Regjeringen anskaffer likposer. Hva sier det oss?? Forstår dere fortsatt ikke noe??

På Hitlers gebursdag er det signert en bestilling av likposer til Norge med en kontrakts-binding på inntil 4 år og med et kostnadsestimat på 30,5 millioner. Korrupsjonen og massemordet er så åpenlyst. Bill sier at han skal depopulere kloden med vaksinen, også klager folk på at vaksinen er dødelig og i beste fall farlig og steriliserende. De har ikke fulgt med i timen.

Anerkjente ekspert Astrid Stuckleberger forklarer: https://rumble.com/vivkrl-astrid-stuckelberger-who-whistleblower-vaccines-as-a-bioweapon-to-depopulat.html?fbclid=IwAR0mdnO1O0qCuBrXrxFK7XCOsPVrg91_6WocfkiOPahKARlyTQBJZf4V_LY Likpose bestillingen: https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-303528?fbclid=IwAR0R_MRHOGec0CY4TfSlDiGxHP9MzGe-22oNKmFCSLQDAxrAeLs_iEyWMpA.

https://www.dagsavisen.no/fremtiden/nyheter/2020/11/17/drammen-666-nye-smittetilfeller-de-siste-to-ukene/?fbclid=IwAR3r-thxNk8lQRst_tK4ybyb0802o-FT_u4pUbH_J-c-LXtKrRIWolxvFAY

https://www.l-a.no/nyheter/i/6zl4x0/666-innbyggere-er-fullvaksinert-i-de-siste-ukene?fbclid=IwAR2x17WCqDYFvLkMr9wZVB9QibxKEw7d5xRutXElZchp4_p33noDfpbh40s

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/pressemeldinger-korona/korona-pressemeldinger/2021/mars/seks-nye-smittede-i-helga2/?fbclid=IwAR1SL-u59GhwADTH-Hkkq2SZY9aOebibnvf6p1G2LVBJ3G-rF-CU4oiCrug

https://www.nettavisen.no/nyheter/smittetallene-i-spania-er-over-fhis-grense/s/12-95-3423995899?fbclid=IwAR3eKtN1oqhHNkvKvOvDLrg2YkfitrceA3RELybLOHTAdPVzWNZX6jcjx7E

De er hakka sjuke. Det er så åpenlyst denne djeveldyrkingen, men en vanlig mann fra stemmekveget har ikke blitt gitt noen som helst mulighet til å skjønne det selv om han har det midt i trynet.Til og med Trondheim kommune er nå smittet av 666 the Beast. Folk har ingen mulighet til å «graple» noe av dette.

Jeg fant altså 4 stk. Beast-mode sykdom i Norske aviser med google på 2 minutter. Om du kommer med 36 linker til 666, så nekter allikevel et stemmekveg på at det er noe annet en tilfeldig. Altså bare fra norske aviser og kommuner

Det er ikke engang sensurert bort i google, det er som om de vil at du skal se det, men de ser det ikke. Heavy indoktrinering og dyphjernevasking over 16 mnd fra 1500 av klodens største mediehus, får Göbbels propaganapparat til å fremstå som om han var noe uenig i størrelsen på en båtplass.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Politiets fellestjenester974 761 157Postboks 116JAREN2714NOKontaktperson: Ingunn Dynna AlmTelefon: +47 61318000E-post: ingunn.dynna.alm@politiet.noNUTS-kode:  NO –  NORGESted: hele NorgeInternettadresse(r):Nettsted oppdragsgiver: http://www.politiet.no
Forsvarets logistikkorganisasjon988517860Jaren2714NOE-post: Ingunn.Dynna.Alm@politiet.noNUTS-kode:  NO –  NORGESted: hele NorgeInternettadresse(r):Nettsted oppdragsgiver: https://www.forsvaret.no
Sysselmannen på Svalbard971456523Jaren2714NOE-post: Ingunn.Dynna.Alm@politiet.noNUTS-kode:  NO –  NORGESted: hele NorgeInternettadresse(r):Nettsted oppdragsgiver: https://sysselmannen.no
I.2)

Samordnede innkjøp

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298957&B=POLITIETTilleggsinformasjon finnes påadressen ovenfor:  Tilbud eller forespørsel om å delta sendeselektronisk via:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298957&B=POLITIETTilbud eller forespørsel om å delta sendestil adressen ovenforI.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighetI.5)

Hovedaktivitet

Offentlig orden og trygghet

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Likposer og plastflakReferansenummer:  21/5613II.1.2)

Hoved-CPV-kode

33922000  –  LikposerII.1.3)

Type kontrakt

VarerII.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen omfatter likposer og plastflak til Politiet, Sysselmannen på Svalbard og Forsvaret.
Kontraktsverdien er estimert til ca. NOK 30,5 millioner hvor ca. NOK 22,5 millioner av dette estimatet gjelder Forsvarets opsjoner. Dette er beskrevet i Regler for konkurransen pkt. 1.2 jf. pkt. 2.2 og i Spesielle avtalevilkår.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 30500000.00  NOKII.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: neiII.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

19520000  –  Plastprodukter35200000  –  PolitiutstyrII.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO –  NORGESted: hele NorgeHovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  JARENII.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen omfatter likposer og plastflak til Politiet, Sysselmannen på Svalbard og Forsvaret. Se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse.II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlagetII.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 30500000.00  NOKII.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 48Denne kontrakten kan fornyes: jaBeskrivelse av fornyelser:  Avtaleperioden er på 2 år med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år slik at total
mulig avtalelengde blir 4 år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: neiII.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner:Forlengelse av avtalens varighet: Avtaleperioden er på 2 år med opsjon på
forlengelse med 1 + 1 år slik at total mulig avtalelengde blir 4 år.
Forsvaret har opsjoner på utvidelse av volum. Se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal være registrert i et
foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren
er etablert.
Dokumentasjonskrav:
– Norske selskaper: Firmaattest
– Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i
foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren
er etablert.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten.
Dokumentasjonskrav:
Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.
Minimumskrav:  Kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet.III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  A. Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.
B. Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetssikrings- og styringssystem for ytelsen som skal leveres.
C. Leverandøren skal ha et miljøledelsessystem.
Minimumskrav:  Dokumentasjonskrav:
A. Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante/sammenlignbare oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.
B. Leverandøren skal levere dokumentasjon av sitt kvalitetssikring- og styringssystem. Følgende dokumentasjon aksepteres: Attest for firmaets kvalitetssikring-/styringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller kvalitetssikringsstandarder etter ISO 9001 eller tilsvarende, eller en beskrivelse som minimum omfatter firmaets prosedyrer/rutiner for: Avviks- og reklamasjonsbehandling,
godkjenning av underleverandører og prosessen fra mottak og registrering av bestillinger, og frem til levering hos kunde har skjedd.
C. Leverandøren skal levere dokumentasjon av sitt miljøledelsessystem. Følgende dokumentasjon aksepteres: Gyldig attester/sertifikat utstedt av uavhengige organ (eks. ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende), eller en beskrivelse av leverandørens eget miljøledelsessystem. Beskrivelsen skal minimum omfatte miljømål og miljøpolicy.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranseIV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordningRammeavtale med én leverandørIV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA : jaIV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  27.05.2021Lokal tid:  12:00IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Engelsk, Norsk, SvenskIV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  27.05.2021Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  neiVI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Oslo tingrettPostboks 2106 VikaOslo0125NOTelefon: +47 22035200E-post: oslo.tingrett@domstol.noInternettadresse: (URL) https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/oslo–tingrett/om-domstolen/
VI.4.2)

Tvisteløsningsorgan

Oslo tingrettPostboks 2106 VikaOslo0125NOTelefon: +47 22035200E-post: oslo.tingrett@domstol.noInternettadresse: (URL) https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/oslo–tingrett/om-domstolen/
VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Politiets Fellestjenester (PFT)Jaren2714NOInternettadresse: (URL) https://www.politiet.no/om/organisasjonen/andre/pft/
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

20.04.2021 ADOLF HITLER SIN FØDSELSDAG!!!

Legg igjen en kommentar