Åpent brev til Gro Harlem Brundtland. KOPIERT!

Jeg tenker på samtalene vi hadde i fjor med utgangspunkt i at jeg var bekymret for sosialdemokratiet og for ditt rykte i ettertiden. Vi snakket om flerkulturen, og du sa at dere ikke hadde rådspurt for eksempel sosialantropologer, da dere planla å gjøre Norge flerkulturelt. Du ville ikke svare på mitt spørsmål om du mente at islam skulle inngå i flerkulturen, men sa at vi har mye tilfelles med England, Tyskland og Frankrike.Du må være klar over at mange ikke lenger omtaler deg som “landsmoderen”, men som “landsMORDEREN” ved å henvise til de fundamentale endringer du og Arbeiderpartiet har gjennomført i Norge. Det er nå god grunn til å kalle vårt samfunn et DEMOKRATUR heller enn demokrati. I Wikipedia finnes denne definisjon: ” I et demokratur råder allmenne og frie valg, meningsfrihet rår formelt, men politikken og massemedia blir dominert av en anti-demokratisk maktelite som bare er villige til å slippe visse meningsytringer fram. Konsekvensen er at borgerne lever i en illusjon om at de formidles ei allsidig og objektiv framstilling av virkeligheten. Undertrykkelsen av meninger er godt skjult, og den frie debatten kveles. Det skal også legges til at det hører med i definisjonen på et demokratur at flertallet av menneskene i et slikt samfunn ikke sjøl oppfatter at de lever i et demokratur.”Svært mange har erfart at manuskripter blir avvist av maktelitens massemedia når de går imot viktige elementer i norsk politikk, for eksempel flerkulturen og islamiseringen av Norge. Disse tema har verken Ap eller andre partier ville drøfte offentlig. For å få allsidig informasjon, ikke bare det som de filtrerte massemedia tilbyr, er man helt nødt til å følge sosiale media på Internett, for eksempel Document.no, Resett, Human Rights Service eller Honest Thinking. Makteliten etablerte i fjor nettstedet Faktisk.no som skal avsløre “Fake news” som i stor grad er meninger som den ikke liker. Faktisk.no har også fått som oppgave å sensurere hva som skal publiseres på Facebook; eksempelvis får de som går imot islamiseringen av Norge og bruker ordet islam karantene. Makteliten har skaffet seg kontroll over massemedia ved at de er avhengig av statlig økonomisk støtte, og i mer enn 60 år har barn og ungdom blitt indoktrinert i skolen til den “rette” oppfatning. Du bekreftet direkte i et lengre intervju i Dagsavisen den 4. desember i fjor, at du og den antidemokratiske makteliten vil kontrollere informasjonsstrømmen da du uttalte: “Vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folk blir fortalt”.Her er viktig dokumentasjon av hvordan du og Ap planla og gjennomførte et program for å gjøre Norge flerkulturelt:Stortingsmelding nr. 39 (1973-1974) «Om innvandringspolitikken» kom fra Arbeiderpartiregjeringen ledet av Trygve Bratteli, og allerede her argumenterte man for et flerkulturelt samfunn skulle innføres i Norge. Saken ble ikke tatt opp til demokratisk behandling eller votering i Stortinget.Stortingsmelding nr. 74 (1979-1980) «Om innvandrere i Norge» kom fra Arbeiderpartiregjeringen ledet av Oddvar Nordli: målet var å skape «et flerkuturelt/pluralistisk samfunn» hvor likestilling mellom kulturer skulle være et overordnet, bestemmende prinsipp. Det ble oversett at fremmede kulturer kan inneholde sterkt uønskede faktorer for et likestilt, åpent, moderne og sekulært demokrati. Ja, islam er faktisk et hatefullt, diskriminerende og voldelig diktatur på religiøs bakgrunn som forbyr nesten all norsk kultur, for eksempel skulptur som i Vigelandsparken, bildende kunst som viser mennesker eller dyr, alle teatre, opera og klassisk musikk.Stortingsmelding nr. 39 (1987-1988) «Om innvandringspolitikken» kom fra den første Arbeiderpartiregjeringen du ledet. Vi ble pålagt å dyrke respekten for innvandrernes kultur; det ble fastlått at flerkultur er en berikelse for samfunnet,på tross av at muslimenes kultur inneholder elementer som omskjæring, kvinneforakt, macho-ukultur, ærbare plagg, koranskoler, klanstyre, jødehat og forakt for vestlig kultur og demokrati. NRK etablerte en “svarteliste” med ord som ikke skal brukes, for eksempel norsk kultur og norske verdier; det ble arrangert kurs for journalister med tittel: Mangfold eller enfold. I 1995 kom NOU‘en «Opplæring i et flerkulturelt Norge» under din tredje regjering, hvor man tydelig avskrev norsk kultur og norske & europeiske verdier. Heller ikke her tok Ap hensyn til nordmenn eller Norge, men satte innvandrerne og det «flerkulturelle» innvandringsprosjektet sitt i førersetet. Advarsler ble oversett, og det ble helt legitimt å kalle varslerne for «rasister». Ja, folk som ikke ble med på denne linjen skulle få hjelp av helsetjenesten.Stortingsmelding nr. 17 (1996-1997) «Om innvandring og det flerkulturelle Norge » fra Arbeiderparti-regjeringen Jagland, viser tydelig at Ap har ansvar for innvandringen og utbredelsen av flerkultur i Norge: «Det norske samfunnet har vært, og i økende grad vil være, flerkulturelt» samt: «Kulturelt mangfold er berikende og en styrke for fellesskapet». Den slår fast at «Verdikonflikter er ikke i første rekke skapt av innvandring», og ser bort fra de bitre erfaringene i alle land der islam har fått fotfeste. Motstandere blir kalt «islamofobe».Den norske regjering og Kirkenes fellesråd har ansvaret for at muslimenes “verdensregjering”, Det muslimske brorskap, fikk etablere seg i Norge og årlig får stor økonomisk støtte. Jeg må spørre: hvilke elementer i islam mener du er så verdifulle at de bør tas opp i vår kultur? Hvilke elementer i vår kultur er du villig til å fjerne for å inngå et kompromiss med islam? Mangel på svar og det faktum at muslimer har flere sentrale posisjoner i Ap, sogar på Stortinget, betyr at partiets og dine interesser går foran landets. Hvordan kan du forsvare at muslimer fra Ap kan sitte på Stortinget når de er forpliktet til å arbeide for at sharia skal erstatte landets grunnlov og andre norske lover? Er dette et spørsmål du og Ap er villig til å diskutere offentlig? Spørsmålene har ingen ledende norsk politiker vært villig til å svare på. Heller ikke vil det norske bispekollegium svare på om det er enig i biskops Kvarmes uttalelse at slam er fredens religion på tross av at islam drepte mellom 100 og 300 millioner vantro under sin “misjonering” i Asia, Afrika og Europa. Det er ikke noe bedre at Erna Solberg kaller dem som går imot islam for religiøse rasister.Gro: du har fortsatt mulighet til å reversere den utviklingen du og Ap har ansvaret for: Norge har blitt et demokratur.Er du modig nok til å erkjenne at du har tatt feil angående flerkultur og all elendigheten den fører med seg? Hvis ikke blir konklusjonen og historiens dom: du ble dessverre landsmorderen. Norge er i ferd med å bli islamisert. Du overser, eller er ikke villig til å erkjenne at islam ikke lar seg integrere. Alt det bra du har gjort kan ikke endre dette. Ditt livsverk vil bli et eksempel på at når ideologer ser at “læren” egentlig er feil, endrer de ikke ideologien, men prøver heller å endre virkeligheten, bl.a. ved indoktrinering og hva folk skal få vite.Vennlig hilsen,Magne (K. Fagerhol)

Legg igjen en kommentar