HELT FRISKE UNGDOMMER MÅ REGNE MED Å MISTE LIVET FOR Å REDDE SAMFUNNET!

Lege Erling Hilmersen går kraftig ut mot Lars Vorland i ekspertutvalget på Facebook. Han skriver: Leder for det såkalte ekspertutvalget som vurderer coronavaksiner, Lars Vorland, sa i dag følgende på en pressekonferense: Vi ønsker å vaksinere ungdom mellom 18-25 år. Han sa at sykdommen ikke er noe problem for denne gruppen, noe som selvsagt er fullstendig korrekt. Han sa at gruppen må vaksineres p.g.a SAMFUNNET. D.v.s at han sier at noen, helt friske ungdommer må regne med å miste livet og/eller utsettes for risiko for alvorlige kjente og ukjente bivirkninger for å redde samfunnet. Denne fyren er lege, men legeetikk er for han tydeligvis et ukjent begrep. Det han sier er faktisk også i strid med Nurenbergkoden. Man kan ikke utsette folk for medisinske eksperimenter for angivelig å redde samfunnet. Dette forteller mye norske myndigheter. Både politiske myndigheter og helsemyndighetene. Videre blir man ganske overrasket over hvor sneversynte både denne eksperten og mange andre eksperter er. Det synes som om de tror at naturlig immunitet ikke eksisterer. Og m.h.p både mulige og påviste vaksinebivirkninger synes de å være særdeles dårlig i formert. I 75 nasjoner koerelerer massevaksinasjon med økende dødelighet. I 50 nasjoner ser man ikke økt dødelighet, men dette er i stor grad i land som aktivt bruker f.eks Ivermectin i behandlingen. Dagens vaksiner, det gjelder alle, kan like gjerne være en del av problemet som en løsning på problemet. Det som foregår er grovt uetisk og desto lavere ned i alder man går desto mer glir det over i grov kriminalitet. Spesial psykolog Christopher Lien skriver på Facebook i dag: Angående skrekk desinformasjon Media og fremtredende politikere og talspersoner fra Helsedirektoratet har kastet seg på det jeg vil kalle en spekulativ panikkskapende desinformerende bølge. Om de var vitende eller uvitende om straffelovens paragraf 187, som sier at:«…med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved uriktig melding, et ubegrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller lignende forsettlig eller grovt uaktsomt volder- … sammenstimling av eller skrekk blant et større antall mennesker. På samme måte straffes den som gir falske opplysninger som er skikket til å fremkalle frykt for noens liv eller helse eller forstyrre den alminnelige ro og orden.» Så langt har jeg ikke sett at straffelovens paragraf 187 har kommet til anvendelse, ei heller at jurister har minnet om at dette er et ris bak speilet for den som farer med uriktig informasjon og som bevisst eller ubevisst fremkaller allmenn frykt. Kommentar: Dette er grotesk. Dette er virkelig som en skrekkfilm. Det er ubegripelig at tilsynelatende intelligente vesener kan stå bak slike overgrep mot friske mennesker. Det finnes snart ikke ord igjen for å beskrive denne djevelskapen.https://www.nettavisen.no/…/utvalg…/s/12-95-3424125630

Christopher Lien

Legg igjen en kommentar