Endringer i innreiserestriksjoner, karantenekrav og krav om karantenehotell for flere land og områder

Landvurdering uke 30

Nyhet | Dato: 23.07.2021

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 26. juli. Endringene fremgår av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

Det sendes ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene som medfører endrede innreiserestriksjoner ved ankomst i Norge. 

Vurderingen denne uken

Til grunn for endringene er Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (oddetallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land, herunder land og områder som det ble gitt lettelser for 5. juli.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (oransje, rødt, mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge. 

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det er unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler (for eksempel gå fra grønt til oransje eller rødt).

Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag ca. kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

Land i Europa

Det gjøres endringer for flere land i Europa fra 26. juli.

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 26. juli:

Estland, Liechtenstein og Sveits (disse landene går fra grønn til oransje)

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell fra 26. juli:

Nederland og Spania (går fra rød til mørkerød)

Følgende land fortsetter å være grønne:

Bulgaria, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje: Belgia og Frankrike.

Røde: Andorra, Færøyene (endret fra oransje), Hellas (endret fra oransje), Irland (endret fra oransje), Luxembourg, Malta (endret fra oransje), Monaco (endret fra oransje) og Portugal.

Følgende land fortsetter å være mørkerøde:

Kypros og Storbritannia.

Regioner i Norden

De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige

Det gjøres ingen endringer angående regioner i Sverige denne uken.

Følgende regioner forblir grønne:

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Norrbotten (oransje) og Värmland (rød).

Danmark

Det gjøres endring i region Syddanmark i Danmark som nå går fra grønt til oransje nivå. Dette innebærer at det fra 26. juli er innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark (med unntak av Grønnland).

Følgende regioner går fra grønn til oransje (får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav):

Syddanmark

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Midtjylland, Nordjylland og Sjælland (oransje), Hovedstaden (inkludert København) (rød).

Finland

Det gjøres endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for to regioner i Finland fra 26. juli.

Følgende region går fra grønn til oransje:

Birkalands SVD

Kajanalands SVD

Følgende regioner forblir grønne:

Mellersta Finlands SVD, Mellersta Österbotten SVD, Södra Savolax SVD, Östra Savolax SVD, Centrala Tavastlands SVD, Lapplands SVD, Länsi-Pohja SVD, Norra Karelens SVD, Norra Österbottens SVD, Norra Savolax SVD, Satakunda SVD, Södra Karelens SVD, Syd-Österbottens SVD, Vasa SVD og Åland.

Følgende regioner har fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli:

Helsingfors och Nylands SVD, Egentliga Finlands SVD, Kymmenedalens SVD og Päijat-Häme SVD (alle oransje).

Utvalgte øygrupper i Europa 

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn. Gjennom pandemien har flere av de aktuelle øyene hatt en annen smittesituasjon enn på fastlandet. Siden FHI har tilstrekkelig datagrunnlag for å vurdere øygruppene, kan disse vurderes for seg.

Følgende øygruppe får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 26. juli

 • Korsika, Frankrike (rød)
 • Nordlige egeiske øyer, Hellas (oransje)
 • Sardinia, Italia (oransje)
 • Sicilia, Italia (oransje)

Dermed er det ingen utvalgteøygrupper som forblir grønne etter 26. juli.

Følgende øygrupper får i tillegg krav til karantenehotell fra 26. juli (går fra rød til mørkerød):

 • Balearene (Spania)
 • Kreta (Hellas)

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje:

 • Azorene, Portugal (rød)
 • De joniske øyer, Hellas (går fra oransje til rød)
 • Kanariøyene, Spania (rød)
 • Madeira, Portugal (oransje)
 • Sørlige egeiske øyer, Hellas (går fra oransje til rød)

Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land». Se mer informasjon i faktaboksen nedenfor.

Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea oppfyller ikke lengre kravene til kategorisering som lilla land.

Disse landene og områdene forblir lilla:

 • Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan.

Dette er kravene til innreise og karantene fra 5. juli

 • Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.
 • Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.
 • Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.
 • Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.
 • Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Det må søkes om forhåndssamtykke for innreise for kjærester når avreiselandet er lilla og innreisetillatelse kan bare benyttes mens landet er lilla. Les mer i dette rundskrivet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.
 • Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat med QR-kode? Da kan du reise inn til Norge, du er unntatt innreisekarantene og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Les mer på siden «Hva gjelder for deg?» på helsenorge.no. Her står det også hvilke unntak som gjelder fra listen over, slik som at mindreårige har unntak for kravet til karantenehotell.

Kriteriene bak landvurderingene

Terskelverdiene for registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregninger. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr derfor «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene».

 • Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 prosent positive prøver.
 • Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 prosent, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.
 • Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 prosent positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.
 • Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering. Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver.

En helthetlig vurdering kan medføre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene, ikke blir grønne, men blir farget oransje eller rødt.

Terskelverdier som gjelder fra 5. juli
Terskelverdier som gjelder fra 5. juli Foto: HOD

Helse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementetUtenriksdepartementet

TEMA

RELATERT

Legg igjen en kommentar