Svar fra Meterologiske ang spraying.

DETTE SVARET VAR SOM FORVENTA.Jan Erik Winås <janwin64@gmail.com>fre. 10. aug., 16:40 (for 3 dager siden)til klima Svar 13.08 2018

HeiJeg har i de siste 2 årene interessert meg i årsaker til de “spesielle” værforholdene de 2 siste årene. I den forbindelsen har observert fly som flyr i stor høyde (6000m) og som legger bak seg skyer som dekker himmelen i flere timer etterat flyet er borte.Så mitt spørsmål blir da:Det har siden 1948 blitt observert over jordkloden disse skyene og spesiellt her i Norge den senere tiden. Slik mange vet så har det ikke noe med “eksos” fra flyene men at det er spesielle fly som slipper ut stoffer som påvirker været.Det ville glede meg meget å få en forklaring på det “fenomenet”Med vennlig hilsenJan E Winås

Magnus Ovhed <magnuso@met.no>13:08 (for 41 minutter siden)til megDet er et veldig vanlig fenomen, som kalles “contrails” på “flyspråk”. Mestparten av eksosen fra fly består av karbondioksid og vanndamp, som normalt er usynlig. Hvis luften er relativt fuktig, i den nivået flyet flyr på, så kan denne ekstra vanndampen være det som skal til for å danne en tynn issky som ofte forsvinner etter noen minutter. Enkelte ganger er luften veldig fuktig, og litt ekstra vanndamp kan da sette i gang en kjedereaksjon som gir lange og brede skyer som kan ligge igjen i flere timer. Det er med andre ord ikke eksosen (eller noe annet fra flyet) som danner de her skyene, men vanndampen fra eksosen er det som setter i gang skydannelsen.Contrails finnes beskrevet fra piloter så tidlig som 1918.For stridspiloter har det tidligere vært viktig å unngå de lagene i atmosfæen hvor contrails kan dannes for å unngå å bli oppdaget. Hvis det er både gunstige forhold for dannelse og mye flytrafikk, kan det bli rimelig skyet. Økt mengde høye isskyer har en betydning for klima. Lave skyer har en avkjølende effekt på jorden (de reflekterer mer solstrålning) men høye isskyer varmer opp kloden (de hindrer mer varmestrålning fra å forlate jorden, enn mengden solstrålning de reflekterer). I og med at flytrafikken har økt de siste årtiene så har også mengden contrails økt.

hilsenMagnus Ovhedstatsmeteorolog

Legg igjen en kommentar