Program for 10-årsmarkeringen for 22. juli. Dette kan de feire men hva med 8 mai og 17 mai? Er folk fortsatt hjernedøde?

Nyhet | Dato: 07.05.2021

I anledning at det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli planlegges det flere nasjonale og lokale markeringer. Nedenfor følger en oversikt over sentrale markeringer i forkant av og på årsdagen.

Logo 22.juli

22. juli-senteret oppdaterer løpende en oversikt over arrangementer som finner sted over hele landet i markeringsåret 2021.

Planleggingen av de nasjonale minnemarkeringene foregår samtidig med en gradvis gjenåpning av samfunnet og lettelser i smitteverntiltakene som følge av koronapandemien. Covid-19 og gjeldende regler for smittevern vil påvirke gjennomføringen av og deltakelse på 10-årsmarkeringene. Flere av arrangementene vil kunne følges digitalt. Informasjonen om de ulike arrangementene vil bli oppdatert fremover.

Tirsdag 20. juli

Utøya

Hvert år kommer tusenvis av ungdommer til Utøya for å minne de som mistet livet 22.juli 2011 og skape nytt liv gjennom læring og engasjement. Hvordan har Utøya reist seg fra å være åsted for målrettet terror til å bli et internasjonalt demokrativerksted, og hvilken betydning kan Utøyas erfaringer ha for andre land som opplever terror? På arrangementet vil norske og internasjonale deltakere fra politikk, forskning, utdanning og sivilsamfunnet møtes til demokrativerksted på Utøya – et sted for å minne, lære og engasjere.

Ansvarlig arrangør: Utøya AS

Onsdag 21. juli

Faglig program ved 22. juli-senteret

Onsdag 21. juli arrangerer 22. juli-senteret en vitnesamtale mellom direkte berørte etter 22. juli og en panelsamtale mellom politikere og andre premissleverandører. Panelsamtalen vil kretse rundt hvordan samfunnet lever videre med terroren, 10 år etter 22. juli 2011.

Gjennom en arrangementsrekke som strekker seg gjennom 2021 vil 22. juli-senteret løfte frem viktige perspektiver til den pågående offentlige samtalen om 22. juli.

Flere av arrangementene trekker historiske linjer som setter 22. juli 2011 inn i en større kontekst og diskuterer terroren i lys av historiske og samtidige trusler mot demokratiet.

De menneskelige konsekvensene av 22. juli vil være en rød tråd gjennom hele arrangementsrekken.

Gjennom hele året vil det finne sted ulike arrangementer knyttet til 22. juli over hele landet. 22. juli-senteret åpner etter minnemarkeringen på Johan Nygaardsvolds plass.

Ansvarlig arrangør: 22. juli-senteret

Torsdag 22. juli

Markering i regjeringskvartalet (09.00-09.45)

Program:

 • Velkommen ved Tor Inge Kristoffersen, Den nasjonale støttegruppen
 • Tale ved Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
 • Diktlesning ved Merete Stamneshagen, Den nasjonale støttegruppen
 • Musikkinnslag ved Marthe Wang
 • Tale ved AUF-leder Astrid W. E. Hoem
 • Tale ved statsminister Erna Solberg
 • Musikkinnslag ved Marthe Wang
 • Navneopplesning (først de 8 fra regjeringskvartalet så de 69 fra Utøya)
 • Kransenedleggelse ved medlem av kongehuset, statsminister Erna Solberg, AUF-leder Astrid W. E. Hoem og Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
 • Ett minutt stillhet
 • Musikkinnslag ved Marthe Wang
 • Takk for oppmøte ved Tor Inge Kristoffersen, Den nasjonale støttegruppen
 • Rosenedleggelse, akkompagnert av trompetsolo ved Magnus Aannestad Oseth

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Arrangementet kan følges digitalt.

Etter markeringen inviteres det til sosialt samvær i R5 for de etterlatte og berørte i tråd med smittevern i Oslo (10.00-10.30).

Ansvarlig arrangør: Den nasjonale støttegruppen og AUF, med teknisk bistand fra KMD (DSS)

Markering i Oslo domkirke (11.00-12.00)

Gudstjeneste med lystenning, lesninger og musikk. Gudstjenesten er åpen for alle, men det kan være restriksjoner på hvor mange som får komme inn i kirken pga. koronasituasjonen.

Program:

 • Prester og musikere fra domkirken
 • Biskop Kari Veiteberg holder preken
 • Tale ved Jens Stoltenberg
 • Lystenning med representanter fra Den nasjonale støttegruppen, AUF og representanter fra ulike religioner
 • Ved gudstjenestens slutt, kl. 12.00-12.05, vil kirkeklokker over hele landet ringe, for å vise at kirken går i forbønn for alle som er berørt av 22. juli
 • Det vil være åpne kirker en rekke steder i landet

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Ansvarlig arrangør: Oslo domkirke, i samarbeid med Den nasjonale støttegruppen og AUF.

Gudstjeneste i Hole kirke (13:00-14:00)

Gudstjeneste ved biskop Jan Otto Myrseth og Hole sogn

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Ansvarlig arrangør: Hole kirke

Markering på Utøya (15.00-16.15)

Lysningen (minnestedet):

 • Det legges ned blomster

Program i bakken:

 • Velkommen ved AUFs leder Astrid W. E. Hoem
 • Ett minutts stillhet
 • Musikkinnslag ved Renate Tårnes
 • Tale ved Merete Stamneshagen, etterlatt, Den nasjonale støttegruppen
 • Tale ved Erik Kursetgjerde, overlevende, Den nasjonale støttegruppen
 • Diktopplesning ved Gunnar Sæbø, etterlatt, Den nasjonale støttegruppen
 • Musikkinnslag ved Renate Tårnes
 • Tale ved AUFs leder Astrid W. E. Hoem
 • Tale ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre
 • Musikkinnslag ved Renate Tårnes
 • Alle forflytter seg til kaia til fots

Program på kaia på Utøya (15.45):

 • Navneopplesning (først de 69 fra Utøya så de 8 fra regjeringskvartalet)
 • Ett minutts stillhet
 • Kransenedleggelse ved medlem av kongehuset, statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, AUFs leder Astrid W. E. Hoem, og Lisbeth Kristine Røyneland, leder av Den nasjonale støttegruppen
 • Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth
 • Rosenedleggelse for alle som ønsker
 • Båt tilbake til landsiden fra kl 16:15

Medlemmer av kongehuset og statsministeren vil være tilstede.

Arrangementet kan følges digitalt/sendes direkte av NRK

Ansvarlig arrangør: AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Nasjonalt minnearrangement i Oslo (20.00- 21.30)

På kvelden blir det et nasjonalt minnearrangementet, som vil bestå av taler, navneopplesning, og ulike kulturelle innslag. Hans Majestet Kong Harald vil holde hovedtalen. Andre talere er statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid W. E. Hoem. Sted for markeringen vil bli bekreftet i løpet av mai. Arrangementet blir sendt direkte på NRK1.

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Ansvarlig arrangør: Regjeringen v. Utenriksdepartementet ved Avdeling for kultur, næringsfremme og protokoll

Om minnestedet på Utøyakaia 

Beskrivelse av vandringen: Følget går fra kaia og opp til Lysningen (minnestedet), legger ned blomsterbuketter der. Deretter går vandringen til bakken hvor det offisielle programmet starter. Det hele avsluttes ved at man går ned til kaia/bryggen på øya med navneopplesning og kransenedleggelse.
Følget går fra kaia og opp til Lysningen (minnestedet), legger ned blomsterbuketter der. Deretter går vandringen til bakken hvor det offisielle programmet starter. Det hele avsluttes ved at man går ned til kaia/bryggen på øya med navneopplesning og kransenedleggelse.

Legg igjen en kommentar