Innlegg: Strålevernet og folkeopplysningen

1 minPublisert: 01.02.21 — 11.48Oppdatert: 5 måneder siden

irektoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har brakt en diskusjon om innholdet i direktoratets brosjyrer om stråling fra trådløs teknologi ut i media. I et innlegg i DN 26. januar kritiserer DSA undertegnede for å stille spørsmål ved myndighetenes informasjon om helsefarer ved slik stråling.

Innledningsvis kan det være nyttig å minne om hva saken gjelder. DSA med flere gir ut brosjyrer med informasjon om farene ved stråling. Det er ikke korrekt som DSA hevder at jeg har anmodet om snarlig tilbaketrekning av brosjyrene. Men jeg har i et brev til DSA med flere påpekt at brosjyrene må inneholde dekkende informasjon for å ikke være villedende. Slik informasjon er det behov for.

Her er vi ved sakens kjerne. DSA har valgt å basere all aktivitet på en bestemt retning innenfor forskningen som underbygger dagens grenseverdier. Flertallet av de vitenskapelige publikasjoner på feltet argumenterer imidlertid for at også stråling under norske grenseverdier kan utgjøre en helsefare.

DSA avviser dette under henvisning til at helsefaren ikke er bevist etter de beviskriterier som DSAs kilder har lagt til grunn. Disse bygger på at kun stråling som leder til skadelig oppvarming av vev er tilstrekkelig sikkert påvist som helseskadelig. Det kan så være, men forskningen DSA baserer seg på, har ikke motbevist forskningen som finner funn ved stråling under grenseverdiene, og DSAs kilder er sterkt kritisert av fagfolk.Les også:Schjødt-topp Hugo Matre sendte strålingskritisk brev – uten å si hvem klientene var

Bildet er altså mer sammensatt enn det DSA formidler.

DSA hevder i DN at det ikke er korrekt at flertallet av fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter påviser mulige helseskader fra mikrobølger. Flere baser viser imidlertid et klart flertall av artikler som påviser helseskader i fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Det ser man uten å være fagmann:

Det hører med i denne sammenheng at selv de kildene som DSA benytter, påpeker tvil som DSA ikke videreformidler.

En del land, blant dem Sveits, tar den samlede forskningen på alvor og fastsetter lavere grenseverdier på noen områder. Land som Kina, Russland og Litauen benytter kun én prosent av våre verdier. Myndighetene i Frankrike begrenser trådløs teknologi i barnehager og skoler, mens Norge med sine høye grenseverdier forsvarer pålegg om trådløse smartmålere i alle hjem.

Det er derfor fortsatt min anbefaling til DSA at norske myndigheter utfyller informasjonen om kunnskapsgrunnlaget på feltet for å unngå å komme i skade for å underkommunisere risiko.(Vilkår)


Jus

Schjødt-topp Hugo Matre sendte strålingskritisk brev – uten å si hvem klientene var

Norske myndigheter villeder om stråling, skrev Schjødt-advokat Hugo Matre i et brev. Han signerte, mens strålingskritikere betalte. – Fremstår som uryddig, svarer direktorat.

2 minPublisert: 15.01.21 — 19.47Oppdatert: 6 måneder siden

Schjødt-topp Hugo Matre sendte strålingskritisk brev – uten å si hvem klientene var

Norske myndigheter villeder om stråling, skrev Schjødt-advokat Hugo Matre i et brev. Han signerte, mens strålingskritikere betalte. – Fremstår som uryddig, svarer direktorat.

HUGO P. MATRE

PARTNER, PHD, BERGEN Last ned CV Last ned vCard

Faglig leder – Selskapsrett

Hugo er partner i firmaets avdelinger for skatt og M&A. Han begynte i firmaet i 2011 og er spesialist innen skatterett, selskapsrett og børs-og verdipapirrettslige spørsmål.

Hugo har 25 års erfaring med skatt, selskap, børs- og verdipapirrett etc., både som praktiker, akademiker og deltidsdommer ved Bergen skjønnsrett. Han har hatt fagansvar for skatt, selskap og børs- og verdipapirrett ved Universitetet i Bergen og har omfattende erfaring fra offentlige nemnder som Børsklagenemnden og Skatteklagenemnden ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. I tillegg har Hugo bred undervisnings-erfaring fra andre universitet og høyskoler, og er en mye benyttet foredragsholder i offentlig og privat sektor. Han har flere redaksjonelle verv knyttet til selskaps- og skatterettslige tidsskrift. Hugo har vært styreleder for forskjellige selskap og foreninger, og deltar fast i ulike offentlige nemnder. Han har skrevet et 50-talls artikler, bøker og bidrag i bøker.

Hugo har møterett for Høyesterett. 

Nøkkelkompetanse

  • Skatterett med hovedfokus på selskapsbeskatning og kapitalbeskatning
  • Selskapsrett med hovedfokus på aksjeselskapsrett
  • Børs- og verdiapirrett
  • Kommersielle tvister
  • Prosedyre og voldgiftsdommeroppdrag

https://ams.monster/artikler/dn/dn.no-Schjodt-topp-Hugo-Matre-sendte-stralingskritisk-brev-uten-a-si-hvem-klientene-var.pdf

Legg igjen en kommentar