Torsken er truet: − Vil ikke kunne formere seg PGA KLIMAENDRINGENE. Men her nevnes IKKE den VIRKELIGE ÅRSAKEN!

TRUET: Den stakkars atlanterhavstorsken vil bli tvunget til å flytte på seg dersom klimaendringene ikke stoppes, mener forskere. Foto: Scanpix

Torsk, ørret og rødlaks kan få store problemer med å formere seg dersom man ikke klarer å stanse klimaendringene, viser en ny studie.

Av HALVOR BJØRNTVEDTPublisert:5. juli 2020

Stigende temperaturer i elver og hav kan få dramatiske konsekvenser for artsmangfoldet dersom man ikke klarer å snu global oppvarming. Det viser en ny studie, gjennomført av tyske forskere og publisert i tidsskriftet Science.

Det er enkelte fiskearter som vil være mer utsatt enn andre, men det er de kommersielt viktige artene som vekker mest oppsikt – atlanterhavstorsk og brunørret blir utpekt som fisk som kan få problemer med å formere seg når vi når år 2100, gitt at forholdene i havene fortsetter slik det er nå.

Mange arter i risikosonen

Forsker og artikkelforfatter fra Alfred Wegener-instituttet i Tyskland, Flemming Dahlke, forklarer til VG at «worst case scenario» vil være om havene fortsetter å bli varmere, slik tendensen er.

– Det vi har funnet, er at temperatur er enda mer kritisk enn tidligere antatt for at fisk skal være i stand til å formere seg. Hele 60 prosent av de artene vi har studert, vil ikke kunne formere seg på samme måte, dersom temperaturen fortsetter å stige som i dag, sier Dahlke.LES OGSÅMystisk ærfugl-død i Oslofjorden

Et mellomestimat vil være dersom den globale oppvarmingen blir holdt noenlunde under kontroll – i så fall vil 40 prosent av artene få problemer.

I beste fall, dersom gjennomsnittstemperaturen ikke stiger mer enn 1,5 grader celsius frem til år 2100, vil «bare» 10 prosent av artene være berørt.

– Det er et sterkt argument for å jobbe mot et mål på 1,5 grader. Vi understreker hvor viktig det er å handle, og følge opp de politiske forpliktelsene, sier Dahlke.Fiskerne tror knapt det de serVolume 90% 

Vil måtte tilpasse seg

Forfatterne av studien har undersøkt totalt 694 arter av både saltvann- og ferskvannsfisk. Mer spesifikt har forskerne undersøkt hvilke faser av fiskens livssyklus den er mest sårbar for temperatur.

For de aller fleste av de undersøkte artene er det gytende, eller kjønnsmodne, fisk som er klart mest sårbare overfor unormalt høye temperaturer. Det samme gjelder for fiskeembryo. Forskerne omtaler dette behovet for riktig temperatur som en kritisk «flaskehals» for fiskebestanden.LES OGSÅRoar fikk sjelden flått-sykdom: – Var på nippet til å stryke med

– Dette betyr ikke nødvendigvis at fisken utryddes dersom temperaturen stiger. Men de kan ikke fortsette å formere seg på samme måte, i de samme forholdene. Enten må de tilpasse seg, og hvis de ikke klarer det må de finne nye steder som egner seg, om dette i det hele tatt er tilgjengelig, sier Dahlke til VG.

Særlig ferskvannsfisk, som laks, er i mindre grad i stand til å flytte på seg på denne måten ifølge forskeren.

Dahlke understreker at risikoen som beregnes i artikkelen er et konservativt estimat. Årsaken er at den overhodet ikke tar høyde for andre faktorer som skader fiskebestanden, for eksempel overfiske og forurensning.

– Det er ikke umulig at kombinasjonen mellom dette og temperaturstigning kan ha mye større konsekvenser for fremtiden, sier han.

Publisert:Publisert: 05.07.20 kl. 20:29

Legg igjen en kommentar