Kommunene samarbeider mer om krisehåndtering

Pressemelding | Dato: 03.05.2021| Nr: 74 – 2021

Håndteringen av koronapandemien preget kommunenes beredskapsarbeid i 2020. Men DSBs årlige kommuneundersøkelse viser at det jobbes godt med å oppfylle beredskapsplikten, og kommunene samarbeider stadig mer.

− Pandemien gjorde 2020 til et spesielt og krevende år, der kommunenes beredskap ble prøvd under en langvarig og omfattende krise. Nå håper jeg kommunene tar med seg den praktiske erfaringen fra koronahåndteringen inn i fremtidig planlegging, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Kommunene samarbeider mer om krisehåndtering enn de har gjort tidligere. Undersøkelsen viser en positiv utvikling både i samarbeidet mellom kommunene og i samarbeidet med andre beredskapsaktører.

− Jeg er imponert over innsatsen til kommunene det siste året. De har stått i en vanskelig situasjon over tid, men har likevel klart å holde trykket oppe på beredskap og smittevern, samtidig som de har levert gode tjenester til innbyggerne under hele pandemien. Det fortjener de all honnør for, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Kommuneundersøkelsen viser at nesten alle kommuner har både helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan på plass. Men det er – som tidligere år – en utfordringen å ha ROS-analyser og beredskapsplaner som ikke er for gamle. Beredskapsplanen skal øves hvert annet år, og 84 prosent svarer at de har øvd de siste to årene.

− DSBs kommuneundersøkelse gir viktig innsikt i status for og utviklingen av kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Forhåpentlig vil erfaringene fra pandemihåndteringen bidra til en ytterligere bedring av samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene i årene fremover, sier justis- og beredskapsminister Mæland.

Legg igjen en kommentar