STOPP KLIMASKREMSEL MOT BARN ! **🤚😡 **Nå lørdag 14. august refererte NRKs nasjonale radionyheter kl 12 fra avisa Vårt Land!

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/sesong/202108/NPUB12022621 (Lytt fra 2:25 min ut i sendingen) I avisa sto det «Hjelpetelefoner ringes ned av klimabekymrede unge»; https://www.vl.no/nyheter/2021/08/13/hjelpetelefoner-ringes-ned-av-klimabekymrede-unge/ ** I 2019 hadde NRK en nettartikkel om Mental Helse Ungdom som advarte mot klimaangst hos barn. De gikk mot å bryte ned barn med klimafrykt. https://www.nrk.no/norge/mental-helse-ungdom-advarer-mot-klimaangst_-vi-ma-ikke-bruke-barn-som-virkemiddel-1.1471618 Facebook vil ikke linke til denne NRK-atikkelen, så jeg legger ut et skjermdump av starten av artikkelen hentet utfor Facebook. Den siste linken ender ikke på NRK-artikkelen, men på en merkelig «KaDiNg»-side hos NRK. Jeg har lagt ut skjermdump av også denne nettsiden og lagt ut her. Det synes som om denne «KaDiNg»-siden ligger inne i NRKs-nettverkstøy/base, fordi jeg kan klikke vidre på NRK nettside på «KaDiNg»-siden. Jeg vet ikke om andre opplever det samme eller om det er en opstruksjons-alogoriteme som Facebook har knyttet til min profil, fordi jeg er en opponent til propagandaen for klimdoktrien. Jeg hadde tenkt å skrive om hvor moralsk forkastelig og destruktivt klimadoktrinenes medieagenter misbruker barn. I stedet dumpet jeg borti denne like moralsk forkastelig, destruktive og udemokratiske nettsensuren til klimadoktrinens agenter. De arbeider gjennom media som femtekolonister i vårt demokrati. De siler informasjonsflyten og begrenser ytringsfriheten. Lørdag 14. august var jeg på valgkampstand for Industri- og næringspartiet (INP) i Brummundal sentrum. Det var Dalemarten der flere partier hadde valgstand på martnen. NRK-nyhetene om barns klimaangst hørte jeg på bilradioen, da jeg kjørte inn i Brummundal sentrum. Jeg nevnte dette til de andre partiene som hadde valgstand. Når det går så langt, at barn blir vettskremt av redsel for klimaendringer, er den politiske klimaagitasjonen gått alt for langt, sa jeg. Fanatisk og farlig for langt. De fleste av reprentantene på andre partiestandene jeg nevnt dette for, forholdt seg tause og betenkte. Enkelte at de til dels også enige, at dette var langt fra bra. Særlig preprentanter på Frp-standet. En publikumer nevnte, at på 50-60-tallet var det atomkrigangst blant barn. Særlig under Cubakrisa mellem USA og Sovjet i 1962. Det kan jeg også huske. Da var jeg selv 10 år gammel. Jeg husker spesielt ei yngre datter til noen venner av mine foreldre begynte å gråte, da hun hørte foreldrene snakket om Cuba-krisa, mens verdens svevde i fare for atomkrig i følge meldingene i mediene. Små gryter har også ører, heter det og barn kunne ikke unngå få atomkrigfaren og Cubakrisa med seg. Den gangen i 62 var faren for menneskehetens utslettelse reell. Men foreldre og andre voksne trøstet og forsikret barna om at noen atomkrig ikke ville komme. Og de hadde rett. Det ble ingen atomkrig. Selv om atomkrig er reell også i dag har atomvåpenmaktene og folk fleste skjønt, at bruk av kjernevåpen er tennsatsen til en selvutslettelse av all parter i en konflikt. Selvsagt lurer i bakgrunnen frykten for at gale mennesker, ultra ekstreme terroristgrupper kan få tak i og driste seg til å bruke kjernevåpen. Men det tuter ikke mediene oss fulle med i dag som i 1962. Hva media tuter og oss fulle med idag er ikke atomkrig, men en svært så fiktiv og snarlig forestående dommedag. Kloden er i ferd med å koke og naturmangfoldet er på vei til å bli utryddet. Frelsen ligger i å stoppe leting,utvinning og bruk av kull, olje og gass, fordi det hevdes at det vår hang til fossileressurser har skapt dommedagen. Klima og natur-alarmering har blitt en egen mediasjanger meget eget departement i statsapparatet. Her utvikles og dyrkes overdrivelsens kunst. Listig overdrivelser til det løgnaktige. Regelrett bløffing for å forføre massene til å tro på deres doktriner. Ikke nok med at «de små gryters ører» fanger opp disse skremmende budskapene. Skrekksenarioen presenter også for barn i særskilte sjangere spesialsydd for barn. Statskanalen NRK og de store ressursterke mediene er verst. De ringer med sine alarmklokker klima og natur i barneprogrammer og barneblader. Det har også blitt pensum i skolen og lærebøkene. I hele utdanningssystemet fra grunnskolen og opp til universitetsnivå. Møter de unge i dag motforestillinger til disse skremmende senarioene? Mye kan tyde på at det er lite av det siden opponenter ekskluderes i fra medieredaskjonene og skremselen er programfestet i undervisningsplanene og de dominante politiske partiene. Alle barn og ungdom i Norge rammes av den grønne skremselen. Når noen barn og ungdom ikke møter motforestillinger til skremselen – snarere det motsatte – fra sine foreldre og besteforeldre – så nører det ekstra opp under angst og frykt.»

Legg igjen en kommentar