert: 30.08.21 kl. 22:42Oppdatert: 30.08.21 kl. 23:18

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

LES OGSÅ

Legg igjen en kommentar