Høie: Vil ikke vaksinere barn for sikkerhets skyld.

https://www.vg.no/spesial/widgets/2020/corona-viruset/toppstripe/?initialWidth=980&childId=integration-enrichment-0

VENTER: Helseminister Bent Høie mener regjeringen har god tid til å bestemme seg for om barn skal få vaksine eller ikke. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Hvordan det går med åpne skoler, kan bli det som avgjør om barn i Norge skal få tilbud om en coronavaksine eller ikke, ifølge helseministeren.

Av MARTHA C. S. HOLMES

 og LINE FAUSKOPublisert:Oppdatert i går 15:22

Mens Danmark har allerede vedtatt at barn mellom 12 og 15 år skal få tilbud om vaksine for å øke flokkimmuniteten og komme mutanter i forkjøpet, har ikke regjeringen i Norge hastverk:

– At barna ikke er vaksinert, er ikke nødvendigvis en forutsetning for å gå tilbake til et normalt samfunn, sier helseminister Bent Høie til VG.

FHI har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal vurdere spørsmålet, før regjeringen konkluderer. Men det kan bli en stund til det kommer et svar:

– Uansett vil det ikke være aktuelt å vaksinere de under 18 før vi er ferdige med de ned til 18. Så vi opplever ikke at vi har veldig dårlig tid på å bestemme oss, i alle fall ikke for de under 16 år.

Vaksinering av barn er et av de store dilemmaene flere land nå må ta stilling til: Barn blir sjelden alvorlig syke av coronaviruset. Barnas nytte av en vaksine må veies opp mot risikoen, men også mot faren for at man ikke oppnår gruppeimmunitet i samfunnet hvis viruset fortsetter å spre seg.

Vil vente og se

Ifølge FHIs siste vaksinekalender skal alle nordmenn ha fått tilbud om en første vaksinedose i august, og dose to i september. Da har de under 18 akkurat begynt på skolen igjen etter sommeren.

– Vi har i utgangspunktet en målsetning om at skolene skal drive mest mulig vanlig til høsten. Vi ser blant annet fra Israel at da de hadde vaksinert store andeler av de voksne, falt smitten blant barn tilsvarende. Så det er mye som kan tyde på at smitten foregår fra voksne til barn, og i mindre grad mellom barn, sier Høie.

– Det kan blir en mest mulig normal skolehøst, der dere følger med på om det sprer seg mye smitte blant uvaksinerte skolebarn og tar en vurdering?

– Jo, men vi må også se på hva det betyr om det er smitte. Vi har ikke virusfrie skoler i Norge. Så det er litt avhengig av hvordan viruset opptrer i en sånn sammenheng, sier Høie.

Hvis yngre skal vaksineres, er det sannsynligvis de mellom 16 og 18 i første omgang, sier han. Så vil man eventuelt ta en vurdering av de som er yngre enn det.

– Vi ønsker ikke å vaksinere for sikkerhets skyld. Vi ønsker å vaksinere barn hvis vi mener det er en fordel. Og det er litt tidlig å vite det nå. Så selv om vaksiner etter hvert blir godkjente for barn, gjør vi ikke automatisk det hvis ikke det er nødvendig.

– Så vi kommer dit først, og så ser dere på hvordan det går når skolene er i gang?

– Ja, med mindre vi får ny kunnskap fra andre land. Utviklingen er heldigvis ikke helt parallell mellom land, så vi høster mye kunnskap fra land som Israel og Storbritannia som var veldig tidlig ute med å vaksinere store deler av befolkningen.

Kan bli aktuelt hvis det går utover skolegangen

Høie sier FHI og regjeringen hele tiden følger med på hva som skjer internasjonalt, og hvilke erfaringer andre land gjør seg.

– Vi må hele tiden veie fordelen med vaksinen opp mot risikoen ved å vaksinere barn, og hva som er alternativet. Det er klart at hvis viruset opptrer på en sånn måte at det vil gå utover barns skolegang om de ikke er vaksinert, og vaksinen er trygg for barn, så er det mye som taler for å vaksinere barn, sier Høie.

– Men hvis du likevel kan drive skolene trygt og håndtere dette som et vanlig sykefravær, er det mindre grunn til å vaksinere. På samme måte som vi ikke vaksinerer yngre aldersgrupper mot sesonginfluensa.https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/vaccinations/table/?initialWidth=690&childId=spesial-2020-corona-norway-vaccinations-table&parentTitle=H%C3%B8ie%3A%20Vil%20ikke%20vaksinere%20barn%20for%20sikkerhets%20skyld%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2FPRkjG6%2Fhoeie-vil-ikke-vaksinere-barn-for-sikkerhets-skyld%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row40_pos1

Legg igjen en kommentar