Hvis man får beskjed om å ta denne «vaksine» injeksjonen kan man sende det følgende skriv til kommunens helseansvarlig:

Til rette vedkommende! Jeg mottok nylig invitasjonen til å motta en SARS-CoV-2 mRNA-vaksine. Det er flott å se at helsepersonell kontakter meg og viser at de etterser mine helseinteresser. Før jeg tar en avgjørelse om medisinske spørsmål, som en bekymret borger i disse usikre tider, har jeg noen tekniske spørsmål som jeg virkelig vil sette pris på at de svarer på hvis mulig. Jeg har nummerert dem for å lette svarene og oppfølging. (Vil de vennligst være så snill å svare på spørsmålene skriftlig). (2)Følgende punkter er grunnleggende for meg å få oversikt over:1- Kan de gi meg den komplette listen over ingredienser i vaksinene som for tiden er i omløp i vårt land.2- Kan de vennligst verifisere at vaksinen de planlegger å injisere meg med ikke inneholder MRC5 (aborterte fosterceller eller spor av humant DNA), noe som vil stride mot min religiøse tro.3- Kan de vennligst verifisere at det ikke er noen risiko for iatrogene reaksjoner ved injiseringen.4- Kan de vennligst informere meg om alle kontraindikasjoner og potensielle bivirkninger, reparerbare eller uopprettelige, på kort, middels og lang sikt.5- Kan de vennligst verifisere ovenfor meg utvetydig og i god tro, i samsvar med artikkel 13 i Oviedo-konvensjonen (3), at denne teknologien ikke har potensiale til å modifisere menneskelig DNA takket være det som kalles revers transkriptase, som eksplisitt tillater overføring av informasjon fra mRNA til DNA.6- Kan de vennligst verifisere at denne vaksinen ikke inneholder innsatser av HIV-viruset.7- Kan de vennligst verifisere at vaksinen ikke inneholder en radiofrekvensidentifikasjonsbrikke (Rfid) eller nanoteknologi i noen form.8- Kan de vennligst verifisere at den påtenkte, eller noen av de andre vaksinene ikke inneholder prioner.9- Kan de vennligst verifisere at alle medisinske parametere angående tester og studier som kreves er oppfylt.10- Kan de vennligst spesifisere hva som er de andre mulige behandlingene for å bekjempe SARS-CoV-2 ved å detaljere fordeler og ulemper ved hver behandling, i betydningen av artikkel 2 i Nürnberg-koden.I tillegg kan de vennligst svare meg ganske enkelt, ja eller nei, på følgende spørsmål:1. Hvis man blir vaksinert, kan man slutte å bruke maske?2. Hvis man får vaksinen, kan man stoppe med sosial distansering?3. Hvis man blir vaksinert, må man fortsatt overholde portforbud/nedstengning?4. Hvis man blir vaksinert, vil man da være motstandsdyktig mot Covid og dens mange varianter, og for hvor lenge?5. Hvis man blir vaksinert, vil man unngå alvorlige former med sykehusinnleggelse, så vel som død?6. Hvis man får vaksinen, vil man være smittsom overfor andre?7. Hvis man opplever en alvorlig bivirkning, vil langtidseffekter (fremdeles ukjent) eller som til og med fører til død, kompenseres? På den annen side, i tillegg til svarene deres, har jeg til hensikt å informere meg selv på en utfyllende måte på indikasjoner gitt av laboratorier og offisielle regjeringseksperter, men også av uavhengige forskere og attester fra folk som allerede har blitt vaksinert. Når jeg har samlet all denne informasjonen vil jeg kunne gi dem mitt informerte samtykke eller avslag etter å ha objektivt vurdert fordel / risikobalansen. Om nødvendig vil jeg komme tilbake til dem, muligens etter å ha valgt den vaksinen som passer best. Jeg er i perfekt helse og har ikke tenkt å reise, noe som gjør at jeg kan ha et litt annet perspektiv for å kunne ta en gjennomtenkt og ansvarlig beslutning, alltid med tanke på den hippokratiske ed som fortsatt er grunnstenen til medisinen vår: «primum non nocere(1)* Juridiske referanser:(1) «Jeg vil informere personer som ber om omsorg». Hippocrates Ed, versjon tilpasset av National Council of the Order of Physicians of Belgium (juli 2011)(2) Lov av 22. august 2002 om pasientens rettigheter – artikkel 7 §2:“Kommunikasjon med pasienten skal foregå på et klart språk. Pasienten kan be om at informasjonen bekreftes skriftlig ”.(3) Konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin (ETS nr. 164), åpen for signatur 4. april 1997 i Oviedo (Spania). http://rm.coe.int/090000168007cf99(4) Nürnberg-koden er et utdrag fra den straffedommen som ble avsagt i 1947 av et tribunal fra det amerikanske militæret med ansvar for leger fra naziregimet, og utgjør en internasjonal straffelov.https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11 / Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf(5) artikkel 8 i ovennevnte lov (2) av 22. august 2002.Jeg ser frem til deres profesjonelle og raske svar, slik at jeg kan ta en rask avgjørelse slik som vår regjering ber oss om å gjøre.Vennligst godta en forsikring om min høyeste ansvarsbevissthet. Med vennlig hilsen……..https://www.dn.no/…/innlegg-koronatala-vi…/2-1-997936

Legg igjen en kommentar