*** MASSIVE LOVBRUDD VEDR. MRNA- og DNA-VAKSINERING ***.

De som injiserer mRNA- og DNA-vaksinene – inn i et menneske som på forhånd ikke har samtykket til den genterapeutiske behandlingen – bryter med norsk lov. Hva da med alle disse politikerne og presstituerte som kontinuerlig har oppfordret til lovbruddene? Hva da med Folkehelseinstituttet?Har de som er blitt injisert med mRNA- eller DNA-vaksine – samtykket i at deres kropp benyttes i en eksperimentell genterapeutisk behandling? I norge er det faktisk et krav om samtykke før genterapeutisk behandling starter – men kanskje det er slik at norske myndigheter i dette tilfelle mener det ikke er et krav – kanskje fordi “vaksinene” ikke er ferdig uttestet. Når ble det greit å bli utsatt for genterapeutisk behandling – uten å på forhånd informeres om at man blir misbrukt som ei lab-rotte?Fra bioteknologiloven: “… § 6-4.SamtykkeFør genterapi igangsettes må den som skal behandles, gi skriftlig samtykke. Før det igangsettes genterapi på barn under 16 år, skal det gis skriftlig samtykke fra foreldrene eller andre med foreldreansvar…”Er disse såkalte mRNA og DNA-vaksinene – genterapi?”….Genterapi er overføring av nytt genetisk materiale (DNA) til et individs celler for å oppnå behandlingseffekt…”I og med at det er fremmede gensekvenser – som overføres til cellene, og i og med at dette fremmed “injiserte” (fra mRNA og DNA vaksinene) angivelig sørger for at enda mer fremmede gensekvenser produseres i cellene, og at dette gjøres for å oppnå en behandlingseffekt – så er det per definisjon en genterapeutisk behandling. Følgelig bryter alle som injiserer disse mRNA- og DNA-vaksinene – inn i et menneske som på forhånd ikke har samtykket til den genterapeutisk behandlingen – med norsk lov. Vil dette få noen konsekvenser for lovbryterne – i landet vest for loven? Trolig ikke. Årsaken er at lovbrytere – spesielt hvis de er politikere, dommere, redaktører, journalister – ser ut til å ha immunitet mot å bli straffeforfulgt for deres kriminelle handlinger. Hvem burde bli straffet for lovbruddene? De som injiserer – de myndighetene som står bak de uansvarlige handlingene – eller begge disse gruppene?*** Er det nå en menneskerett å være lab-rotte? ***Jeg vet – norske helsemyndigheter vil trolig aldri innrømme at dette er genterapi. For å slippe unna eventuell straffeforfølgning – er deres definisjon på genterapi veldig snever. Men selv om de benyter seg av en snever og lite oppdatert definisjon på hva genterapi er – betyr ikke en mangelfull definisjon – at mRNA- og DNA-vaksiner ikke er genterapi.

Kan være et bilde av tekst som sier 'LOVDATA Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) Sok etter lover, forskrifter, dommer stortingsvedtak, tariffavtaler m.m. 6-4. Samtykke Sok Innholdsfortegnelse For genterapi gangsettes mắ den som skal behandles, skriftlig samtykke. For det igangsettes genterapi pả barn under skal det gis skriftlig samtykke ra foreldrene eller andre med foreldreansvar.'

Legg igjen en kommentar