AMERIKANSK ATOM-UBÅT legg te kai i Tromsø i mai 2020. På samme tid som vi feire Frigjøringsdagen i Norge 8.mai

Dær e amerikanske atomubåta på tur te kai i Nord-Norge.Staten har overkjørt lokalsamfunnet og dæm må leve mæ fremtidige konsekvensa.Debatten om atomvåpen på norsk jord og risikoen førr at landsdelen bli’ hardt ramma, vesst dær skjer ei uløkka, e sentral.Eg e opptatt av de signalan Norge gjer te ræsten av verden.Kan deinnan saken utvikle seg te å bli ei utrygg fremtid førr Nord-Norges innbyggera.At norske myndigheita sætt seg i skvis mellom to store land. Russland og USA har bestandig konkurrert om dæ mæste. Kappløp!!!Historia har vist oss at begge land har satt sine tunge føtter på små land kor agendaen handle om makt.Ubåten ska inn te kaia i Tønsnes og ta inn proviant. Den norske regjæringa tellate det. Dæm gjer USA tellgang på norsk jord. E dæ så lurt?Han Putin e ikkje go’ i hauet. Se korsn han behandle sine egne landsmenn. Se på de maktdemostrasjon’an han nylig har gjennomført i et lite naboland som Russland har stor interesse av. Han har kalt dæ førr en militærøvelse. Den nye presidenten i USA e en klok og fornuftig mann, mæn landet e politisk ustabilt. Og reint ut sagt lite eg ikkje på verken Amerikaneran eller Russeran. Fordi politikk i alle land handle om MAKT. Dæ e om å gjøre å sørge førr seg sjøl og eget land. På alle vis. Historisk sett. Tenk på galningen; Hitler!!! Norge va et land han ville ha MAKT over. Dæ va ikkje uten grunn. Vi e e rik på naturressurs’a ! Vannkraft og olje spesielt. Vi ligg i skjæringspunktet te ØST og VEST.Bør vi verkelig la Amerikanske ATOMUBÅTA seile te ei NordNorsk havn og være så go’truen at dæ ikkje får konsekvensa.E ikkje menneskeheta kommen længer? Har vi ikkje lært av Hiroshima og Nagasaki. Atomteknologien e fortsatt sentral i verden. Mange land ønske å utvikle og ha den som et redskap førr å få og ha makt. NATO blei etablert førr å sikre samarbeid og fred i verden. Norge e medlem og dæ e åsså USA. Russland e ikkje medlem. Vi leve i en menneskeskapt Pandemi. Verden e i krise. I kriser kan det vokse frem ekstreme forhold og då e dæ viktig å balansere. Historia fra 2. verdenskrig vise at store kriser utløse’ politiske og medmenneskelige konflikta’! Vi må være på vakt! Bokstavlig talt.Eg trur dæ ener stort feilgrep å la USA bruke ei NordNorsk havn. Dæ e krisetid i verden no. Krisa dvs Pandemien kjæm ikkje te å forsvinne. Fordi den ikkje kan stoppes. Globalt sett. Vi må leve mæ den i mange år. Og et gammelt ordtak sei; når krybba e tom, bites hæstan. Eg trur at å komme i skvis mellom Russland og USA,på dettan tidspunktet i verdens historie, e førrskrækkanes uklokt. Når man først har åpna ei dør på gløtt, e dæ vanskelig å lukke den igjæn. Og ka e den egentlige agendaen te norske myndigheita i deinnan saken?? Te sist ska eg være litt skarp på mitt direkte vis. Dæ e lett å sitte i hovedstaden å bestemme, fatte vedtak, som ikkje får konsekvensa førr folket rundt dokker sjøl. Dæ at dokker ikkje tar hensyn te folket i Distriktan e korttenkt i bæste fall. I værste fall kan sånne avgjørelsa få mykje større konsekvensa førr folket i Nord-Norge. Mi oppfordring te folk. Fortsett å protester mot dettan.

Kan være et bilde av tekst

Trine GunnbergDistriktsopprøret i Norge – Sammen for distriktene 10.05 2021

Legg igjen en kommentar