I mellomtiden rapporterte 6,662 DEAD 299 066 SKADEDE: Europeisk database med bivirkninger på COVID-19 ‘vaksiner’

AV GREATREJECT · 18/04/2021

Den europeiske databasen med rapporter om mistenkte reaksjoner på medisiner, EudraVigilance, sporer rapporter om skader og dødsfall etter eksperimentelle Covid-19 ‘vaksiner’.

Dette er hva EudraVigilance sier om databasen deres :

Dette nettstedet ble lansert av det europeiske legemiddelkontoret i 2012 for å gi publikum tilgang til rapporter om mistenkte bivirkninger (også kjent som mistenkte bivirkninger av medisiner). Disse rapportene sendes elektronisk til EudraVigilance av nasjonale legemiddelmyndigheter og av farmasøytiske selskaper som har markedsføringstillatelser (lisenser) for legemidlene.

EudraVigilance er et system for å samle inn rapporter om mistenkte bivirkninger. Disse rapportene brukes til å evaluere fordeler og risiko ved medisiner under utviklingen og for å overvåke sikkerheten etter godkjenning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). EudraVigilance har vært i drift siden desember 2001.

Dette nettstedet ble opprettet for å overholde tilgangspolitikken for EudraVigilance, som ble utviklet for å forbedre folkehelsen ved å støtte overvåking av sikkerheten til medisiner og for å øke gjennomsiktigheten for interessenter, inkludert allmennheten.

Styret for Det europeiske legemiddelkontoret godkjente først EudraVigilance-tilgangspolitikken i desember 2010. I desember 2015 ble en revisjon godkjent av styret basert på lovgivningen om legemiddelovervåkning fra 2010. Retningslinjene tar sikte på å gi interessenter, som nasjonale legemiddelmyndigheter i EØS, EU-kommisjonen, helsepersonell, pasienter og forbrukere, samt farmasøytisk industri og forskningsorganisasjoner, tilgang til rapporter om mistenkte bivirkninger.

Åpenhet er et viktig veiledende prinsipp for byrået og er avgjørende for å bygge tillit til reguleringsprosessen. Ved å øke gjennomsiktigheten kan byrået bedre møte det økende behovet for interessenter, inkludert allmennheten, for tilgang til informasjon. (Kilde)

Rapporten til 10. april 2021 viser 6662 dødsfall og 299065 skader etter injeksjoner av fire eksperimentelle COVID-19-injeksjoner:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

En abonnent på Health Impact News i Europa har gjennomgått rapportene for hver av de tre Covid-19 injeksjonene som vi inkluderer her, og her er oppsummeringsdataene til 10. april 2021.

Her er sammendragsdataene fram til 10. april 2021.

Totalt antall reaksjoner for BioNTech / Pfizers eksperimentelle mRNA-vaksine Tozinameran (kode BNT162b2, Comirnaty): 3760 dødsfall og 134 606 skader gjennom 10/04/2021

 • 10 021 Blod- og lymfesykdommer inkl. 31 dødsfall
 • 6.413 Hjertesykdommer inkl. 442 dødsfall
 • 44 Familiale og genetiske lidelser inkl. 2 dødsfall
 • 3.620 Øre- og labyrintlidelser inkl. 2 dødsfall
 • 93 Endokrine lidelser
 • 3.997 Øyesykdommer inkl. 5 dødsfall
 • 30 091 Gastrointestinale lidelser inkl. 196 dødsfall
 • 93.635 Generelle lidelser og forstyrrelser på administrasjonsstedet inkl. 1 279 dødsfall
 • 171 Lever og galdeveier inkl. 14 dødsfall
 • 2 808 Forstyrrelser i immunsystemet inkl. 15 dødsfall
 • 8451 Infeksjoner og infeksjoner inkl. 380 dødsfall
 • 3.210 Skader, forgiftninger og prosesskomplikasjoner inkl. 66 dødsfall
 • 6560 Undersøkelser inkl. 147 dødsfall
 • 2,207 Metabolisme og ernæringsforstyrrelser inkl. 79 dødsfall
 • 48.571 Muskel- og bindevevssykdommer inkl. 40 dødsfall
 • 109 Neoplasmer godartet, ondartet og uspesifisert (inkl. Cyster og polypper) inkl. 7 dødsfall
 • 59 021 Nervesystemet inkl. 335 dødsfall
 • 152 Graviditet, puerperium og perinatale lidelser inkl. 6 dødsfall
 • 70 Produktproblemer
 • 5208 Psykiatriske lidelser inkl. 52 dødsfall
 • 807 Nyrer og urinveier inkl. 57 dødsfall
 • 806 Sykdommer i reproduksjonssystemet og brystet inkl. 1 død
 • 12075 Luftveis-, thorax- og mediastinumlidelser inkl. 432 dødsfall
 • 14 257 Hud- og underhudssykdommer inkl. 31 dødsfall
 • 352 Sosiale forhold inkl. 5 dødsfall
 • 101 Kirurgiske og medisinske inngrep inkl. 5 dødsfall
 • 6.996 Karsykdommer inkl. 131 dødsfall

Totalt antall reaksjoner for Modernas eksperimentelle mRNA-vaksine mRNA-1273 (CX-024414) : 1801 dødsfall og 13 426 skader gjennom 10/04/2021

 • 631 Blod- og lymfesykdommer inkl. 12 dødsfall
 • 6871 Hjertesykdommer inkl. 180 dødsfall
 • 5 Familiale og genetiske lidelser inkl. 1 død
 • 267 Øre- og labyrintlidelser
 • 18 Endokrine lidelser
 • 415 Øyesykdommer inkl. 2 dødsfall
 • 2.987 Gastrointestinale lidelser inkl. 60 dødsfall
 • 9634 Generelle lidelser og forstyrrelser på administrasjonsstedet inkl. 795 dødsfall
 • 56 Lever og galdeveier inkl. 2 dødsfall
 • 379 Immunsystemet lidelser inkl. 1 død
 • 1.075 infeksjoner og infeksjoner inkl. 93 dødsfall
 • 568 Skader, forgiftninger og prosesskomplikasjoner inkl. 36 dødsfall
 • 862 Undersøkelser inkl. 52 dødsfall
 • 382 Metabolisme og ernæringsforstyrrelser inkl. 33 dødsfall
 • 4443 Lidelser i muskel- og bindevev inkl. 37 dødsfall
 • 38 Neoplasmer godartet, ondartet og uspesifisert (inkl. Cyster og polypper) inkl. 5 dødsfall
 • 5738 Nevrologiske sykdommer inkl. 193 dødsfall
 • 37 Graviditet, puerperium og perinatale forhold
 • 7 Produktproblemer
 • 641 Psykiatriske lidelser inkl. 28 dødsfall
 • 218 Nyrer og urinveisykdommer inkl. 18 dødsfall
 • 83 Reproduksjonssystem og brystlidelser inkl. 1 død
 • 1 657 Sykdommer i luftveiene, thorax og mediastinum inkl. 158 dødsfall
 • 1.625 Hud- og underhudssykdommer inkl. 19 dødsfall
 • 121 Sosiale forhold inkl. 5 dødsfall
 • 88 Kirurgiske og medisinske inngrep inkl. 10 dødsfall
 • 839 Karsykdommer inkl. 60 dødsfall

Totalt antall reaksjoner for den eksperimentelle COVID-19-vaksinen JANSSEN (AD26.COV2.S) fra Johnson & Johnson : 15 dødsfall og 170 skader gjennom 10.04.2021

(ingen graf enda)

 • 3 Blod- og lymfesykdommer
 • 20 Hjertesykdommer inkl. 5 dødsfall
 • 11 Øre- og labyrintlidelser
 • 1 Endokrine lidelser
 • 9 Øyesykdommer
 • 39 Mage-tarmlidelser
 • 109 Generelle lidelser og forstyrrelser på administrasjonsstedet inkl. 7 dødsfall
 • 2 Lever og galdeveier
 • 8 Immunsystemet lidelser
 • 17 Infeksjoner
 • 9 Skader, forgiftninger og prosedyrer komplikasjoner
 • 33 Undersøkelser
 • 7 Metabolske og ernæringsmessige lidelser
 • 37 Sykdommer i muskler og skjelett
 • 88 Sykdommer i nervesystemet inkl. 1 død
 • 1 Produktproblemer
 • 18 Psykiatriske lidelser
 • 5 Nyrer og urinveier
 • 4 Forplantningsorganer og brystlidelser
 • 30 Luftveis-, thorax- og mediastinumlidelser inkl. 1 død
 • 19 Hud- og underhudssykdommer
 • 4 Sosiale forhold
 • 1 Kirurgiske og medisinske prosedyrer
 • 28 Karsykdommer inkl. 1 død

Dette er offentlig informasjon finansiert av European Medicines Agency (EMA), og alle kan bruke EudraVigilance-systemet og verifisere disse dataene.

Dette er alvorlige tall, og likevel vet vi ingen nyhetsorganisasjoner som har publisert noe om dette bortsett fra Health Impact News & Front News.

Vennligst del denne informasjonen bredt, og gjerne kopiere og publisere noe i denne artikkelen.

Kilde

Tagger: EksperterBivirkningerVaksine

DU VIL KANSKJE OGSÅ LIKE…

Legg igjen en kommentar