Siv Jensen: Norge må være med på EU-tiltak mot Sveits – Sp raser

Thomas Vermes4. juli 2019 18:11 – Oppdatert 5. juli 2019 10:02

<p>FRP-JENSEN MOT SVEITS: Mens Frp hjemme strir med bompenger, her på et eget landsstyremøte (bildet), ser finansminister Siv Jensen det som nødvendig at Norge er med på EUs maktkamp mot Sveits.</p>

FRP-JENSEN MOT SVEITS: Mens Frp hjemme strir med bompenger, her på et eget landsstyremøte (bildet), ser finansminister Siv Jensen det som nødvendig at Norge er med på EUs maktkamp mot Sveits. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg synes det er et tankekors at regjeringen ikke tør å forsvare sin egen politikk, sier Senterpartiets finanspolitisketalsmann.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon14,1K

Delt minne frå 2019; . På trass av at Noreg er ikkje EU medlem har finansminister Siv Jensen, Frp og resten av Regjeringa vedteke at Noreg skal vera med på EU sine straffe tiltak mot Sveits. (LIK og DEL).I tillegg hevdar Siv Jensen at ho og Frp er EU motstandar. Korleis kan ho og Frp vera EU motstandar og samstundest vera med å dolka Sveits i ryggen som ikkje er verken med i EU eller EØS? .Dette strir mot all sunn fornuft og mest sannsynleg også mot folkeviljen i Noreg..Sveits er eit land med ekte direkte demokrati – folkedemokrati som ikkje finn seg i kva som helst frå EU!.Sveits nektar å godta EU avtalar og no prøver EU seg med å truga med børsstopp..I motsetnad til Noreg, som er underlagt både EØS- og EFTA-rammeverk, er Sveitserane sitt forhald til EU regulert gjennom meir enn 120 bilaterale avtalar, skriv Swissinfo..Den Sveitsiske Regjeringa har slitt med å overtyda folket og Parlamentet om å godta avtalen, og no er Brussel lei, melder Financial Times. .I Sveits har dei ekte direkte demokrati og folkedemokrati, som inneber at folket og Parlamentet må godta slike avtalar, noko dei ikkje har vil gjera her..På bakgrunn av dette har EU sagt at reglane til det Sveitsiske aksjemarknaden ikkje vil vera «ekvivalente» med EU sitt etter juni, ifylgje Reuters..Og det er nettopp trusselen om at regelverket ikkje lengre vil godkjennast av EU som sistnevnte vil bruka som en brekkstong i forhandlingane..Ein opplevar no at partane stikk kjeppar i hjula. I tillegg har EU no også fått med seg den norske Regjeringa på laget sitt ser det ut til. Dette vil inneber at investorar frå EU frå 1. juli av ikkje får handla direkte på Sveitsiske børsar, ifylgje ABC Nyheter..Reuters skriv at EU-baserte bankar og meklarar står for meir enn halvparten av omsetninga på Sveitsiske børsar..Sveitsarane har på sin side svart med å blokkera handel med sveitsiske aksjer på EU-baserte børsar..Ifylgje ABC Nyhetene var den siste sjansen EU-kommisjonen hadde for å forlengja godkjenninga av regelverket til Sveitsiske børsar fredag 21. juni, noko dei ikkje gjorde..Siste nytt her er no at finansminister Siv Jensen, Frp, også har kome på banen her og stiller seg lojalt med EU og er med og dolkar Sveits i ryggen. Siv Jensen stadfestarr i eit skriftleg svar til stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) onsdag at Noreg forheld seg som EU og ikkje lenger vil godkjenna sveitsiske børsar som en likeverdig handelsplass for verdipapir.Det har vore mange sterke sterke reaksjonar frå Nordmenn som har vorte merksame på kva som har skjedd her, samt frå t.d. på Sigbjørn Gjelsvik, Sp at Regjeringa og Noreg dermed deltek i en straffeaksjon frå EU mot Sveits, som har til formål å pressa Sveits til gje frå seg meir suverenitet til Brussel som ledd i handelsavtalane mellom EU og Sveits. Sveits er som kjendt ikkje EU medlem og er heller ikkje med i EØS.Finanstilsynet i Noreg med Siv Jensen i spissen stadfesta til ABC Nyheter 27. juni at Noreg er involvert i tiltaket EU innførte overfor Sveits frå 1. juli 2019.Då avvikla dei godkjenninga av sveitsiske børsar, som eit varsla straffetiltak dersom ikkje Sveits bøyde seg i handelsforhandlingane..Kor er NRK, TV2 og resten av media i denne saka?Norske mediar har unngått å nemna dette, som Det Norske Folket har krav på å verta informert og opplyst om. .Dessverre er norske media meir opptekne av å baksnakka Trump og halda på med skitt kasting om Trump. Dette på trass av svært viktige og sentrale saker som vedkjem oss Nordmenn vert vedteke på den politiske arena her i landet. Dessutan har media vore svært opptekne av handelskrigen mellom USA og Kina og som har prega mediabilete, samt andre uvesentlege og lite interessante nyhende. Men gløymer totalt å nemna viktige saker som vert vedtekene i Regjeringa og Stortinget..Den økonomiske straffa som EU og Noreg nå påførar Sveits kjem midt i ein forhandlingssituasjon mellom Sveits og EU og tenar til å leggja utilbørleg økonomisk press på Sveits i forhandlingane. I tillegg til at dette er eit alvorlig overtramp mot en langvarig handelspartnar av Noreg som Sveits Det er også viktig her å hugsa på at Sveits og Noreg er dei to største medlemma i frihandelsforbundet Efta og at dette kan skada Frihandelsavtalen vår..Noreg bør snarast mogleg ut av EØS!.Landet vårt ha ikkje brukt for udugelege politikarar som stadig ser det som sin oppgåve å skada landet og folket vårt. Politikarane i Noreg og Det Norske Folket burde i staden stilla seg solidarisk bak Sveits og støtta dei i denne kampen.. Les meir: https://www.abcnyheter.no/…/siv-jensen-norge-ma-vaere….Kjelde: ABC Nyhetene.no , NRK.no, Nei til EU. Wenche I. Sola, I Rogaland

Finansminister Siv Jensen bekrefter i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) onsdag at Norge forholder seg som EU og ikke lenger vil godkjenne sveitsiske børser som en likeverdig handelsplass for verdipapirer.

Det vekker sterke reaksjoner hos Gjelsvik at regjeringen og Norge dermed deltar i en straffeaksjon fra EU mot Sveits, som har til formål å presse Sveits til gi fra seg mer suverenitet til Brussel som ledd i handelsavtalene dem i mellom.

Finanstilsynet bekreftet overfor ABC Nyheter 27. juni at Norge er involvert i tiltaket EU innførte overfor Sveits fra 1. juli.

Da avviklet de godkjenningen av sveitsiske børser, som et varslet straffetiltak hvis ikke Sveits bøyde seg i handelsforhandlingene dem i mellom.

Gjelsvik spurte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om hun syns det er uproblematisk at Norge går til et slikt skritt mot et annet Efta-land.

I stedet fikk han til sin store misnøye et svar fra finansminister Siv Jensen (Frp) som inneholder det Gjelsvik oppfatter som «teknikaliteter».Norge deltar på EUs side i «straffeaksjon» mot SveitsLES SAKEN

– Bortforklarer viktig utenrikspolitikk

Strid om partneravtale mellom EU og Sveits utløser børskrigLES SAKEN

– Mens handelskrigen mellom USA og Kina preger mediebildet, later den norske regjeringen som om økonomiske straffeaksjoner er teknikaliteter og ikke politikk, sier Senterpartiets finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik i en kommentar til ABC Nyheter.

Gjelsvik stilte i forrige uke Søreide spørsmål rundt blant annet hvorvidt hun mente det var uproblematisk at Norge deltar i EUs straffeaksjon mot Sveits.

– Jeg synes det er et tankekors at regjeringen ikke tør å forsvare sin egen politikk, men forsøker å bortforklare et så viktig utenrikspolitisk spørsmål som en teknikalitet, sier Gjelsvik om svaret.

«Det norske finansmarkedet er gjennom EØS-avtalen en integrert del av det indre markedet. For norsk finansnæring og for norsk økonomi er tilgangen til det indre marked av stor betydning. Tilgang til det indre marked er blant annet viktig for innhenting av kapital til norske bedrifter.», skriver Siv Jensen, som i sin tid var ivrig pådriver for å legge det norske finansmarkedet under EUs lover og tilsyn gjennom EØS-avtalen.

Men nå: Frp åpner for å oppgi suverenitet på mange nye områder

Svekker Norge i frihandelsavtaler?

SVEITS-ALLIERT: – Norge må da ikke gå til straffetiltak for EU mot vår Efta-partner Sveits, mener Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

SVEITS-ALLIERT: – Norge må da ikke gå til straffetiltak for EU mot vår Efta-partner Sveits, mener Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Den økonomiske straffen EU og Norge nå påfører Sveits kommer midt i en forhandlingssituasjon mellom Sveits og EU og tjener til å legge det jeg vil mene er utilbørlig økonomisk press på Sveits i forhandlingene, mener Gjelsvik.

– Det er et alvorlig overtramp mot en langvarig handelspartner av Norge som Sveits er å gjøre dette, legger han til.

Sp-politikeren minner om at Sveits og Norge er de to største medlemmene i frihandelsforbundet Efta.

– Det er avgjort problematisk at det ene av disse landene nå deltar i straffeaksjoner mot det andre, hevder Gjelsvik.

Han frykter at Norges tiltak mot Sveits, som er vår storebror i Efta, kan skade norske interesser i forhandlinger om frihandelsavtaler mellom Efta og blant annet Mercosur i Sør-Amerika.

– Disse forhandlingene er av ytterste viktighet for blant annet norsk landbruk, fiskerinæring og olje- og gassindustrien. Når Norge nå oppfører seg slik som dette mot Sveits, kan vi ikke forvente at Sveits vil være like imøtekommende overfor våre nasjonale interesser som de ellers ville vært, mener Gjelsvik.

Siv Jensen på sin side tror ikke det vil få nevneverdige praktiske konsekvenser for det norske verdipapirmarkedet og norske aktører at likeverdighetsbeslutningen for sveitsiske handelsplasser ikke er forlenget.

Legg igjen en kommentar