KLAUS SCHWABS 4. RIKE. Den store økonomiske tilbakestillingen.

Forstå hva som skjer i verden.Av Åse Steinsland -mai 22, 202113192

Årene 20-21 har vært de mest bisarre årene jeg har opplevd i mitt liv snart 54-årige liv med virus-vanvidd, lockdowns & karantene, sensur, overvåkning, brudd på menneske-rettigheter, valgsvindel og hurtigutviklede RNA-vaksiner.

Flere og flere stiller seg nå spørsmål om alt faktisk henger sammen, er del av en større plan. Heldigvis. Og det er nok en mening bak det.

I artikkelen om Verdens Utviklingstrinn skrev jeg for mange år siden at verden nå er i et større skifte. Tid er ikke lineær, men syklisk og historien gjentar seg. For å finne historiske fraktaler/ likheter vedr. det vi skal gjennom de neste 9 år fungerer det slik. Syklusen vi nå er inne i startet i år 2017 og fører oss tilbake til årene 1936-1944. (9×9).

Det var en 9-års syklus som produserte frem mange uforutsette hendelser i verden, blant annet 2. verdenskrig.

Klikk på bildet for å lese undervisningsartikkel.

Det er vondt å sammenligne med slik ondskap, men skal vi lære av historien,  da må vi se likhetstrekkene/parallellene mellom perioden da og nå. Skremmende mange likheter.

I mars 1933 innførte Hitler lover som ga ham alle fullmakter. Slik ble det legale grunnlaget for diktaturet hans skapt. Erna forsøker på det samme. Alle vet hvordan det gikk.

I mars 2020 satte statsminister Solberg (som Hitler) GRUNNLOVEN i Norge til side. Hun fikk krass kritikk, men forklarte at det ikke var noe forsøk på statskupp. Ordningen skulle vare en måned, men nå har det gått over ett år og diktaturet viser seg tydeligere frem. Konspirasjonsteoretikerne fikk rett. Nå kommer vaksine-passene. Det som var en unntakstilstand har nå blitt en ny normal. «The new Normal».

Flere og flere begynner så smått å forstå at de kanskje har blitt lurt? Nedenfor forklaring på orden «Lock-down».

Hvor skal vi begynne?

For å finne en av edderkoppene i det store klebrige nettet Norge og store deler av verden har viklet seg inn i, havner vi tilbake i Hitlers Nazi-Tyskland.

Klaus Martin Schwab ble født på den palindromske datoen 30.03.1938 (Globalt år 22) og var barn under Hitlers regime. Han er grunnlegger og adm. styreleder i World Economic Forum /WEF.

Schwab har Navnetall 6, Vokatall 6, Konsonanttall 9 og Skjebnetall 9.

Hitlers diktatur bygget på frykt, vold, hjernevask, kontroll, propaganda, løgner, industrialisme, rasehygiene og medisinske eksperimenter. 

Den besatte teknokraten Klaus som var 7 år da Hitler døde tror ikke at et sunt naturlig menneskeliv og samfunn er mulig. Han har viet livet sitt til å gjenoppbygge Hitlers våte drøm i ny og moderne versjon, det er hans nye Globale verdensorden-mareritt eller Den 4. industrielle revolusjonen / 4IR  som nå blir rullet ut rett foran nesa di.

«Mange lurer på når vi kan vende tilbake til normalen igjen. Det korte svaret er: Aldri!» sier Klaus Schwab.

Fulgte du Bill Gates investeringsråd i fjor?

I 1971 grunnla Schwab European Management Forum som holdt årlige møter i Davos i Sveits. Han inviterte 444 ledere fra vesteuropeiske firmaer til sitt første møte. Politiske ledere ble invitert til årsmøte fra januar 1974, og de begynte snart å bruke møtet som arena for å fremme sine interesser. Navnet ble så endret til World Economic Forum (WEF) i 1987.

Så, ideologien er at rike og velstående næringslivsfolk jobber tettere med myndighetene.  Og det har han klart. Forumets medlemmer møtes en gang i året i Davos i Sveits. Forrige møte var i januar 2020 og neste møtet skjer først i mai 2021, det på grunn av Covid-19-forsinkelsen.

Over 40 statsoverhoder, 20 nobelprisvinnere, 300 statsråder, viktige akademikere og industriledere samt representanter fra så og si alle frivillige organisasjoner var f.eks. tilstede på WEF-møte i Davos i januar 2017.

Klaus har skrevet flere bøker, den siste heter Covid-19: The Great Reset. Han uttaler at, i motsetning til tidligere epidemier så er ikke COVID-19 en ny eksistensiell trussel.

Det har han rett i. Ser man på dødstall fra USA i 2020 og sammenligner med tidligere år ser tallene slik ut:

 • 2018: 2.839.000 dødsfall.
 • 2019: 2.855.000 dødsfall
 • 2020: 2.533.214 dødsfall pr. 22. november 2020. Tar vi godt i og sier at 2.818.000 mennesker vil dø i USA i 2020, er det allikevel 37.000 færre enn i fjor. (Kilde).  Samme talltendenser vedr. dødsfall ser vi i Norge.

Dette er ikke noe konspirasjonsteori.

Det fordi Klaus sier rett ut at pandemi-kaoset har gitt han (og hans samarbeidspartnere/ herfra kalt droner) den perfekte mulighet til å rulle ut hans 4. industrielle revolusjon, som han liker å kalle det. Den nye bærekraftige Verdensordenen«The New Normal». Og, det er til vårt beste, har Klaus forsikret oss om.

Det opprinnelige fascistiske prosjektet i Italia og Tyskland handlet om det samme, sammenslåing av stat og næringsliv.

Staten beskytter og fremmer interessene til en utvalgt velstående elite. Klaus er ikke nazist i klassisk forstand, men en visjonær fascist/kommunist, transhumanist og teknokrat som leker med drømmen om å koble sammen mennesker med maskiner /AI.

Det var en gang en kronprins som forlangte at faren sa nei til å inngå avtale med Nazi-Tyskland, ref. filmen «Kongens nei». I dag deltar hans barnebarn og vår fremtidige konge på møtene i Davos. Han og konen er med i styret for Young Global Leaders, en klubb av milliardærer og kongelige som i følge Business Week  «verdens mest eksklusive sosiale nettverk».

Kommunistiske /fascistiske Kina hvor viruset oppstod har også sluppet inn i både FN og WEF. Kina arrangerer årlig konferansen «Meeting of the New Champions» hvor innovasjon, vitenskap og teknologi står i fokus. De forente arabiske emirater gjør det samme med sin årlige «Summit on the Global Agenda» hvor verdens ledende kunnskapssamfunn møtes.

Hitler og nazistene gjennomførte på samme måte sin nazifisering av hele samfunns-apparatet. Alle viktige verv og stillinger ble besatt av egne partimedlemmer.

To av Tysklands rikskanslere. Ganske så like.

50 000 av nazistenes stormtropper ble utnevnt som hjelpepoliti og kunne sammen med vanlige politifolk delta i forfølgelsen av motstanderne.

I helgen var det demonstrasjoner i Bergen mot Lockdown-tiltakene. En mann mistet jobben mandagen etter fordi han deltok.

I Bergen har også smittevern-overlegen trukket seg fordi hun ikke fikk være med på møter hvor koronatiltak skulle diskuteres. Det betyr at tiltakene ikke er faglig basert, men politisk basert.

Tiltakene vi ser nå er mer inngripende i folks privatliv enn det man opplevde under den nazistiske okkupasjonen under 2. verdenskrig.

(I boken «Gray Wolf: The Escape Of Adolf Hitler» hevdes det at Hitler og Eva Braun ble fløyet ut av Tyskland i all hemmelighet i april 1945 til fasciststyrte Argentina. Hitler skal ha bodd her i 17 år, fikk 2 døtre og døde først i 1962.)

Fraktalene/likhetene er her, og denne mektige gjengen har de siste årene blitt mer og mer arrogant og radikal.

I flere 10-år har de brukt «klimaendringer» for å rettferdiggjøre sin agenda. De gjemmer seg bak fine ord som New Normal, Bærekraft og The Green New Deal, som ikke bare er et klimaendrings-forslag, men en påtvungen gjenoppfinning av hele verdenssamfunnet.

Schwab vil gjøre oss til om til tankeløse programmerbare arbeidsdroner som skal jobbe og tjene penger for han og dronene hans litt lenger opp i systemet.

Alt er i bunn og grunn informasjon. Bevissthet er programmerbar, men bevissthet kan også programmeres feil. Det ser ut som at verdens hovedkretskort har blitt hacket. Det er ingen tvil om at det har sneket seg inn et datavirus som har spredd seg til stort sett alle regjeringer og maktstrukturer rundt omkring på planeten.

Verdens nåværende økonomiske system skal tydeligvis legges i grus, alle skal underlegges det nye systemet. (Halvparten av alle voksne nordmenn er i dag avhengig av utbetalinger fra staten). Et viktig grep å ruinere alle selvstendige fri-tenkere & småbedrifter.

Husk at myten om fremgang lenge har vært brukt av 1%-erne for å overtale folk til å akseptere teknologiene som kun er designet for å utnytte og kontrollere oss.

Formålet. 

I 2020 har nå vi vært gjennom et påtvunget oss et system-sammenbrudd. Mens mange nasjoners økonomi er lagt i grus, har den politiske overklassen og superrikingene Bezos, Zuckerberg og Gates økt sine formuer.

I deres fantasiverden er det ingen forurensning og klimaødeleggelse, ingen privat eiendom (kun de på toppen). Ingen skal spise kjøtt og vi skal bo i blokker ala øst-europeiske og få borgerlønn. Er vi heldig får vi litt bevegelsesfrihet om vi oppfører oss skikkelig. Her en liten liste over WEF-s mål.

 • Modern Money Theory – Sentralbanken avskaffes. Facebooks valuta Libra er digital og har ingen grenser.
 • Circular Economy – Eiendomsretten er avskaffet, leie – ikke eie.
 • Blockchain – Sporingsmekanismer bestemmer hvor mye penger du får (Facebook LifeLog), lik kinesernes credit score.
 • Internet of Things – G5 kobler oss på “The internet of things”. Nano teknologi vil infiltrere vårt DNA.
 • Intellectual Property –Genetisk modifisering/minnebrikke, hvem eier deg da?
 • Virtual Reality – Bevegelsesfrihet avskaffes og du skal leve livet i en VR verden.

Klaus og hans droner er virkelig for kunstig intelligens (AI), robotikk, tingenes internett (IoT), autonome kjøretøyer, 3D-utskrift, nanoteknologi, bioteknologi m.m.

I boken skriver han håpefullt om at vår dvelende og muligens varige frykt for å bli smittet med virus vil fremskynde den nådeløse marsjen mot automatisering.

Han gjentar følgende i boken sin for å være sikker på at vi har blitt behørig ADVART.

 • Han beskriver hvordan teknologien “kan trenge inn i det hittil private rommet i våre sinn, lese tankene våre og påvirke vår oppførsel”. (Det ser ut til å ha skjedd allerede med mange).
 • “Tenk på de ubegrensede mulighetene med milliarder av mennesker koblet til mobile enheter. Det gir en enestående prosessorkraft, lagringsmuligheter og kunnskap. (side 12)
 • «De utrolige innovasjonene som utløses av den 4. industrielle revolusjonen, fra bioteknologi til AI vil redefinere hva det vil si å være menneske,» (side 34).
 • “Fremtiden vil utfordre vår forståelse av hva det vil si å være menneske, både fra et biologisk og et sosialt synspunkt”. (side 35)
 • «Fremskritt innen nevroteknologi og bioteknologi tvinger oss allerede til å stille spørsmål ved hva det vil si å være menneske». (side 36)
 • Om media og nyheter spår Klaus: “Teknologien utvikler seg så raskt ved midten av 2020-tallet vil 90% av nyhetene genereres av en algoritme, det meste uten noen form for menneskelig intervensjon (bortsett fra utformingen av algoritmen, selvfølgelig) ”.  Vel, det ser ut til å ha blitt innført allerede. Vi ser samme hjernevask i alle medie-kanaler.
 • «Alle ting vil være smart og koblet til internett». Det gjelder også dyr, sensorer vil kobles til storfe …». (side 17). Selskapet Chipsafer er knyttet til WEF og driver med chipping av kveg, de utvikler databrikker som overvåker dyrenes helse og atferd for å se etter anomalier og for å forebygge sykdom og epidemier. Når man er multimilliardær som vil holde styr på «kveget sitt» er det lurt å chippe det. Samme system kan også brukes på mennesker.
 • https://youtu.be/NifEehvMuoM

Du skal helst ta deres/ Bill Gates RNA-vaksinerovervåkes konstant og ikke eie noe. For slik blir du lykkelig.

Og autoritære Klaus som forkaster enhver tanke om demokrati og folkestyre er allerede i god gang med å forme menneskeheten i sitt syke, facistiske, kapitalistiske verdensbilde. Det er bare å glede seg.

Klaus virker mer selvsikker nå, sikkert fordi WEF den 13. juni 2019 fikk selveste FN med på laget.

Tilstede på møtet var direktør i WEF Børge Brende, grunnlegger Klaus Schwab og FN`s generalsekretær Antonio Guterres. FN ville få fart på sin bærekraftige 2030-agenda.

Få tåler makt, og radikale globalister styrer Norge.

Etter at avtalen med FN ble inngått, arrangerte WEF et virtuelt møte med andre globalist-droner hvor de foreslo å «tilbakestille« den globale økonomien. De ville få fortgang i saker og ting for å frigjøre den sosiale og økonomiske transformasjonen som må til for at FN skal nå sine Agenda 2030-mål.

Deretter kjørte samme gjeng pandemi-simuleringen sin 18. oktober i fjor og voila, ikke lenge etter var plandemien et faktum.

Ny Verdens-religion planlagt.

Menneske-rettighets advokaten Elizabeth Yore møtte pave Frans sammen med andre globalist-droner i Vatikanet. Hun avslører at paven i oktober 2020 fornyet en hemmelig avtale med kinesiske myndigheter, også hun advarer mot den kommende globale «gudeløse» kommunistiske tilbakestillingen. (Lenke til video)

Vedr. det religiøse aspektet, paven er også i allianse med FN. Det første han gjorde var da han ble satt inn 13.3.13 var å kjøre frem FN`s bærekraftige mål og Paris-avtalen. Statssekretær Mike Pompeo reiste i oktober 2020 til Vatikanet i et forsøk på å stoppe paven i å fornye avtalen med Kina, paven nektet å møte han.

Snart skal paven lansere sitt nye prosjektet, One World Religion. (Kilde)

Alle med litt mellom ørene og som kan telle litt forstår at det ikke er noe farlig pandemi, i ordets rette forstand. Det dør omtrent like mange nå som når det er en vanlig influensa, men de har organisert seg godt. Husk bevissthet er programmerbar.

Globalist-dronene har fått så mye makt at de overstyrer opposisjonen og bruker pandemien å rulle ut sin suspekte agenda. Husk de i dag «eier» eier regjeringer, korporasjoner, medisin-industrien, media og sosiale plattformer, derfor gikk det så greit med all den kommunistiske sensuren vi har sett på Twitter, Instagram, Facebook, Youtube osv.

Og selvfølgelig hater globalist-dronene president Trump. Han gjør jo jobben sin som en president skal.

«På seg selv kjenner man andre».

President Trump og alle som støtter han blir fremstilt som supernasjonalister, nazister og høyreradikale. Fordi han, i motsetning til visse andre faktisk tar vare på nasjonen han leder. Også har han jo trukket USA ut av flere av globalist-avtaler og vil etterforske bl.a. FN`s WHO, som jo dikterer plandemien globalt.

Det står på USA om vi får beholde noe som ligner på vestlig sivilisasjon som vi er vant til i fremtiden. Trump er hans kjente mur (tenk symbolikk) som står i veien for verdensovertagelsen, han må bort og Biden inn skal de få verdensherredømme, og de går ikke av veien for massivt valgfusk.

Samtlige globalist-droner har de siste månedene fremvist en tydelig avsky for demokrati og demokratiske prosesser.

De har ingen skrupler med å overkjøre vanlige menneskers interesser, meninger og valg.

«Biten» som jeg liker å kalle han representerer alliansen mellom Big Tech, Big Pharma, Wall Street og Demokratene & Clinton Foundation, Black Lives Matter og Antifa med hovedfokus på Kina & det grønne skifte i USA.

Welcome to Norgorea!

I Kina-styrte EU og Norge har skremsels-propagandaen virket og vi har i løpet av året sakte men sikkert glidd inn i mer og mer undertrykkelse og tvang.

Blant selskapene som er knyttet til WEF finner vi naturligvis vaksine-Bill (Gates), som nå sikkert sitrer av spenning og er råklar til å bli verdens rikeste mann igjen.

Og nå nærmer den planlagte store økonomiske tilbakestillingen seg.

Den nye fascismen skrider frem dag for dag bak skremmende ord som biosikkerhet og pandemi.

Hensikten med lockdown er ikke å redde deg fra  COVID-19, men å ta fra deg den lille friheten du har igjen.

Nesten 50.000 forskere og leger fra hele verden har signert et opprop mot COVID-19-nedstengelsene. De er alvorlig bekymret og mener de forårsaker uopprettelige skader på mennesker. Begjæringen kalles Great Barrington Declaration.

Det hele er så latterlig at man nesten ikke kan tro det er sant. Arrogansen, etikken, den lave moralen og totale overkjøringen av demokratiske prosesser har vært helt ufattelig å være vitne til. Galskap, rett og slett. Og vår egen statsminister har ingen problemer med å sende milliarder ut av Norge for å polere sin egen internasjonale posisjon blant globalistene.

Føler du at du ikke passer inn i verden? Det et godt tegn.

Det endelige målet er å oppløse verdens nasjonalstater. Alle skal inn i Klaus`visjon om hans 4. industrielle rike. En digitale verden med smart-byer/leirer. Alle frihet vil fordufte, alle blir overvåket og ingen kan lenger klage, protestere eller demonstrere. En slags digital utgave av det gamle Føydalsystemet hvor en allmektig elite eier og kontrollerer alt og alle.

 Vi har naturlig innebygget Wifi i hjernen. (Kilde).

Vi lever i en flerdimensjonal virkelighet. Alle mennesker er allerede forbundet gjennom mange lag og nivåer. Jeg tror all teknologi egentlig har et åndelig formål. Å støtte, utvikle og forsterke våre mentale og åndelige evner. I motsetning til å begrense, kontrollere og overvåke slik det blir brukt i dag.

Verden styres av personer som ser ut til å ha mistet kontakt sin innebygde Wifi / sjel. Klaus og hans droner vil overstyre det eksisterende nettverket, de er ikke opptatt av å pleie- eller lære mer om den åndelige virkeligheten som finnes bak- og som styrer historiens «tilfeldigheter».

Om menneskeheten hadde forstått at vi alle er åndelige vesener i en åndelig verden og gitt oss hen til jobben med å utvikle en slik verdenskultur, ville gratis energi og mat, utstyr, teknologi, media og styresmakter kommet på plass av seg selv.

«Du brauchst nicht denken, der Führer denkt für Dich…»

Jeg tror på det naturlige mennesket og jeg tror på frihet.

Vi er vitne til kriminelt kupp fra en elite som har infiltrert seg på alle nivåer i samfunnslivet og de respekterer verken grunnlov eller demokrati. Fascisme og kommunisme har blitt prøvd ut før utallige ganger før, det har aldri endt bra. Det dreper privat initiativ, og fører alltid land ut i fattigdom og i autoritær retning.

Norge og de fleste land i Europa ser dessverre ut til å ha blitt forhexet av Kina-viruset. Vi får satse på at muren i USA står. En av demokratiets siste skanser mot galskapen. Så får vi håpe den korrupte gjengen og deres planer en gang for alle blir kastet dit hvor den hører hjemme. På historiens skraphaug.

Det som er bra med tidene vi lever i er alt som avsløres. Jeg vil avslutte med en interessant samtale mellom Dannion Brinkley og David Serada. De diskuterer forskjellige ting, alt fra meningen med livet og døden til situasjonen i verden dag. Ha en fin kveld alle sammen!


Oppdatering 13.1.2021: Italia var med på å kuppet valget i USA, sammen med mange andre land. Covid-19 er the New World Order». Interessant video på 15-min på denne lenken.

Aktuelle artikler.

REISEN FRA DUALISME TIL ENHET

https://www.numerologensverden.no/reisen-fra-dualisme-til-enhet/embed/#?secret=W4Usi998HZ

SMITTSOMME TALL BAK CORONA-VIRUSET. (A)

https://www.numerologensverden.no/de-smittsomme-tallene-bak-wuhan-corona-viruset-a/embed/#?secret=YvT3FPV7GD

PÅ VEGNE AV MENNESKEHETEN. DET VIKTIGSTE SØKSMÅLET I DET 21. ÅRHUNDRE?

https://www.numerologensverden.no/pa-vegne-av-menneskeheten-det-viktigste-soksmalet-i-det-21-arhundre/embed/#?secret=sz3GY9MORr

WIFI, 5G, STRÅLING & DEN ELEKTROMAGNETISKE TÅKEN. 5G, ET SAKTE HIROSHIMA?

https://www.numerologensverden.no/wifi-straling-den-elektromagnetiske-taken-sjekk-naerhet-til-naermeste-sender-mobilmast/embed/#?secret=NeiWZc5xGp

Kilder

Legg igjen en kommentar