Globalistiske selskaper flytter for å ta kontroll over all mat og vann. Kontrollerer oljen og kontrollerer nasjonene. Kontrollerer maten og kontrollerer folket.

“Verden vi lever i i dag er verden skapt i ‘Devil’ Bills bilde. Det er en verden som er grunnlagt på forræderi, bedrageri og naiveten til et publikum som aldri har visket seg opp til salongstrikkene som Rockefellers og deres ilk har brukt til å forme verden for det siste århundre og en halv. “http://drop-seeds-not-bombs.com/how-rockefeller-founded-biSAMFUNNHeiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie. Har Heiberg-familien og askenazier som innvandret på 1700-tallet full destruksjon av den norske kristne kultur og mennesker som måsetting? Å dominere politikk, medisin, rettspleie og media, gjør det enkelt å tilhøre et kriminelt internasjonalt globalistisk nettverk.Slektstreet- Cunningham etter at han hadde forlatt Finnmark. Gjennom sine mange etterkommere er han stamfar til en rekke kjente slekter i Norge, blant andre Ørbech, Munthe (Sogn), Bull (Tønsberg), Paus, Stoltenberg, Heiberg og Nagell. ” Depotmedisiner som Cisordinol, Zyp-adhera, Fluanxol og Xeplion er verre for hjernen enn lykkepiller som er lobotomi,

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdrop-seeds-not-bombs.com%2Fhow-rockefeller-founded-bi%3Ffbclid%3DIwAR2R8cJ2ff280F2begLqB2kWNffUZiaLleUlA_6P3XSLYuD7exLRwn5r8Cw&h=AT2afValYuP-CP-O0-yfPYRTlZDDqOvvAYk8M_j8879lxt3IPqUw4FPpWR8hZwkEM7rGW2cVKYEiHFZfVpQ6He6sVqvd1dXNK1xrEKdAWMxnoSrVgHyJrGr_oO7X7uU5Y4uedbc39iyi-w&tn=R]-R&c[0]=AT1Y3K-EnPi88hdvk76y7adqBJOqlSXVwh0MnpJY10QaQE-9tP7ziOBxVl4PFEP2Na82ZpgYi8OZdpS7YqjN_NIIXVsfvWlvbWiHEDYsqsfQWL28AfqDxOqcB932u2zBQuUkhypSDXpbrp-9lOAR13-mw3AMAVx-dyI

Legg igjen en kommentar