Det finnes effektive medisiner mot Covid-19.

Dødsfallene stupte etter at de ble tatt i bruk i Mexico City.

5 JUNI 2021 11

I tilknytning til denne artikkelen som er sammenfallende med flere artikler her på derimot.no hvor vi har presentert rapporter som viser presis det samme: Det finnes meget effektive medisiner mot Covid-19, men de taes ikke i bruk, heller ikke i Norge.

Jeg regner dette som bevist og det vi står overfor er en mulig grov unnlatelse hvor hensynet til Big Pharma og deres behov for salg av ikke ferdig utprøvete vaksiner går foran alt annet. Det som hele tiden forbauser er den fullstendige mangelen på kritiske stemmer innen administrasjon, på Stortinget og nesten ikke uten unntak i mediene og i helsevesenet.

Mange folk er så disiplinert og har så høy tiltro til systemet i Norge at de lar seg lede til  injeksjoner av ikke tilstrekkelig utprøvde medikamenter med ukjente langtidsvirkninger.

Knut Lindtner (redaktør derimot)

ANTALLET COVID-DØDSFALL STUPER ETTER AT STOR VERDENSBY TAR I BRUK IVERMECTIN.

MYNDIGHETENE SKAPER HJEMMEBEHANDLINGS-UTSTYR FOR EN BEFOLKNING PÅ 22 MILLIONER!

Av Art Moore

Et initiativ fra Mexico City`s helsmyndigheter for å skrive ut ivermectin til Covid-19-pasienter medførte at antallet innleggelser i sykehus og dødsfall stupte, ifølge to undersøkelser.

Mexico City - Wikipedia
Mexico by er hovedstaden og den største byen i Mexico. Den er landets viktigste politiske, økonomiske og kulturelle sentrum. Den befinner seg i Mexicodalen sentralt i landet, i en høyde av 2 240 meter over havet. Wikipedia. Byen har nesten 9 millioner innbyggere.

Sykehusinnleggelser ble redusert med 76% ifølge forskningsdata fra Mexican Digital Agency for Public Innovation, Mexicos helsemyndigheter og The Mexican Social Security Institute, ifølge er rapport fra LifeSiteNews.

Tidligere denne måneden rapporterte WND en drastisk nedgang i antall tilfeller i India sammenfallende med at helseministeriets anbefalinger om bruk av ivermectin og hydroxyklorokin ble iverksatt.

Da Mexico City hadde en topp av tilfeller i desember, tok helseministeriet der initiativet til et hjemme-tiltak for innbyggerne. Befolkningen i byen teller 22 millioner.

Olivia Lopez

På det tidspunktet fortalte byens helseminister Olivia Lopez reportere at «det eksisterer tilstrekkelig evidens til å bruke medikamenter som ivermectin og azitromycin (et antibioticum) på smittede, til og med om de ikke enda har utviklet symptomer».

Fra og med 29. desember fikk de med en positiv covid-test og i det minste svake symptomer på sykdom et av regjeringens ivermectin-baserte behandlings-sett, skriver TrialSiteNews.

Deretter satte regjeringen i gang en studie for å kartlegge effekten på Covid-19 ved en tidlig bruk av ivermectin på byens befolkning.

Studien tok for seg 200000 mennesker, fordelt på to grupper; de som fikk ivermectin, og en kontrollgruppe.

Hindrer regjeringer publikum fra å motta behandling som virkelig er effektiv mot Covid-19? Via et telefonbasert tilbakemeldingssystem og sykehusdata om innleggelser, fant forskerne en reduksjon på 52-76% på innleggelser hos dem som tok invermectin.

Regjeringens funn ble støttet av Dr Juan J. Chamie-Quintero, en seniordataanalytiker ved det Colombianske universitetet EAFIT.

Ivermectin for COVID-19: Worth a Shot? | MedPage Today
Ivermectin er et medikament som brukes til å behandle mange typer parasittangrep. Hos mennesker inkluderer dette hodelus, skabb, elveblindhet, sterkyloidiasis, trichuriasis, ascariasis og lymfatisk filariasis. I veterinærmedisin brukes den blant annet til å forebygge og behandle hjerteorm og akariase. Wikipedia

Han fant at overdødeligheten i byen sank markant bare noen få uker etter at ivermectinbehandlingene startet. Chamie-Quintero utførte også et forsøk i Peru, hvor regjeringen godkjente ivermectinbehandling i Mai 2020.

I de 24 statene i Peru som påbegynte tidlig ivermectinbehandling sank overdødeligheten med 59% bare 30 dager etter at de hadde en topp av dødelighet. Og det ble påvist en reduksjon i overdødelighet på 75% hos personer over 60 år.

STORE STATISTISK SIGNIFIKANTE REDUSKJONER I DØDELIGHET.

Mer enn 50 fagfellevurderte studier verden over har vist ivermectins effekt på behandling og forebygging av Covid-19.

En studie av The American Journal of Therapeutics som analyserte 18 randomiserte behandlingsforsøk konkluderte med at ivermectin bevirket «betydelige, statistisk signifikante reduksjoner både i dødelighet, varighet av sykdommen og hvor raskt man var i stand til å fjerne viruset.

Studien konkluderte med at «de mange eksemplene på den gode effekten av kampanjer som har tatt i bruk ivermectin indikerer at man nå ha identifisert et effektivt virkemiddel mot Covid-19.»

I februar ble det vist gjennom et fagfellevurdert forsøk at ivermectin reduserer coronavirusinfeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall med 75%.

HANDLINGSLAMMELSE PÅ TROSS AV OVERVELDENDE BEVIS PÅ EFFEKT.

Ivermectin, Dr Pierre Kory's magic bullet to fight COVID-19 by Vital Health  Podcast
Dr Pierre Kory

Dr Pierre Kory, chief medical officer ved Front Line Covid-19 Critical Care Alliance, er kjent for sitt vitnesbyrd i kongressen om effekten av ivermectin. I en Live Zoom-konferanse ( som allerede er fjernet av youtube!) , fremviste han meget lovende data fra flere stater i India bare i løpet av to uker etter at ivermectin ble introdusert.

I en senathøring i desember presenterte Kory beviser for at ivermectin hindrer smitte og redder liv.

«Selv om vi og mange andre er overordentlig oppmuntret av den betydelige suksessen med å utvikle vaksiner, er vi tilsvarende sjokkerte over fraværet av forskning og tilrettelegging på effektive alternativer til vaksine. Flere av disse er enkle og rimelige og kan benyttes tidlig i behandlingsforløpet fra hjemmet. For oss er dette komplett uforståelig», sa han i sin høring.

Kory sa at både han og kollegene er oppgitt over at hvis deres anmodning om tiltak ikke blir iverksatt, vil det kunne medføre ubotelig skade på helsemyndighetenes omdømme.

https://www.globalresearch.ca/covid-deaths-plunge-major-world-city-introduces-ivermectin/5746746

Legg igjen en kommentar