HAARP og EISCAT: Manipulasjon av været i Norge.

 July 13, 2009

HAARP er en rekke topphemmelige høyteknologiske anlegg som benytter såkalt Tesla-teknologi. HAARP fungerer ved at massive energimengder på utvalgte frekvenser sendes opp i den øverste delen av atmosfæren som kalles ionosfæren. Herfra reflekteres så strålingen tilbake til jorden på ymse måter som kan gi ymse effekter, tilsiktet eller som bieffekter. Bienes mystiske forsvinning i den senere tid ser ut til å være en av bieffektene.

Blant effektene kan nevnes påvirkning av vær og klima, skaping av naturkatastrofer som orkaner og jordskjelv og jamming av menneskelige hjernebølger samt naturens øvrige frekvensbaserte styringssystemer. Dette brukes ikke bare av biene, men også av hvalene:

“Myndighetene aner ikke hvorfor hundrevis av grindhvaler har strandet på King Island i den australske delstaten Tasmania. 140 av de 200 strandede hvalene skal allerede være døde, melder BBC. Mer enn 400 hvaler har omkommet i tasmansk farvann i løpet av de siste månedene. Men forskere har ennå ikke noe svar på hvorfor så mange hvaler strander i området.”

En teori er at
”…hvalenes ekkolokasjon, som er fastsettelse av avstand ved hjelp av ekko, blir forstyrret av menneskeskapte lyder ute til havs.”
http://www.nettavisen.no/utenriks/article2561797.ece

Hva slags menneskeskapte lyder er egentlig å høre i Sørishavets enorme ødehav ? Motordur ? Hosteanfall fra kjederøykende skippere ? Lyd er relativt enkle bølger som ikke engang inngår i det elektromagnetiske spektrum, neppe de viktigste båndbreddene i hvalenes avanserte styringssystem. HAARP-skapte frekvenser med global dekning derimot, bør være mistenkt nr. 1 i den tragiske hval-gåten.

Verdens viktigste HAARP-anlegg befinner seg i Poker Flats i Alaska og ble åpnet i 1995. Ikke lenge etter utkom boka ”Angels dont play that HAARP” som avslørte teknologiens virkemåte og resultater. Ikke lenge etter ble mesteparten av HAARP-teknologien unntatt fra offentligheten med påskriften Above Top Secret. Av hensyn til nasjonens sikkerhet, naturlig nok. Etter at HAARP-anleggene kom igang har ikke USA gjort noen nye gjennombrudd på den militærteknologiske fronten. Kanskje har dette ikke vært nødvendig.

HAARP er nå i stand til å dekke et enormt frekvens-spektrum, inkludert skalare frekvenser, som ligger utenfor det elektromagnetiske spektrum. Ved etter hvert å beherske hele EM-skalaen samt den skalare skala er en enorm mengde forstyrrende og ødeleggende effekter innenfor HAARP-rekkevidde, mao. våpeneffekter; “ingen nevnt og ingen glemt”. Det er nok å legge til ordet VÅPEN etter ordet SKALAR, og vips så har man SKALARVÅPEN, som gjør atomvåpen avlegs.

HAARPS topphemmelige topprosjekt kalles TORSION FIELD VORTEX IMAGING. Smak på det og Google ”torsion fields” hvis dette lyder ukjent. Torsion Vortex Imaging er et multidimensjonalt prosjekt, som i første omgang benyttes til kartlegging av fenomener som er ufattelige for de fleste av oss.

Den eneste mulige skyen på HAARP-himmelen er at det er nødvendig med HAARP-stasjoner plassert rundt om på kloden for å få max effekt med full global dekning (dekning på den måten at energistrålene som returneres mot jorden bør kunne styres til ethvert ønskelig sted på kloden).

Her kommer Norge inn i bildet. På grunn av Norges nærhet til klodens nordpol og øvrige strategiske lokalisering er de norske HAARP-anleggene viktige brikker i det globale HAARP-nettverket. At ikke norske media har omtalt de norske HAARP-anleggene, betyr ikke at de ikke finnes og fyller sine viktige roller i det store HAARP-nettet. De norske HAARP-anleggene befinner seg på Ramfjordmoen ved Tromsø (EISCAT), på Svalbard (EISCAT) og i Vardø (Globus II).

HAARP-anlegget EISCAT ved Tromsø – skikkelig høy teknologi

Offisielt er ikke bare de norske EISCAT-anleggene, men alle HAARP-anleggene kun koselige nordlys-observatorier, siden de er plassert så langt mot nord, liksom:
” …HAARP er et forskningsprosjekt på ionosfæren og nordlys, fornuftig nok plassert i Alaska.” http://skepsis.no/?p=551

Ved å gå på inn nettsidene til USAs høyteknologiske militærmyndigheter, Department of Defence, http://www.dtic.mil og søke på ”HAARP” kom det opp 249 dokumenter på første søk. Et søk på ”EISCAT” ga en stund 71 dokument-treff. Nå er dette redusert til 35 treff på første-søket, kanskje fordi noen holder på å stramme inn tilgjengeligheten etter å ha merket interesse fra utenforstående snushaner i nordlige strøk.

Som god Norges-patriot gir det jo en viss følelse av stolthet å vite at våre nordlysobservatorier verdsettes så høyt av Big Daddy, som jo sørger for vår alles sikkerhet. Men søk samme sted på andre norske turistattraksjoner som ”Polarsirkelen”, ”Finnmarksvidda”, ”Hvalsafari”, ”Holmenkollen” eller ”Tøyen Botaniske Hage” gir heller nedslående resultater.

Derimot gir “Svalbard” hele 1942 treff. Dette kårer Svalbard til Norges desiderte turistattraksjon for amerikanske militærmyndigheter; ingen over og ingen ved siden. Så øde og så unntatt fra enhver offentlighet som Svalbard er, kan det være bedre enn selv Alaska…? Hva er det egentlig som foregår i det skjulte på Svalbard ?

HAARP spilles som et instrument av sine operatører og oppdragsgivere med stadig større virtuositet. Syntes du det var noe rart med sprengkulda på 17. mai i fjor…? At kulda inntraff unormalt plutselig, og gav en helt uvanlig kulde-opplevelse, som om evnen til å reflektere varme var blitt suget ut av luftmolekylene ? Se da ikke bort fra at noen EISCAT-spillere prøvde å få til et samspill med de norske skolekorpsene som måtte gå med vanter denne dagen.

For å teste myndighetenes mediebrakte påstander om at EISCAT kun benyttes til å observere nordlyset, ville et greit eksperiment være å slå av alle EISCAT-HAARP-anleggene i Norge, for eksempel for en periode på 2 måneder. Påskuddet for dette kunne være mangel på nordlys, vedlikehold eller at myndighetene ønsker å finne ut mer om effektene av EISCATS HAARPE på helse og miljø utifra en føre var politikk. Det interessante vil være å konstatere hvilke miljøer som ramaskrikene først ville komme fra, en slags “follow the trail towards the smoking gun of HAARP abusers”. Neppe fra grindhvalene som stadig oftere strander langs Australias kyster.

HAARP-teknologiens oppfinner Nikola Tesla hevdet at HAARP kan utløse jordskjelv. Han forklarte det så enkelt at selv goyim-journalister uten teknisk bakgrunn kan få det med seg.

Jordskorpen vibrerer i egensvingninger, dens ulike lokasjoner har egne frekvenser. Dersom det “jukses litte granne” ved at jordskorpens registrerte svingefrekvens på den aktuelle lokasjonen forsterkes av kunstig produserte bølger (HAARPS bidrag) som sendes inn i den tektoniske platen med den selvsamme frekvens, vil det oppstå en resonans-effekt som gjør at svingningene blir gradvis sterkere. Dette vil bli stadig mer merkbart og “irriterende” for de tilgrensende tektoniske platene som svinger på andre frekvenser. Denne frekvensdifferanse-spenningen som bygges opp vil til slutt bli utløst ved at jordskjelvet inntreffer, noe a la når en falsett-sanger synger så høyt at glass brister, fordi frekvens-differansen blir uutholdelig.

Jordskjelv som fremkalles ved “Tesla-metoden” er kjennetegnet av at de er grunne (episenteret er få kilometer under jordoverflaten. 10 km. anses for å være et grunt skjelv) og at det mangler en forutgående pulse-wave, som kommer i forkant av naturlige skjelv. Et tredje kjennetegn kan være lokale kommentarer av typen “Men her har det da ikke vært jordskjelvfare før !”.

26. desember, kjent som “Boxing day”, ser ut til å ha blitt den årlige jordskjelvdagen. Kjente jordskjelv fant sted 26 desember 2003 og 26. desember 2004 (2005 var friår). Så fulgte Boxing day-skjelv i 2006, 2007 og 2008. Boxing day betegnelsen stammer fra en tradisjon som går ut på å levere gaver som mottagerne ikke vet hva rommer til dem som ikke er så godt stilt (derav fokuset på the box som skjuler innholdet).

Ved forrige årsskifte pågikk et stort prosjekt med kodenavnet ”NISSE” ved EISCAT-anleggene. Tro hva dette prosjektet gikk ut på ? Kan det ha dreid seg om levering av ”strålegaver” med medfølgende innpakning til utvalgte lokasjoner ? Hvor og hvem var i så fall de heldige mottagerne og hva var den valgte dagen for utdelingen ? Siden prosjektet heter nisse antyder det at det både har med julen og med gaver å gjøre. Og hvorfor er det ikke lagt ut informasjon om det nusselige nisseprosjektet på EISCAT sine nettsider ? http://www.eiscat.uit.no/index.html

Norge er verdens HAARP supermakt nr. 2 etter USA, med et mulig unntak for Russland på en teoretisk annenplass. Russland kjenner til og behersker HAARP-teknologien inkludert skalarvåpen og velger derfor ikke å benytte dette.

Enhver god norsk goyim-journalist skriver ikke noe mer enn at det dreier seg om nordlys-observering dersom det skulle bli nødvendig å omtale HAARP. De beste norske journalistene, inkludert teknologi-, klima- og miljøjournalistene, omtaler konsekvent ikke EISCAT-HAARP eller Chemtrails-HAARP. Dette gjelder såvel Teknisk Ukeblads sjefredaktør Tommy “norsk teknologi er i verdensklasse” Rudihagen som Aftenpostens journalister Stine “så uvanlig varmt jeg mener kaldt det har vært i vinter” Barstad og Ole “vi må redde jordens miljø” Mathismoen.

Puzzling evidence !

Fra http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/

Legg igjen en kommentar