Nei til naturødeleggende vindkraft i Norge.

-Politiet svarer på anmeldelser med aksjoner | Frøya.no

-Politiet svarer på anmeldelser med aksjoner

Når Nei til vindkraft på Frøya sender en anmeldelse på TrønderEnergi til politiet, svares det med politiaksjon dagen etter. Det er mer blitt en regel enn et unntak, skriver aksjonsgruppa som har anmeldt TrønderEnergi for flere overtredelser.Publisert 29. juli 2019 – 18:00Del artikkel:https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.0504c5db6e58d499a7ba93c246a8554d.en.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=en&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.froya.no%2Fnyheter%2Fpolitiet-svarer-p%25C3%25A5-anmeldelser-med-aksjoner%3Ffbclid%3DIwAR15_JX8zKUnAAOwlwhYNYqtzB6Nn9IV2xMylR1RYqHgTd-dgEagq1mPq88&size=m&text=-Politiet%20svarer%20p%C3%A5%20anmeldelser%20med%20aksjoner%20%7C%20Fr%C3%B8ya.no&time=1627817035077&type=share&url=https%3A%2F%2Fwww.froya.no%2Fnyheter%2Fpolitiet-svarer-p%25C3%25A5-anmeldelser-med-aksjoner https://www.facebook.com/v2.2/plugins/like.php?app_id=1268207729945907&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df10c1e7310ac234%26domain%3Dwww.froya.no%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.froya.no%252Ff9a1fffce725d8%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.froya.no%2Fnyheter%2Fpolitiet-svarer-p%25C3%25A5-anmeldelser-med-aksjoner%3Ffbclid%3DIwAR15_JX8zKUnAAOwlwhYNYqtzB6Nn9IV2xMylR1RYqHgTd-dgEagq1mPq88&layout=button_count&locale=nb_NO&sdk=joey&share=true&show_faces=false&width=130

Pressemelding.

Aksjonsgruppa nei til vindkraft-Frøya- (som består av 6 personer) har igjen anmeldt TrønderEnergi for lovovertredelser.

TrønderEnergi har truet, stjålet og igjen kommet med usannheter overfor aksjonsgruppen Nei til vindkraft – Frøya.

TrønderEnergi sier blant annet at aksjonsgruppa stopper anleggsarbeidet, gjør hærverk på overvåkningsutstyr og maskiner, ødelegger deres omdømme, skaper splid innad i TrønderEnergi, er en fartsdump (som vokser) og med advokathjelp så har vi gjort slik at det blir «like lag» som vi også er blitt kritisert for.

Vi er der for å dokumenter alt som blir gjort, og det er enda ikke alt som er på plass iht lover og regler.

Derfor kommer disse anmeldelsene.

Når vi mener at loven ikke blir fulgt så er det på sin plass å ta samfunnsansvar og si i fra.

At overvåkningskamera overvåket leiren utenfor anleggsområdet og over på andre siden av veien, ventes svar på av datatilsynet.

Har også etterlyst lovligheten av dette fra TrønderEnergi, men har enda ikke svart på mailen? (sendt 08.07 med etterlysning på svar den 14.07.)

– TrønderEnergi har ikke overhold de «avtaler» aksjonsgruppa og TrønderEnergi hadde inngått.

– TrønderEnergi har også fått fram store krigsbokstaver i aviser om at det er de fredelige demonstrantene i Nessadalen som er «den store fienden».

– TrønderEnergi vil splitte demonstrantene med trussler og skremsler.

– TrønderEnergi har brukt alle midler de har til å prøve å knekke folkene som er i Nessadalen, og benytter politiet til sin fordel.

– TrønderEnergi har eskalert motstanden med sin feilslåtte strategi.

– TrønderEnergi har gitt enkelte Frøyværinger tap av livskvalitet.

– TrønderEnergi har selv satt sikkerhetsgrensen for at demonstranter ikke skal få dokumentere deres lovbrudd.

– TrønderEnergi og deres entreprenør følger ikke sin egen håndbok pålagt av NVE.

Vi har også en sak inn til spesialenheten for politisaker som vi oversender nye relevante dokumentasjoner til.

At TrønderEnergi samarbeider med politiet er det ingen tvil om.

Politiet som skal være en upartisk enhet, har hele tiden vist ved sin adferd at de heller foretrekker å sitte ved bordet til TrønderEnergi enn ved bordet til aksjonsgruppa.

En tidligere anmeldelse av TrønderEnergi tok det politiet 3 dager å henlegge, selv om saken var av en slik karakter at den burde vært etterforsket?

Hvis man ringer og skal anmelde noe, og sier det er fra Frøya, så er svaret sitat: «Det er vel prøvd det som kan prøves i Nessadalen» sitat slutt.

Hvis dette er holdningen på politihuset så skjønner jeg godt at saksbehandlingen på anmeldelser fra Aksjonsgruppa blir unnagjort på 3 dager.

Registrerer også at etter en anmeldelse eller klage, så svares vi med politiaksjoner dagen etter.

Dagen etter at det ble sendt en klage på henlagte anmeldelser, kom det tre politibetjenter og en kranbil og tok beslag i teltet og et toalett som stod i leiren.

Sendte også 4 anmeldelser i går, og svaret lot ikke vente på seg. Kl.07.00 i dag møtte politiet opp med at vi må 500 meter unna leieren i døgnet rundt til 15 sept.

Fra aksjonsgruppa nei til vindkraft-Frøya

Per Ole Sandvik

Fra aksjonsgruppa nei til vindkraft-FrøyaPer Ole Sandvik

Legg igjen en kommentar