Som Sunnmøring er jeg vant til å diskutere været, slik som er vanlig her pga skiftende værforhold.

Observere om det er regnskyer eller fineværsskyer på himmelen. Nå er det et tykt tåkelag etter det kom et kraftig regnskyll.Leste om skyer nå, pga det og ganske riktig så er luftforurensing inn i bildet når skylaget er kraftig og tett. Den tørre luften vi har hatt i fineværet et par dager nå, inneholder mye partikler og støv fra luftlaget. Sto om det i artiklene. Som vanndamp etter et regnskyll vil også fuktigheten fra regnet.Googlet TØRRIS, som jeg ofte leste om i Donald, noe som ble sprayet med fly på småskyer, slik det kom mye regn i til avlingene med mais(DONALD)MEN…Artikkelen opplyser at Tørris er Nedfrosset CO2 som fortrenger Oksygen og blir noen utsatt for dette må de umiddelbart ut i frisk luft. Noen frysere har denne gassen og da må man ikke stikke hodet ned i fryseren. Mange av symptomene er de samme som Corona, med pustevansker, hodepine, oppkast, koma og død. Hvis konsentrasjonen blir så sterk at den sublimerer(sto det)Oksygen. Mange bruksområder i rengjøringsbransjen også. Litt som Nitrogen som man kan lage is av og i noen leker, sto det også. Jeg tror det kan være i mange av det de sier er CO2 anlegg de har installert i butikker nå, i ventilasjonsanleggene. Jeg har ofte sagt at de må få meg ut i frisk luft om jeg besvimer, når jeg føler beina blir som gele av en stygg lukt som de hadde der først. Nå er det parfyrmerte lukter blandet i, men jeg får pusteproblemer, særlig når jeg må bruke munnbind som hindrer O2 opptaket i tillegg. Tror det er endel Tørris i kjølereolene til meieriproduktene, har ofte fått reaksjoner der. Holder pusten når jeg lukker opp døren. At det er tilsatt parfymelukt gjør det desto verre for meg å puste i det munnbindet med luft som fortrenger O2. Resten må interesserte lese selv på TØRRIS-søk. Luftforurensing var mye nevnt når det gjaldt tåke og kraftige skyer. Aften rød, gjør morgen blød. Tåken her nå ligger lavt og skjuler et helt byggefelt ser jeg fra vinduet. Mye støv i luften nå. Dras inn i huset også. Ikke alt er et virus, tror jeg.

Legg igjen en kommentar