Spesialist reagerer på Nakstad-uttalelser: – Arrogant

Av red. PSt -3. mai 2021

Tegning: Niels Gerhard Johansen

I forrige uke skrev NRK at leger er kritiske til massetesting av elever. De pekte på at hurtigtestene har lav evne til å fange opp positive tilfeller og derfor vil føre til falsk trygghet.

– Det er faglig uforståelig at man skal bruke tid og ressurser på dette, sier Øyvind Kommedal, spesialist i medisinsk mikrobiologi og ansvarlig for koronatesting ved Haukeland universitetssjukehus til NRK.

– Testen er enkelt og greit for dårlig, sier Kommedal.

– Arrogant svar

Kommuneoverlegen i Sunnfjord er blant dem som er kritiske. Han kalte ordningen med massetesting for «symbolpolitikk».

Nakstad svarte at han anbefalte kommuneoverlegen «å lese den informasjonen de hadde sendt ut til kommunene».

– Jeg synes svaret fra Nakstad er arrogant, sier Kommedal og utdyper:

– Det er kompetente og erfarne fagfolk som er kritiske. Dette handler ikke om at de ikke har lest informasjonen, det handler rett og slett om at flere på faglig grunnlag er uenige i at massetesting har noe for seg.

Opptil 836 millioner.

Regjeringa har satt av opptil 836 millioner kroner til massetesting gjennom folketrygden.

– Det er absurd å hevde at dette er nyttig og god ressursbruk. Tenk på hva det krever av tid og krefter i skolene. Det er ikke slik at sunn fornuft ikke gjelder bare fordi det er snakk om korona, sier Kommedal.

Kommentar: Jo når det gjelder korona går det helt greit å se bort fra sunn fornuft

Radarparet Guldvog og Nakstad i Helsedirektoratet har nå styrt Norge som en smittevernstat i 14 måneder. De har gang på gang overkjørt faglig ekspertise, Folkehelseinstituttet og de beredskapsretningslinjene som gjaldt i Norge fram til 12. mars 2020. Og de har gjort det til vane å overkjøre Grunnloven og andre norske lover, fordi «koronasituasjonen krever det». Så sjøl om det er totalt unyttig og en vanvittig sløsing med penger, og sjøl om fagmiljøet advarer mot det, vil de sjølsagt drive massetesting av skoleelever også. Hvorfor? De har makt til det.

Legg igjen en kommentar