ØDELEGGES LANDET OG BEFOLKNINGEN NÅ!?Av psykolog Christopher Lien: 09.05 2021.

Kan være et bilde av ‎1 person, sitter og ‎tekst som sier '‎ORLD NOMIC RUM WORLD ONOMIC ORUM ORLD NON RU או" IC SOLBERG WORLD ECONOMIC FORUM FO‎'‎‎

The Great Reset er ingen konspirasjon….Den pågår nå og koronapassene er en del av det nye klasse og segregeringssamfunnet. «Ødelegges landet og befolkningen nå!? Noen mener det. Nå skal menneskene deles i to grupper:De som underkaster seg (vaksinerte) og de andre. Segregering ved bruk av koronapass er et av mange tiltak for å tilpasse vårt samfunn inn i et korporativistisk nyfascistisk organisert samfunn som tjener autoritær udemokratisk politisk makt og pengemakt knyttet til de megastore finansinstitusjonene. Nå er det flere enn noensinne som står mutters alene, uten sosialt nettverk. Og vi vet at isolasjon har en nedbrytende effekt på oss mennesker, og det i løpet av relativt kort tid. Etter koronautbruddet, har forskere sett på 25 studier av tidligere studier hvor karantene har blitt brukt som et virkemiddel for å hindre spredning, skriver Forskning.no. Studien er publisert i The Lancet, og viser at mennesker i karantene viste økte symptomer på psykologisk stress, mer spesifikt:DepresjonIrritabilitet Angst Søvnmangel Sinne Stress Etter å ha gjennomgått de ulike studiene, kom forskerne med en klar anbefaling: Hold karantene så kort som mulig. Gjør vi det? Har vi gjort det til nå? Millioner av mennesker skades av tiltakene. Økonomisk, sosialt, fysisk og psykisk. Noen skades for livet. Ikke alle oppfatter at dette er så alvorlig, da skadene er for et «greater good». Nei – det er absolutt ikke slik at eliten i World Economic Forum ser det på den måten at land og befolkning ødelegges. WEF er organisasjonen for de aller rikeste og mest innflytelsesrike selskaper og enkeltpersoner med hovedsete i Davos. Skal en bygge noe vidunderlig nytt – et nytt skinnende byggverk hvor det skapes den fjerde industrielle revolusjon med sin transhumanistiske sammensmelting av bioteknologi, data, forskning og menneskets kropp så må det det gamle bygget rives – hardt og brutalt – bygget skal skrotes og fjernes sammen med sine uvillige beboere. THE GREAT RESET! Det er hva som nå skjer. Hva den ene opplever og kaller for «ødeleggelse» vil den som styrer dette kalle for nødvendig sanerering. «A window of opportunities» som WEFs leder Claus Schwab panegyrisk begeistret kaller det.S anering for å skape en etter deres mening bedre verden med færre «useless eaters», en planet i harmoni for de rike, pene, vellykkede og ikke minst intelligente. Et riktig – om ikke et 1000 års rike, men et 100 000 års rike hvor de få som passer inn skal leve i harmoni. Det gamle bygget skal ned, og alle de ubrukbare leieboerne følger med – ned. Det er bare det moderne som gjelder for teknokratene – alt gammelt skal bort. Etter flere års arbeid og utdannelse i det gamle Vest Tyskland har jeg truffet og kjent nok nazister, frontkjempere og SS folk til å vite at disse menneskene dyrker bare det moderne. Antikken, det gamle, det slitne og ufunksjonelle regnes som utdatert og bakstreversk og går derfor selvsagt på det store utslettende bålet…Intet nytt under solen – intet nytt fra Vestfronten – just same shit new wrapping eller som SS gutta som jeg traff i Tyskland ville sagt «Das gute alte, aber neuverkauft in eine ganz tolle Verpackung». Koronapasset er en passerseddel tilpasset «The great reset» og representerer fascisme, undertrykkelse, segregering og isolasjon av grupper som ikke oppfattes som konforme og tilstrekkelig urene. Forskning viser at disse mekanismene systematisk undergraver og svekker folkehelsen. Christopher Lien, psykolog og fysioterapeut. Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi.

https://www.derimot.no/na-skal-menneskene-deles-i-to…/…

Kan være et bilde av ‎1 person, sitter og ‎tekst som sier '‎ORLD NOMIC RUM WORLD ONOMIC ORUM ORLD NON RU או" IC SOLBERG WORLD ECONOMIC FORUM FO‎'‎‎

Legg igjen en kommentar