Den militære flyaktiviteten i Europa/ Asia er stadig i utvikling. 22.05 2021.

Her er et lite utdrag fra US Military sitt engasjement militært i Europa og Asia over bare 2 dager.. Det foregår mer eller mindre 24/7 at US Military sender en drone inn i Svartehavet over Ukraina og Georgia med baser på Kypros og Scisilia. Andre typer fly er store tankfly ( tanker jetfly i luften)med baser i Dubai, Abu Dabi samt enkelte flyplasser i Tyrkia(nær Ankara). I Europa har de baser i Tyskland(Ramstein, Frankfurt) UK (Brize Norton og Mildenhall) som de mest brukte samt et pa baser i Scotland.

Andre flytyper er overvåkningsfly som Awacs og Poseidon8 som overvåker bla nordområdene. Dette er fly som overvåker all militær aktivitet over store områder. En del av disse flyene KAN følges på sivil flyradar Flight24.com.

De siste 2 årene har bla NATO baser i Balticlandene. Aktiviteten har de siste mndr økt betraktelig i disse landene.

For øvrig kan nevnes at det på de fleste flyplasser så finnes store anlegg som lager flyveaske og flytende CO2. DET kommer jeg tilbake til med mer detaljer.

Legg igjen en kommentar