Flere skole- og barnehageansatte har fått dose to enn resten av befolkningen….TRAGISKT!

Pressemelding | Dato: 20.08.2021

Over halvparten av de ansatte i barnehager og skoler har nå fått dose to av koronavaksinen. Dette er en større andel enn i befolkningen generelt.

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at per 19. august har 90,6 prosent (247 000) av de ansatte i skoler og barnehager fått første dose koronavaksine, og 51,5 prosent (140 000) har fått dose to. I den generelle befolkningen mellom 18-70 år har 85,2 prosent fått første dose og 48,5 prosent andre dose.

– Det er kjempebra at så mange lærere og barnehageansatte ønsker å ta vaksinen. Jeg er veldig glad for at mange kommuner har prioritert ansatte i barnehager og skoler også for dose to. Nå har ni av ti fått første dose, og halvparten fått andre dose. Vaksineringen er viktig for at barn og ansatte får en trygg hverdag, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Høy dekning hos alle yrkesgrupper i barnehage og skole

Regjeringen har sagt at kommunene bør prioritere ansatte i barnehage og skole hvis mulig. Utviklingen viser at mange gjør det.

Vaksinasjonsdekningen er høyest blant lærere i videregående skole (94,3 prosent) og lavest blant assistenter (87,9 prosent). FHI mener at dette trolig skyldes ulik aldersfordeling mellom yrkesgruppene. Blant de yngste aldersgruppene er det mange assistenter i skole, skolefritidsordning og barnehage. Aldersgruppen 25-39 år er den aldersgruppen der det er flest ansatte i skoler og barnehager, og det er i denne gruppen det er flest uvaksinerte i befolkningen totalt sett. Samtidig er det denne gruppen som nå vaksineres.

Økt bruk av testing

Regjeringen prioriterer barn og unge. Det er viktig at barn og unge får vært mest mulig i barnehagen og på skolen. Denne høsten startet de fleste barnehager og skoler opp på grønt nivå. Det er kommunene som vurderer hvilket nivå som er forsvarlig ut fra den lokale smittesituasjonen. De har fortsatt mulighet til å benytte gult og rødt nivå dersom smittesituasjonen lokalt gir behov for strengere tiltaksnivå.

Fra mandag denne uken kunne kommunene ta i bruk testing som erstatning for karantene. Dette gjør at barn og elever kan være mer fysisk til stede i barnehagen og på skolen. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ber nå Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og FHI om å vurdere hvordan smittevernreglene i skolen kan innrettes slik at fravær og tap av undervisning kan minimeres enda mer.

– Vi ønsker at konsekvensene for barn og unge skal være så små som mulig. Derfor ber vi etatene vurdere hvordan smittevern og mest mulig tilstedeværelse kan kombineres på best mulig måte, sier Melby.

Fakta:

  • Andelen vaksinerte er høy for alle yrkesgruppene i skoler og barnehager.
  • 247 000 av de ansatte i skoler og barnehager har fått første dose koronavaksine. Det utgjør 90,6 prosent, og dekningen er omtrent 5 prosentpoeng høyere enn for den generelle befolkningen i aldersgruppen 18-70 år, der 85,2 prosent er vaksinert.
  • 140 000 har fått dose to. Det utgjør 51,5 prosent, og er en betydelig økning fra forrige uke da 37,6 prosent i denne gruppen hadde fått dose 2. Vaksinasjonsdekningen for andre dose er denne uken høyere for ansatte i skoler og barnehager enn for den generelle befolkningen 18-70 år, der 48,5 prosent har fått andre dose.
  • Omtrent 25 000 ansatte i skoler og barnehager er ennå ikke vaksinert. Det er 4000 færre enn forrige uke.
  • FHI anslår at hele Norges befolkning etter planen vil få tilbud om dose to innen første halvdel av september.

Legg igjen en kommentar