EU setter sirkulær økonomi på agendaen. Og det norske folk tror enda IKKE at vi er i EU?

Nyhet | Dato: 23.07.2021

EU og Norge jobber med styrke europeisk konkurransekraft gjennom å bygge en sirkulær, kreativ og smart økonomi. Det var tema for ministermøtet som fant sted i Slovenia denne uken.

statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V), som representerte Norge på ministermøtet i Slovenia.
statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V), som representerte Norge på ministermøtet i Slovenia.

– Europeisk samarbeid er viktig for å styrke konkurransekraften, spesielt for små- og mellomstore bedrifter. Europeisk forskning og innovasjon er nøkkelen, sier Kjartan Alexander Lunde (V), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi viser at det er stort potensiale for økonomisk vekst i Europa dersom man lykkes med en omstilling. Handlingsplanen er nært knyttet til EUs industripolitiske strategi. Sist uke ble også regelpakken “Fit for 55” som er en del av EUs Grønne giv lagt fram av EU-kommisjonen. Det gjorde at også spørsmål omkring kraftkrevende industri og karbonlekkasje var tema på møtet.

– Vi trenger effektive systemer som forhindrer karbonlekkasje. Det er positivt at EU-kommisjonen nå kommer med forslag for ytterligere å motvirke karbonlekkasje, men her må vi gå forsiktig fram og lære av erfaringene underveis, sier statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V), som representerte Norge på ministermøtet.

Slovenia har formannskapet i EU høsten 2021

Slovenia har formannskapet i EU dette halvåret, og Norge var invitert til det uformelle ministermøtet som fant sted i den slovenske hovedstaden Ljublana 21.-22. juli.

På møtet ble det diskutert hvordan den sirkulære økonomien kan styrkes med kreative og framtidsrettede, smarte løsninger. Målet er å bedre satsingen på miljøvennlig industri og samtidig styrke konkurranseevnen til Europa globalt.

Diskusjonen var konsentrert om to områder, tekstilindustri og kraftkrevende industri. Spørsmålene var hva som er viktigst på europeisk og nasjonalt nivå for å bygge opp en sirkulær økonomi, og hvilke konkrete tiltak som trengs for å styrke motstandskraften i produksjon og leveransekjeder.

Hva er sirkulær økonomi?

Artikkel | Sist oppdatert: 12.05.2020

De fleste kjenner begrepene gjenbruk og ombruk. Sirkulær økonomi er alt dette og mye mer. En sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet for å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig ved å utnytte og gjenbruke ressursene mer effektivt.

Sirkulær økonomi
Skjematisk beskrivelse av sirkulær økonomi. Foto: Deloitte

Her er noen eksempler på sirkulær økonomi:

  • Utvikling og bruk av nye forretningsmodeller som reduserer ressursbruken.
  • Produksjon av produkter med lengre levetid.
  • Design av produkter slik at materialene lettere kan gjenvinnes.
  • Utvikling av måter å redusere avfallsmengdene som oppstår ved produksjon.
  • Utvikling av lønnsomme produkter av avfall og biprodukter.
  • Utvikling av en strategi som kan bidra til en mer effektiv forvaltning av knappe ressurser.

Mer effektiv bruk av ressurser er sentralt for ny vekst og omstilling til en lavutslippsøkonomi. Utvikling mot en mer sirkulær økonomi vil kunne bidra både til grønn omstilling og økt konkurransekraft i etablerte virksomheter, samt å legge grunnlag for ny næringsvirksomhet og kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele landet.Klima- og miljødepartementet

TEMA

RELATERT

KONTAKT

Avfall- og marin forsøplingsseksjonen
E-post: postmottak@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Legg igjen en kommentar