Ap sier ja til EU – holder tett overfor velgerne

Thomas Vermes / ABC Nyheter20. aug. 2009 16:40 – Oppdatert 20. aug. 2009 16:56

Dette har de som har fulgt med på AP siden 1993. Husk at det var 3 AP er som skrev under en avtale i 1993! Heldigvis er det bare en av de i politikken idag. OG det er 1 FOR mye! Man må ta med at Carl I Hagen var veldig uklar før avstemningen i FRP som endte FOR. Hadde Hagen tatt et klart standpkt til NEI hadde Norge muligens ikke hatt en “sleskete” minister som jobber for at Norge skal bli fullverdig medlem av det 3 hodede trollet EU!

EUs HELSEDIREKTIV

Ap sier ja til EU – holder tett overfor velgerne.

Blant alle Ap-kandidatene som ikke vet noe: Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen. Foto: Thomas Vermes
Blant alle Ap-kandidatene som ikke vet noe: Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen. Foto: Thomas Vermes

Vet ikke. Vil ikke svare. Det sier Eva Kristin Hansen og Arbeiderpartiets øvrige stortingskandidater på spørsmål om EUs omstridte helsedirektiv. I regjering har Ap allerede meddelt EU at Norge er positiv.

TRONDHEIM (ABC Nyheter): 45 av Arbeiderpartiets stortingskandidater nekter å svare. 33 sier de ikke vet. Bare seks toner flagg.

Det viser en opptelling ABC Nyheter har gjort på spørsmål om stortingskandidatene vil nedlegge veto mot EUs omstridte helsedirektiv i kommende stortingsperiode.

Svarene framgår i en spørreundersøkelse Nei til EU har gjennomført blant alle aktuelle stortingskandidater i landet.

Norge sa fra i juli

Mens Ap’s stortingspolitikere nekter å klargjøre sitt syn for velgerne før valget, har Ap’s statssekretær Rigmor Aasrud allerede meddelt EU at Norge er positiv til direktivet.

Det skjedde på EUs helseministermøte i Jönköping i juli. Der slo Aasrud fast at Norge i hovedsak er positiv til EU-kommisjonens utkast til direktiv, og la fram forslag til justeringer.

Fri flyt vekker LO-uro

Fri flyt av helsetjenester ble i sin tid tatt ut av EUs tjenestedirektiv fordi det var så kontroversielt at det hindret tjenestedirektivet fra å bli vedtatt. Deretter ble selve tjenestedirektivet vedtatt av EU. Umiddelbart etterpå startet EU-kommisjonen arbeidet med dette egne tjenestedirektivet for helse.

Utsiktene til et helsedirektiv vekker uro i fagbevegelsen, og LO-kongressen vedtok en advarsel om at Norge må vurdere veto.

– Ikke behandlet i stortingsgruppa

ABC Nyheter møtte stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen da hun stilte på et valgkampmøte i fagbevegelsen i Trondheim onsdag,

– Hvorfor svarte du ikke på spørsmålet om veto mot helsedirektivet, og hva menerr du?

– Det kan jeg ikke si. Vi har ikke hatt denne saken til behandling, svarer Eva Kristin Hansen.

I ABC Nyheter i går oppfordret NTL-leder Turid Lilleheie Ap til å informere velgerne om sitt syn i viktige saker.

– Det får stå for hennes regning

– Du sier at du som stortingspolitiker ikke har behandlet saken. Men Arbeiderpartiets statssekretær Aasrud har allerede tonet flagg overfor EU?

– Det får stå for hennes regning, svarer Hansen.

– For hennes regning? Representanter for regjeringen snakker vel på vegne av Norge?

– Arbeiderpartiets stortingsgruppe har ikke behandlet denne saken, sier Eva Kristin Hansen til det.

Statsrådene vet heller ikke

Ikke engang statsrådene i regjeringen som burde kjenne regjeringens syn i saken, har tonet flagg.

Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Dag Terje Andersen, Knut Storberget, Anne-Grete Strøm-Erichsen vil ikke svare.

Anniken Huitfeldt og Trond Giske vet ikke hva de skal mene ifølge spørreundersøkelsen. Det vet heller ikke AUF-leder Martin Henriksen.

De eneste seks av 84 Ap-politikere som gjør som politikere i andre partier, svarer, deler seg i to:

Stine Renate Håheim, Torstein Tvedt Solberg og Lillian Hansen går inn for norsk veto mot å ta inn helsedirektivet i EØS-avtalen.

Espen Johnsen, Kari Henriksen og Jorodd Asphjell gjør klart at de ikke vil nedlegge veto.

Legg igjen en kommentar