Høring – oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Høring | Dato: 06.07.2021Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget. Høringsinstansene inviteres til å komme med innspill til hva som må til for å lykkes med innføring av et nytt regelverk for bruk av tvang.

Status: På høring

Høringsfrist: 08.11.2021

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/213110-horing-oppfolging-av-forslagene-fra-tvangslovutvalget/id2865789/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210706&expand=horingsnotater

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsnotat

Høringsinstanser

Send inn høringssvar

Legg igjen en kommentar