Statusrapport v Harald Meling 24.08 2021.

Det meldes om stadige treffninger og Injiseringer hvor den norske sivilbefolkningen er involvert.Disse finner sted først og fremst i kommunale byggninger, idrettshaller og sportsanlegg. Fremrykking av fiendtlige styrker har blitt observert i flere kommuner i både sør, midt og Nordnorge, men med foreløpig få skadde, relativt sett ifh fiendens globale fullskalaangrep.Forventet er noe høyere tapstall utover høsten, men først etter valget,siden fienden vil først konsolidere sin posisjon ved et “valg”.De neste månedene vil dermed gi et klart inntrykk av hvilken retning fienden vil velge.Væske injisert vil angivelig etter hvert ha en minsket andel placebo, hvilket over tid vil øke tapstall.Dette er likevel ikke forventet før dose 5, 6, 7, 8, 9, 10, og 11 injiseres.Mottiltak mot denne varslede, forventede, verdensomfattende katastrofe med mål å injisere 8000 millioner mennesker med en udokumentert “væske”, uten kontroll på langtidseffekter, og uten ansvar for produsentene vil være- Logikk- Oppvåkning- Kritisk tenkning- Internasjonale Tribunaler. Et rundlurt medisinsk internasjonalt establissement vil bære det fulle ansvar for denne Historisk Enestående Tragedie.Om dette er er vitende eller uvitende vil,når treffninger og Injiseringer med denne nye type utenlandsk ammunisjon er avsluttet,ikke spille noen rolle.Enhver involvert i aktivitet for fiendens side vilbære straffeansvar, og blitt møtt medLovens Fulle Tyngde.Angrepet er Internasjonalt.Angrepet er ikke nasjonalt.

Kan være et bilde av rir en hest

Legg igjen en kommentar