Venter med trinn 4. Pikkolokkoen fant ut at det blei for få smitta så han venter til skolestart!

Tale/innlegg | Dato: 28.07.2021

Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Innlegg på pressekonferansen 28. juli 2021)

Kjære alle sammen!

Jeg håper at sommeren har gitt dere en helt nødvendig pustepause og fine opplevelser som dere kan se tilbake på med glede nå som hverdagen snart er tilbake for oss alle sammen.

Det er over tre uker siden forrige koronapressekonferanse. Det har ikke skjedd siden pandemien begynte. Det tror jeg det er flere her enn meg som setter pris på.

I fjor hadde vi en sommer hvor vi kunne kjenne på friheten etter en vår med strenge tiltak og nedstengning. I løpet av høsten fikk vi dessverre økt smitte og nye runder med strenge tiltak.

Denne sommeren har vi også kjent på mer frihet, spesielt etter innføringen av trinn 3 i slutten av juni. Denne høsten opplever vi neppe det samme som i fjor. For til forskjell fra i fjor har vi vaksiner.

Om lag 80 prosent av alle voksne nordmenn har nå fått minst én dose, og over 40 prosent er fullvaksinert. Alt tyder på at vi kan nå en vaksinasjonsgrad som vi ikke en gang hadde turt å håpe på når vi diskuterte dette for kort tid siden.

Helt siden regjeringen begynte gjenåpningen av Norge 16. april har vi sagt at det er data og ikke dato som er avgjørende for regjeringens plan for gjenåpning av Norge.

Deltavarianten, smitteutviklingen i andre europeiske land og kommunenes belastning i sommer med både vaksinering, testing og smittesporing, gjorde at vi tidligere i juli, etter råd fra Helsedirektoratet og FHI, kom frem til at trinn 4 ikke kunne innføres.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har nå gjort en ny vurdering.

Dataene viser oss at vaksineringen går riktig vei, og at antall sykehusinnleggelser og dødsfall fortsatt ligger på et lavt nivå. Samtidig har smittetallene vist en svak økning den siste tiden etter å ha ligget på et stabilt lavt gjennom sommeren. I løpet av juli har deltavarianten blitt dominerende også i Norge.

Delta-varianten sprer seg lettere, og uvaksinerte som er smittet blir sykere. Det er usikkert hvordan dette vil slå ut i Norge. Men vi vet er at økt mobilitet innebærer en økt risiko for spredning av Delta-varianten i den uvaksinerte delen av befolkningen, hos personer som kun har mottatt én dose og i sårbare grupper med svakt immunforsvar.

Internasjonalt ser vi en stor smitteøkning i land som Nederland, Storbritannia og Spania. Dette er alle land som har en større andel fullvaksinerte enn Norge. Nederland har sett seg nødt til å reversere allerede innførte lettelser. I Storbritannia, som opphevet de fleste koronatiltakene sine i forrige uke, ser de en økning i sykehusinnleggelser blant unge mennesker som ikke er vaksinert ennå.

Basert på den nasjonale utviklingen den siste uken, og utviklingen i flere andre land, anbefaler derfor Helsedirektoratet og FHI at vi heller ikke nå går over til trinn fire.

Regjeringen har fulgt etatenes råd, og vil foreta en ny vurdering i midten av august.

Så vil mange spørre seg: Hvis vi ikke kan gå videre med gjenåpningen nå – når det er sommer og smittetallene er lave – når skal vi gjøre det da?

Gjennom hele pandemien har regjeringen prioritert barn og unge først. Nå er det svært viktig å legge til rette for at skolene kan åpne på grønt nivå ved skolestart. Det krever at vi har god kontroll på smittesituasjonen.

Vi må gjøre det vi kan for at barn og unge kan starte med en normal skolehverdag etter ferien. En videre gjenåpning nå vil øke risikoen for at flere skoler må åpne på gult eller rødt nivå og dermed ramme barn og unge.

Om to uker vil betydelig flere ha blitt vaksinert. Om lag 90 prosent av alle voksne nordmenn vil ha fått minst én vaksinedose. Dette betyr at vi nesten er ferdig med å sette førstedosene om rundt to uker, og en større andel vil være fullvaksinert. Tilnærmet all vaksinering etter dette vil være til dose 2. Det vil redusere risikoen ved å gå over til trinn 4 betydelig. Spørsmålet er derfor om det er verdt å ta en risiko som kan føre til enda flere belastninger for barn og unge. De har allerede måttet bære en stor byrde i en pandemi som i mindre grad rammer dem direkte.

Vårt svar på det er nei. Det er også i tråd med den anbefalingen som vi har fått fra Helsedirektoratet av FHI.

Snart må vi likevel være villige til å godta den økte risikoen det innebærer å åpne opp samfunnet ytterligere. Behovet for å minimere helserisiko kan ikke trumfe alt annet vi setter pris på i livene våre. Vaksinasjonstempoet og nordmenns formidable vaksineoppslutning gjør at den dagen nærmer seg med stormskritt.

Selv om målet vårt til skolestart er at de fleste skoler og barnehager skal kunne være på grønt nivå, må kommuner med mye eller økende smitte fortsatt planlegge for gult nivå. Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene.

Justert TISK:

Testing, isolering, smittesporing og karantene – også kjent som TISK – har vært blant de viktigste virkemidlene våre for å holde kontroll på pandemien i Norge. Disse tiltakene berører og belaster oss alle. Det er viktig at alle kommuner opprettholder TISK-beredskapen også fremover, slik at vi fortsatt kan oppdage og slå ned utbrudd.

Når skolene starter på grønt nivå, kan veldig mange elever bli pålagt karantene slik TISK-regelverket er i dag. Vi endrer derfor dette regelverket for å sikre barn og unge en så lav tiltaksbyrde som mulig.

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år bli unntatt plikt til smittekarantene. Unntaket gjelder bare hvis de testes i tråd med retningslinjer fra kommunen, og gjelder ikke for de som er medlem av samme husstand som en som er smittet, eller tilsvarende nære, som for eksempel en kjæreste. Vi kommer til å utarbeide en nasjonal veiledning til kommunene om hvilket testregime kommunene bør ha.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing. Det er spesielt viktig at kommunene vurderer om elever i videregående skole som er over 18 år og som ikke er beskyttet, kan unntas fra smittekarantene.

Det betyr at smittetilfeller på en skole ikke lenger vil føre til at veldig mange elever må settes i karantene, selv om skolene drives på grønt nivå.

Dette øker risikoen for smitte i samfunnet, men det er en risiko vi er villige til å ta for at barn og unge skal kunne ha en så normal hverdag som mulig til høsten.

Justeringer i trinn 3:

I tillegg har regjeringen besluttet å gjøre noen mindre justeringer i trinn 3 fra og med mandag 2. august:

  • Vi åpner for at bedrifter og organisasjoner i større grad skal kunne avholde sosiale tilstelninger, slik som kick-off-samlinger, med samme antallsbegrensninger som for faglige sammenkomster. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.
  • I dag kan barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Nå blir det samme mulig også for voksne.

Om trinn 4:

Selv om regjeringen ikke iverksetter trinn 4 ennå, har det blitt besluttet noen justeringer av tiltakene for å sikre forutsigbarhet. Endringene omfatter blant annet lettelser i avstandskrav på universiteter, høgskoler og fagskoler, samt fjerning av avstandskravet på arrangementer med koronasertifikat. Detaljene om dette står på regjeringens nettsider om gjenåpningsplanen.

Oppfordring til befolkningen

Mye i samfunnet har allerede blitt mer normalt, men vi er ikke ferdige med pandemien og smitteverntiltakene ennå.

Vi må fortsatt holde avstand til andre, holde hendene rene, og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Det er fortsatt viktig å bruke Smittestopp-appen slik at du kan gi beskjed til dem som har vært nær deg dersom du blir smittet. Slik kan du selv få beskjed dersom du har vært utsatt for smitterisiko.

 Vi møter nå stadig flere mennesker. Og det er veldig krevende for kommunene å drive smittesporing i en situasjon der vi møter flere folk og der vi har en mer smittsom virusvariant i samfunnet. Derfor er det lurt å bidra gjennom å laste ned Smittestopp-appen og bruke denne aktivt.

SKREVET AV EN UKJENT PATRIOT!

Smart gjort pikkolokko. Du får jo flere inn i statistikken din ved å vente i 14 dgr vettu. Var det Stoltenbera som kviskra deg det i det høyre øret. Stoltenbera serru har planen klar hu serru….det samme den gule vågen og Nakkestadvingla. Mulig de har jobba i værmeldinga…for døm er jo flinke tel å spå været flere 100 år frem i tid. Forresten vi har jo forskere…som lager sine flotte modeller og som aldri noe vil innrømme holder mål når det gjelder naturen. Al Gore bla prøvde seg og jaggu fikk han Nobels Fredspris 2007 sammen med FN Klimapanel samt mange andre priser for å skremme vettet av politikere verden rund med sine profetier som har slått fullstendig feil.

Som et alternativ da til denne profetien hadde kinesern klart å “lage” et virus som muterer all mass uten at de har klart å isolere det. Likevel så klarer Stoltenbera og resten av Rockefeller teamet innbille Pikkolokko at dette var ille fali og ille smittsomt. Og når en pikkolokko som tenker veldig på sine medmennesker ve og vel og som var vane ved å hjelpe gjester med tunge koffertær så måtte det jo bli slik som RockefellerStoltenbera hadde sagt.

Ja slik går no dagan. Når ALLE har kommet hjem fra en velfortjent kårrånaferie med kanskje 2 stikk i armen eller at det blir stooor kø for testing fyker nok antallet smittede i været. Og DA godtfolk har de et argument til å få barna testet og grunnlag for at de OG MÅ ta dødssprøyta. Da tenker jeg Pikkolokko smiler bredt i skjegget sitt sammen med Gule Vågen ståande i bakgrunnen.

Så vi Miss Piggy henta sæ enda et stykke bløtekake? Utenfor sto Rebekka Melandia sammen med murern fra Vestf og passa på Miss Piggy…Pikkolokko….Gullevåge….og Nakkestadvingla slik at INGEN tulling fra gjømtbortgrenda skulle finne på å komme tel for å stille døm ett eneste spørsmål!

MED HVILKEN RETT HAR DERE TIL Å ØDELEGGE NORGES BEFOLKNING?

GOD BLESS ALL!

Legg igjen en kommentar