ENDA MER EU!!!!

Store endringer i landvurderingen – flere land blir grønne

Nyhet | Dato: 02.07.2021

Fra 5. juli vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Regjeringen har gjort flere endringer på bakgrunn av FHIs ukentlige landvurdering, og langt flere land blir nå grønne. For første gang har FHI også vurdert noen utvalgte øygrupper i Europa samt utvalgte tredjeland. Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 5. juli.

– Selv om store deler av Europa nå blir grønt, og flere dermed kan reise inn i landet uten å måtte gå i innreisekarantene, vil vi fortsatt ha regler om innreiseregistrering og testing på grensen for de som kommer fra grønne land. Reglene skal beskytte oss mot importsmitte, skaffe oss oversikt og beskytte oss mot nye virusvarianter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det gjøres unntak fra dette fra og med 5. juli for utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste, såkalte «lilla land» (se liste under). Da oppheves reiserådet for disse landene. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.

Som følge av at EUs terskelverdier og fargekart tas i bruk, vil begrepet «oransje land» heretter bli brukt. Per i dag er det ingen forskjell i innreiseregler mellom oransje og røde land, men det kan endre seg i fremtiden.

Land i Europa (utenom Norden)

Følgende land blir grønne:

Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Færøyene, Hellas, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være grønne:

Grønland og Island.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde:

Irland, Kypros, Latvia, Monaco, Nederland og Portugal (oransje).

Andorra, Spania og Storbritannia (røde).

For reisende fra Storbritannia blir det ikke lenger krav om å gjennomføre deler av karanteneperioden på karantenehotell (går fra mørkerødt til rødt).

Regioner i Norden

Sverige

Følgende regioner blir grønne:

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Blekinge, Jönköping og Kalmar (oransje) samt Kronoberg, Norrbotten og Värmland (røde).

Danmark

Følgende regioner blir grønne:

Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.

København er oransje.

Finland

Følgende regioner blir grønne:

Helsinki and Uusimaa, Pirkanmaa og Päijät-Häme.

Følgende regioner fortsetter å være grønne:

Central Finland, Central Ostrobothnia, Etelä-Savo, Itä-Savo, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Lappi, Länsi-Pohja, North Karelia, North Ostrobothnia, Pohjois-Savo, Satakunta, South Karelia, South Ostrobothnia, Vaasa, Varsinais-Suomi og Åland.

Kainuu er oransje.

Utvalgte øygrupper i Europa 

Fra 5. juli blir enkelte øygrupper vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn. Gjennom pandemien har flere av de aktuelle øyene hatt en annen smittesituasjon enn på fastlandet.

Følgende øyer/øygrupper blir grønne:

 • De joniske øyer, Hellas
 • Kreta, Hellas
 • Nordlige egeiske øyer, Hellas
 • Korsika, Frankrike
 • Madeira, Portugal
 • Sardinia, Italia
 • Sicilia, Italia

Følgende øyer/øygrupper blir røde eller oransje:

 • Azorene, Portugal (oransje)
 • Balearene, Spania (oransje)
 • Sørlige egeiske øyer, Hellas (oransje)
 • Kanariøyene, Spania (rød)

Utvalgte tredjeland: Lilla land

FHI har for første gang vurdert hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som de mener har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse vil heretter omtales som «lilla land».

Disse landene og områdene blir lilla:

 • Australia
 • New Zealand
 • Israel
 • Japan
 • Libanon
 • Nord-Makedonia
 • Serbia
 • Sør-Korea
 • USA
 • Singapore
 • Taiwan

Alle som har oppholdt seg i et lilla land har samme krav om testing, innreiseregistrering og innreisekarantene som de som kommer fra røde land. Disse reglene kan endre seg, og lilla land vil derfor være regulert i en egen kategori i covid-19-forskriften.

For personer som allerede har lov til å reise inn til Norge, slik som personer som er bosatt i Norge, innebærer den nye kategorien «lilla land» at en som har oppholdt seg i disse områdene de siste 10 dagene slipper karantenehotell ved ankomst til Norge.

Besteforeldre, kjærester med videre fra lilla land får reise inn i Norge

Hovedregelen er at personer fra tredjeland ikke har rett til innreise til Norge, men det finnes noen unntak fra dette. Fra 5. juli gis det et ytterligere unntak: Utlendinger bosatt i et lilla land, og som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge, får lov til å reise inn i landet:

 1. Voksne, barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
 2. Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
 3. Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn. Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.

Adgangen til innreise for kjærester forutsetter at man har fått forhåndssamtykke. Dette skjer gjennom en søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI). Allerede i dag er det anledning til innreise for nærere familiemedlemmer, slik som ektefelle/samboer og mindreårige barn.

Les også: Lettelser i innreiseregler for familie- og kjærestebesøk

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker vurderes alle land og områder for hvilken fargekode de skal få. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal gå fra grønt til rødt.

Oppdateringer av landvurderingene vil bli offentliggjort på regjeringen.no hver fredag kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Når endringene har trådt i kraft oppdateres covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

Usikker smittesituasjon gjør at råd og regler i ulike land endres raskt

Det er fortsatt strenge innreiseregler både i Norge og i andre land, så sett deg inn i reglene som gjelder i landet før du reiser dit, og hvilke karanteneregler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

De ulike landene sine innreiseregler kan endres på kort varsel dersom smittesituasjonen forverrer seg.

Regjeringens anbefaling er derfor fortsatt å feriere hjemme i Norge. Det er det tryggeste og mest forutsigbare.

For de som reiser ut, vil det kunne bli lange ventetider når en kommer tilbake til Norge. Vi er avhengige av å beskytte oss mot smitte utenfra og eventuelle nye virusvarianter.

Det betyr at det vil bli tester og kontroll på grensen, på en helt annen måte enn vi er vant til. Selv om det hele tiden arbeides med å gjøre grensekontrollen mer effektiv, vil køene kunne bli lange.

Dette er kravene til innreise og karantene fra 5.juli

 • Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.
 • Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.
 • Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.
 • Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.
 • Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.
 • Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat? Da kan du reise inn til Norge, du er unntatt innreisekarantene, og trenger ikke ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Les mer på siden «Hva gjelder for deg?» på helsenorge.no. Her står det også hvilke unntak som gjelder fra listen over, slik som at mindreårige har unntak for kravet til karantenehotell.

Kriteriene bak landvurderingene

Terskelverdiene for innreise om registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregning. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr dermed «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene».

 • Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 % positive prøver.
 • Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 %, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.
 • Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.
 • Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering.

Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver.

En helthetlig vurdering kan også gjøre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene ikke blir det, men blir farget oransje eller rødt.

Tabell med terskelverdier som gjelder fra 5. juli

Til utlandet i sommer?

Skal du til utlandet i sommer? Les råd om om hva du bør tenke på før du skal reise.Helse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementetUtenriksdepartementet

TEMA

RELATERT

Legg igjen en kommentar