KRAFTSELSKAPENE som dreper og ruinerer egen befolkning via Smartmetre. Alt i henhold til Sionistenes Sataniske Agenda21-2030 for masseavfolkning og slaveri.

N.B!Norge er en Jesuitt kontrollert stat (Jödisk front). Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. NORGES FORVALTNING ER KUPPET AV FRIMURERIET Okkupasjonsmakten, staten AS NORGE, tilhørende Bilderberggruppen og under kontroll av Norges frimurerdominerende politiske etablissement, har tilstjålet seg eierskap til og full kontroll over det som tidligere var landet Norges forvaltning. Landet Norges forvaltning eksisterte for å ivareta det norske folks felleseie, beskytte folks rettigheter, skaffe og levere folkets livsnødvendigheter som mat, vann, strøm og alt annet vi trenger for overlevelse – men som den IKKE lenger gjør fordi den nå er kuppet som del av STATEN AS NORGEs maktapparat mot oss. Det er det norske frimureris infiltrasjon av Norges forvaltning som har gjort opprettelsen av STATEN AS NORGE mulig. Frimureriets totale innfiltrasjon har medført at deler av forvaltningen arbeider mot folket. Barnevernet er en av de verste, med NAV som en god nummer to. Overgrepsaksjoner samkjøres på tvers av offentlige instanser, for eksempel Barnevernet, Politiet, Domstolene samt frimureravtalte \”tjenester\” som for eksempel leger som bistår med tvangsinnleggelser; frimureroverleger på norske sykehus som sørger for å holde dissidenter fengslet i psykiatriske avdelinger uten mulighet for kontakt med omverdenen – og til og med i enkelte tilfeller – IKKE EN GANG INNSKREVET. Hvorfor ikke? Kan det være at uten journal er disse lettere å holde innesperret på ubestemt tid eller til og med drepes? Begge deler bidrar med falske diagnoser, rapporter, tvangsinnleggelser, dødssprøyter med mer – og for hva? Dette er Norge i dag.Go’ morgen!Vi er Nasjonale Varslergruppe (Heretter NV)FolkedomstolenHer ser vi hvordan Kraftselskapene har värt villige til ödelegge helse samt drepe sine egne landsmenn etter instrukser fra det som vi idag beskriver som ONDSKAP SATT I SYSTEM med utspring ifra de Internasjonale Sionistene som har gjort så mange samarbeidsvillige nordmenn styrtrike over natten med de mest ekstravagante levemåter som betaling for å undergrave egen nasjon og begå direkte landsforræderi.Enda en gang behöver vi å stille oss spörsmål om hvorfor ikke våre ledere i Storting og Regjering og Kraftselskaper ropte varsko helt ifra begynnelsen om denne Ondskapen? Jo, dette er fordi vi ikke lengre har MENNESKER i nökkelposisjoner i vårt land idag. De er alle blitt erstattet med Hybrider, Reptilrasen (som skifter form) og disse som har klare psykopatiske trekk for å gjöre skade uansett på hvilken måte. Disse Undermenneskene er nå iferd med å bli eliminert fra Jordens overflate og vil aldri siden få tillatelse til å leve sammen med MENNESKER. De vil enten få dödsstraff via den Exopolitiske Militäre Domstol eller få samme skjebne som Jödene på grunn av deres Ondskap og Grådighet. De vil altså bli befridd gjennom döden for å gjenfödes i slaveri for å gjennomgå bitre lidelser, det er den eneste måten. (Kristus 2007) De 22.000 Jödiske Frimurere i vårt Forsvar, Politi, Sykehusledelse, Finans og i Näringslivet vil snart se sine oppgaver avsluttet når de blir presentert for SANNHETEN. Dette vil bli traumatisk for svärt mange når samtidig Lögnen og Bedrageriet omkring Corona kommer for dagen, mange vil dö, enten ved å tömme giftbegeret eller ved dom gjennom den Exopolitiske Militäre Domstol.I denne perioden vil Massakren på Utöya komme for dagen hvor det vil åpenbares at det vår egen Regjering som stod bak sammen med de Internasjonale Sionistene og deres Talmud. Derfor er det så viktig at Norske nordmenn i Norge fortsetter utrenskningen av alle Landsforrädere siden det heller ikke vil bli noe behov for noe fremtidig Storting og Regjering. De vil alle bli erstattet av en Spirituell leder som lager et nytt samfunn sammen med MENNESKER.Vi vil få hjelp i dette arbeidet da de alle vil ende opp i FEMA-leire (konsentrasjonsleire) (Federal Emergency Management Agency) i påvente av dom. Utenom den Militäre Domstol på Cuba har det blitt opprettet Domstoler på Thule (Grönland), Ildlandet (Argentina) og Washington DC.For å få fortgang i prosessen må jevnlige demonstrasjoner foretaes utenfor fölgende Offentlige Sionistiske Hovedkvarter: Den Israelske Ambassade i Parkveien 35, 0258 OsloDet Mosaiske Trossamfunn i Bergstien 13, 0172 OsloChabad Lubavitch Organization i Dybwads gate 3A, 0367 OsloCEPI – Coalition for Epimedic Preparedness Innovations i Marcus Thranes gate 2, 0473 OsloB’nai B’rith i Frognerseterveien 22E, 0775 OsloAlle disse adressater er arnesteder for dypeste Satanisme på norsk jord og ingen bryr seg. Disse må kastes ut av landet. Er det ikke på tide at vi tar eksempel fra danskene som har bedre forståelse om hva det dreier seg om?https://www.youtube.com/watch?v=MpB1E92kk1MSmart Meters DAMAGE YOUR DNA BLOOD Slow Kill Weapons IGNORE Gaz and Lecy Adverts and Cute Penguins!!UK RESIDENTS ALERT! SMART WATER METERS BEING FORCED ON US NOW – IMPORTANT – KNOW YOUR RIGHTS – Go To:- http://stopsmartmeters.org.uk/faq/ It is not possible for your Power Company or Water Company to claim they have the right to install a surveillance device on your house. Smart Meters are no different from wire-tapping devices. Tell the …www.youtube.com

Legg igjen en kommentar