OM ÅRETS STORTINGSVALG OG POLITISK KORREKTHET!

6 kommentarerPosted onhttps://www.facebook.com/v3.2/plugins/share_button.php?app_id=2173700469537245&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df5c5effb19cd24%26domain%3Dbunnytrash.blogg.no%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fbunnytrash.blogg.no%252Ff1c57e04546fb14%26relation%3Dparent.parent&container_width=916&href=https%3A%2F%2Fbunnytrash.blogg.no%2Fom-arets-stortingsvalg-og-politisk-korrekthet.html&layout=button_count&locale=nb_NO&mobile_iframe=true&sdk=joey&size=small

Årets stortingsvalg og partipolitisk korrekthet. Bilde kilde: Bunnytrash.no

«Stortingsvalget for kommende 4 års periode er under oppseiling. Ja i september avgjøres det om hvem som skal styre landet. Mye har endret seg de siste 4 år i Norge. Det en virkelig håper på er at alle partier snakker om sakene de er opptatt av og ikke går ut med personangrep på politiske front figurer uansett parti. TA SAK – ikke personer!

For de som har fulgt med i amerikansk valgkamp, så kan en si en ting med klarhet. Valgkampen i USA var skitten valgkamp. Ofte ble sakene som skulle formidles til publikum krydret med reporterens eget syn. Hvor mange ganger så en TV2 og NRK komme med reportasjer som erett og slett tvilte på redaksjonelt innhold?!

Så med det måtte en ut på andre lands TV eller avisers mediaformidling for å finne snev av sannhet. Med litt her og litt der info, så kunne en sånn passelig finne ut hva som skjedde. En sier ofte at det som skjer ute i verden også kommer til Norge. Det viser seg å holde stikk den dag i dag.

Høyresiden og Venstresiden har sine mediesirkus, som vil formidle sine ideoligier. Tror ingen i dette land trenger en USA variant i september. Alle partier oppfordres til å snakke sak og ikke komme med svada. Selv om det er nevnt høyre og venstresiden her, så gjelder dette også for sentrumspartiene, inklusive miljøparti.

Vi velgere trenger pålitelig og korrekt info om partiers ideologier og kjernesaker slik at vi kan velge til beste for Norge».

Jeg ville tidligere sagt meg veldig enig. At en burde forholde seg til og diskutere sak, ikke person. Jeg skulle ønske at det var slik, at politikere har rent mel i posen og ikke personlige agendaer, men dét har de!!

Så med det sagt så er jeg ikke enig!

Det burde belyses hvem disse politikerene faktisk er. Vi burde alle se litt på hvem disse tillitsvalgte og folkevalgte som stiller!!

– Altså, vi har en partileder som tidligere har vært i regjering og da statsråd, han måtte gå av for korrupsjon. Vil vi ha korrupte politikere?

– Vi har en tidligere byråd i Oslo som måtte gå av nylig fordi hun ødslet bort milliarder og holdt tilbake informasjon. Hun forsøker nå å komme seg inn på Stortinget. Ødelegge en hel by, deretter landet, vil vi det?

– I et parti som har vært under sperregrensen er det flere med verv som deler ut homohat på sosiale media og gjemmer seg bak religionsfrihet, dette partiet ligger an til å få et mandat på stortinget ifølge meningsmålinger. Skal man ha folkevalgte som man vet fremmer slike holdninger basert på uskyldige ting som feks hudfarge og legning?

– Vi har flere med verv som støtter politisk islam. Tror dere virkelig det er lurt, et voksende politisk islam i Norge?

– Vi har en statsministerkandidat som har brutt lover og regler flere ganger og blitt tatt for det og utviser en arroganse der vi ser at vedkommende opptrer som at disse lover og regler er han fritatt for. Han er også avslørt for å ha hemmelige samtaler med terroristorganisasjoner og har løyet om det på statsstøttet norsk TV. Trenger jeg virkelig spørre om dette er en vi ønsker til å lede Norge?

– Vi har en statsminister som stiller til gjenvalg med en høring (link til høringsnotat) der hun ønsker kreve å vaksinere mindreårige mot foreldres vilje. Hun ønsker videre å kunne sette inn barnevernet mot de som motsetter seg at barna deres blir injisert med vaksinene og eventuelt frata folk omsorgen for barna deres?! Milliarder blir sendt ut av landet mens barn og eldre i Norge lider under mangel på nødvendig medisinsk hjelp. Vil vi ha mer galskap?

Dette er få av mange eksempler. Poenget mitt er, mener man virkelig at dette er personer som vi skal ha tillit til for å styre vårt Norge?!

Skjerpings!!

Vit hvem dere stemmer på!!

Snart valg!!!


Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#valg #sirkus #storting #regjering #solberg #gahrstøre #norge

Legg igjen en kommentar