Tunnelen til Utøya er en del av et stort underjordisk system fra Kreml’

Avslører topphemmelige hovedkvarter

“Tunnelen som russiskstyrte Stay Behind – Gladio – i den doble militære etterretningen benyttet til å sende sine profesjonelle mordere gjennom fra fastlandet til Utøya 22. juli 2011, kan være bygget allerede så tidlig som på 1960-tallet, ifølge de opplysninger som jeg har fått i dag. Stay Behind i Norge er utad stemplet som superhemmelig okkupasjonsberedskap, men analyser som vestlig etterretning har gjort på bakgrunn av de nå identifiserte, men før helt hemmelige bedragmetodene fra øst, viser at også dette var et klassisk bedragopplegg basert på en strukturell motsigelse.Modellen var basert på sovjetkommunistenes store suksess i 1920 -og 1930-årene, da kuppmakerne og bolsjevikene i Russland opprettet falske motstandbevegelser mot seg selv i Europa, for det meste i Belgia og Frankrike, hvor Maria, kona til Vidkun Quilsing jobbet for dem også i dette narrespillet i 1920-årene, og slik lurte opposisjonelle og patriotiske russere som hadde rømt landet, til å slutte seg til disse politiske fluepapirene og ble drept i tusentall. På tampen av krigen, og særlig de første årene etterpå, spilte Stalin på den store frykten i Vest-Europa for å bli invadert militært fra øst og lide Sentral-Europas skjebne, senere kjent som Øst-Europa, og gjennom allerede etablerte dobbelstater i det skjulte fra før krigen og private forretningsfolk som skipsredere, og spesielt Fred Olsen med blant annet Dagens Næringsliv som organ, er viktig for Kreml ennå i Norge, kunne han opprette motstandsbevegelser mot seg selv i tilfelle han invaderte og okkuperte resten av Europa. Dette hadde Stalin slett ikke behov for. I virkeligheten. Han hadde doblet de vestlige statene i mellomkrigstiden og stjålet statene fra befolkningene i Vesten på denne lure måten og så brukt tyvgodset av noen stater i et stort narrespill som het andre verdenskrig senere for å legge mest mulig i ruiner og bygge verdensmakt for Moskva og sosialisme. Så Stalin spilte hele tiden på illusjoner. Ved hjelp av de nå avslørte teknikkene innen bedrag haglet det med nye narrespill fra øst den gang like mye som i vår tid, og den russiske makten ble ikke mindre etter at alle innen sikkerhet og forsvar gikk på limpinnen og opprettet Stay Behind, som CIA finansierte, for øvrig en organisasjon for etterretning som også ble etablert indirekte av Stalin i USA etter samme mønsteret i 1947 i likhet med hva Kreml gjorde med NATO året etter og i 1949.For med det mest superhemmelige av alt innen de hemmelige tjenester, kunne Stalin etablere seg med selve indrefileten i dette selskapet og befeste den indre okkupasjonen som folk flest i styre og stell trodde feilaktig utelukkende var en fare utenfra, på den tid like mye som i dag. Stay Behind ble det perfekte redskap for politisk manipulasjon og terror og i Norge som mange andre steder benyttet Kreml nasjonale nazister fra skyggene som hadde vært angivere og agenter for nazistene og godt trente i spillet i det negative rom. Den eneste her i landet som ikke ble snudd av sovjetkommunistene som følge av krigens gang, var Henry Oliver Rinnan som hadde opptrådt åpent og ikke kunne reddes. Han var ikke jurist heller. Ellers er de mest kjente snudde nazistene Jens Christian Hauge og Trond Johansen, som begge ble sentrale med å bygge opp både Stay Behind, snikmyrde og manipulere norsk politikk i mange tiår, og ikke minst lure amerikanerne til å bygge opp og finansiere en stadig større kontraetterretningsoperasjon mot seg selv i nord som følge av å bygge ut etterretningsanlegg og flyplasser som Andøya med sine Orion-fly og andre vitale installasjoner. I det hele tatt ble USA narret trill rundt helt til jeg avslørte det russiske spillet for Pentagon i 2002 og 2003 på bakgrunn av mine funn om teknikkene. Det var ikke uten grunn at statsminister Jens Stolteberg noen år senere plutselig la ned og solgte en helt ny ubåtbase på Olavsvern i Tromsø til mange milliarder kroner for slikk og ingenting. Spillet begynte å endre seg.USA var inntil da lurt til å bruke milliarder av dollar på etterretning som Kreml hadde full kontroll over fra første stund. I en tid da atomvåpen hadde revolusjonert all strategisk tenkning og USAs fastland og befolkning var direkte truet med utslettelse, og det fra det sovjetrussiske kjernefysiske arsenalet på Kola, rett over den norske grensen, ikke minst.Jeg opplevde saksbehandlingen av flyplassen på Gardermoen på toppnivå i 1987 og 1988, og det var samme narrespillet som senere, og som var umulig å få tak på uten å kjenne de sovjetiske bedragmetodene til mafiaadvokatene for Kreml, som da ennå var Jens Christian Hauge i første rekke. Med sine høyre hånd, Johan Fredrik Remmen som nummer to. Grunnen til at Kreml ville ha ny flyplass på Gardermoen, og en sivilingeniør som hadde rotet seg inn i en storpolitisk sak ble drept av statens dødsskvadron i København i 1990-årene i den forbindelse, var at store, gamle og utdaterte sovjetiske anlegg i bunkere og anlegg på den militære delen av den gamle flyplassen måtte bort, og hva var vel da bedre enn å utradere alt sammen og fjerne alle spor ved å plassere en topp moderne flyplass over alt sammen. Som sagt så gjort. Som vanlig er ikke Kreml gjerrig med norske penger fra statskasse og oljefond, som russerne kan bruke så mye de vil fra som følge av det gamle herredømmet. Så da ble rådyre Gardermoen bygget. Det fantes ingen andre grunner enn russiske. Og Storting og Regjering hadde fint lite de skulle ha sagt. Det er i første rekke et underjordisk rike som president Vladimir Putin er tsar og sjef for i Vesten. Norge medregnet. Også bokstavelig talt. For det finnes tunneler og bunkere under jorden i en antall som trolig ville sjokkere, og en av dem går fra fastlandet til Utøya og ble brukt til å slakte vergeløse ungdommer fra Arbeiderpartiet 22. juli 2011, så de mange mafiajuristene for Kreml i Oslo, enten de skulle være i private advokatfirma, i politi, påtalemakt eller domstoler, fikk mange nok lik til å spinne videre bedrag på, år ut og år inn, og slik lure og tvinge det norske folk til å slutte mer opp om det gamle systemet for makt under forsterket russisk herredømme fra skyggene. Gjennom dobbelstaten.5-6 km fra Utøya ligger sentralanlegget for regjeringen. Mellom Sundvollen og Åsa langs med Steinsfjorden. Derfra går det mange tunneler og hele systemet er det vel bare KGB og GRU og en håndfull av deres mafiajurister i Oslo som kjenner omfanget av. Jeg bruker betegnelsen KGB av pedagogiske grunner. Å skifte navn med jevne mellomrom i øst blir gjort for å forvirre, nemlig, men offisielt er de hemmelige russiske tjenestene delt opp i FSB og SVR, samt GRU for den militære delen. Det betyr ikke noe i praksis i forhold til game dager. Og nå er alt det gamle blitt som nytt igjen. Også terror og massedrap som politiske våpen.

NRK.NOAvslører topphemmelige hovedkvarterEn sikkerhetsglipp avslører telefonnummer, adresse, plantegninger og detaljert informasjon om r

Avslører sitt eget topphemmelige krigshovedkvarter – på nettet

Se video i linken:

https://www.nrk.no/norge/avslorer-topphemmelige-hovedkvarter-1.7069626?fbclid=IwAR2XOmP8pdUlFtGK4zWxQ2V2w9ztutGtyfTD8qU7hMb3_0S6j0asEi6DDDI

En sikkerhetsglipp avslører telefonnummer, adresse, plantegninger og detaljert informasjon om regjeringens topphemmelige krigshovedkvarter på Østlandet.

Offisielt er plasseringen hemmelig, men i praksis kan hvem som helst besøke det.

Årsaken er enkel: Anlegget er oppført i alle søkbare internettkataloger. I løpet av sekunder av finner vi adresse og telefonnummer, antall ansatte og får vite at anlegget opererer i kategorien «Forsvaret» .

Det suser i den tette skogen en times kjøring fra Oslo sentrum. Et motorisert overvåkningskamera følger alle bevegelser vi gjør. Stedet er anonymt: To små innkjørsler i en fjellvegg, omgitt av skog. Det er ingenting her som tyder på at vi står rett foran et av landets mest hemmelige anlegg – det eneste skiltet på stedet forteller at området er tv-overvåket.

Vi ringer telefonnummeret, og spør om vi har kommet til krigshovedkvarteret og om adressen er riktig.

– Hvorfor vil du vite det?

– Det står i telefonkatalogen.

– Det kan jeg ikke si noe om. Om jeg var deg ville jeg ikke rotet så mye i dette. Alt som har med anlegget å gjøre er taushetsbelagt og det er straffbart å omtale det, sier stemmen i telefonen.

Topphemmelig hovedkvarter
Det er lett å finne informasjon om det hemmelige krigshovedkvarteret på nettet. NRK har av sikkerhetshensyn valgt å sladde informasjonen.

Vi ringer internettopplysningen.no. På spørsmål om hvor opplysningene kommer fra, gir de samme svar som andre nettkataloger. De kommer fra Brønnøysundregisteret. Regjeringens hemmelige krigshovedkvarter er registrert i databasen som forsyner norske telefonkataloger og nettsøkemotorer med informasjon.

Alle kan se plantegningene

Krigshovedkvarteret ble bygget på 60-tallet, da den kalde krigen var på sitt kjøligste. Det enorme anlegget skulle sikre at regjeringen og annet nøkkelpersonell kunne bo og utføre arbeidet sitt på et trygt sted i en krigssituasjon.

Offisielt ble anlegget omtalt å ligge «et sted utenfor Oslo» eller «et sted på Østlandet». Selv om den kalde krigen er historie, er anlegget fremdeles i drift – og offisielt hemmelig.

Ved jevne mellomrom øver Heimevernet og Konges Garde på å evakuere regjeringsmedlemmer fra Oslo til anlegget, men det gis aldri opplysninger om hvor det ligger. På flyfototjenestene finn.no og gulesider.no er innkjørslene til anlegget manipulert bort. Det er Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM) som har ansvaret for at det blir gjennomført.

– Vi får beskjed fra Forsvaret eller etaten det gjelder om anlegg som er sensitive, og så ber vi fotobyrået manipulere det bort, forteller Kjetil Berg Veire i NSM.

Om jeg var deg ville jeg ikke rotet så mye i dette

ANSATT VED KRIGSHOVEDKVARTERET

En telefon til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bekrefter anleggets status.

– Vi oppgir ikke beliggenhet av hensyn til nasjonens forsvars- og sikkerhetsinteresser.

– Og det gjelder kanskje tegninger og informasjon om det tekniske rundt anlegget?

– Ja, det gjør det. Det gjelder alt som har med anlegget å gjøre, sier avdelingsleder Arnstein Pedersen i DSB.

Det er godt mulig at plantegningene er unntatt offentlighet i hos DSB i Tønsberg. Men i Riksarkivet i Oslo finner NRK tre esker med dokumenter om anlegget – fritt tilgjengelig for hvem som helst. I eskene ligger en rekke forskjellige plantegninger, lister over sikkerhetsklarerte besøkende og ansatte på 70-tallet, fakturaer for innkjøpt utstyr, tekniske beskrivelser og mye mer.

krigshovedkvarter riksarkivet
I Riksarkivet finnes tre esker med dokumenter om anlegget. Blant annet en rekke detaljerte plantegninger.FOTO: PER ONSHEIM / NRK

Dokumentene forteller at anlegget har plass til flere hundre personer, at det innholder en sambandssentral, sykestuer, operasjonsrom og soverom til både regjeringsmedlemmer og annet viktig personell. Mange av dokumentene ble stemplet “begrenset” da de ble produsert på 60- 70- og 80-tallet, men er nå tilgjengelige for alle.

– Vi fikk overlevert disse dokumentene fra Direktoratet for sivilt beredskap (forgjengeren til dagens DSB, journ. anm) i perioden 1998 til 2003, med beskjed om at de var ugradert. Det forholder vi oss til, sier stabsdirektør Tor Breivik ved Riksarkivet i Oslo.

– Hvem har ansvaret for at dokumenter som er sensitive ikke ender opp i åpne arkiver hos dere?

– Det er etaten som har oversendt dokumentene som har ansvaret for det. Vi har ikke kapasitet til å gjennomgå alt.

– Kjente dere status på dette anlegget da dere mottok dokumentene?

– Nei, det gjorde vi ikke, sier Breivik.

Taust fra DSB og Justisdepartmentet

NRK har prøvd å få DSB til å forklare hvordan telefonnummer, adresse og annen informasjon om et hemmelig anlegg har endt opp på nettet. Vi har også prøvd å få en forklaring på om det er meningen at plantegninger og hundrevis av dokumenter fra anlegget skal ligge åpent tilgjengelig i Riksarkivet. Men etter at NRK fortalte DSB om vår sak, har de nektet å stille til intervju.

DSB er underlagt Justisdepartementet, men heller ikke de vil kommentere saken.

“Spørsmålet om sikkerhetstiltak rundt vår drift er noe departementet generelt ikke kommenterer”, skriver Justisdepartementet i en epost til NRK.

Offentligheten har krav på å vite hvordan dette kunne skje

JOHN BERG, FORSVARSANALYTIKER

Flere NRK har snakket med som har tilknytning til anlegget, sier at det er “svært uheldig” at informasjon om beliggenheten har endt opp på internett. Andre med kjennskap til krigshovedkvarteret påpeker at det er et opplagt etterretningsmål, og at all tilgjengelig informasjon gjør det langt mer sårbart.

NRK er også kjent med at det som skal være personer tilknyttet utenlandske ambassader har fotografert anlegget og dets beliggenhet.

– Bør granskes

Forsvarsanalytiker John Berg har jobbet med sikkerhetstekniske spørsmål i Norge i mange år. Han mener saken avdekker svikt i rutinene.

– Hvis man ikke har en helt spesiell begrunnelse, noe som det er vanskelig å tenke seg, så er dette et grovt sikkerhetsbrudd, sier Berg.

Han mener saken bør granskes.

– Offentligheten har krav på å vite hvordan dette kunne skje. Slik det er nå kan hvem som helst besøkte Riksarkivet og studere spesifikasjonene på anlegget – og planlegge et anslag.

Jacob Børressen er tidligere flaggkommandør med lang fartstid i Forsvaret, og han har utgitt en rekke publikasjoner om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Han er ikke like krass i kritikken, men mener det som har skjedd er uheldig.

– Det fremstår som en klossete håndtering. Tegningene burde klausuleres, forutsett at anlegget ikke er bygget vesentlig om siden de ble tegnet, sier Berg.

Han mener saken bærer preg av en det er en sivil etat som har ansvaret for anlegget.

– Jeg tror ikke Justisdepartementet og underliggende etater har den samme kompetansen til å forvalte hemmelige dokumenter og hemmelig informasjon. Kulturen er annerledes enn i Forsvaret, og det kan være en grunn til at man har vurdert dette annerledes og overlatt disse dokumentene til Riksarkivet, sier Børressen.

NRK har av sikkerhetshensyn valgt å ikke omtale anlegget med sitt offisielle navn i artikkelen.

NRK har medarbeidere som er sikkerhetsklarert for arbeid i anlegget ved en krisesituasjon. Disse har ikke vært involvert i arbeidet med denne saken.

Legg igjen en kommentar