Re: Kontrollere den offentlige bevisstheten og debatten om geoteknikk

2015 | Lage et publikum for geo-engineering  | Forfattere:  Rob Bellamy og Javier Lezaun |  University of Oxford, Storbritannia | Kilde

" Denne artikkelen analyserer denne raske og intense banen for publisering og utforsker den spesielle måten geo-engineering har blitt innlemmet i feltet" offentlig engasjement med vitenskap "(PES)."

 

 
"Det som kommer frem fra analysen vår er det vi vil beskrive som en prosess med å ramme inn. Med dette menes en bevisst innsats fra PES-forskere for å utvide diskursive og analytiske referanserammer og derigjennom kontrollere den særegne performative kvaliteten i offentlig debatt om geoteknologi. Et innledende forsøk på å etablere geo-engineering som et diskret og godt karakterisert objekt for overveielse, tydeligst uttrykt i 2010 Experiment Earth? -Dialogen, ble etterfulgt av en andre bølge av dialogiske eksperimenter som aktivt prøvde å problematisere geo-engineering som en selvstendig ' engasjementssak '(Irwin et al., 2013).Denne innrammingsprosessen ble støttet av en rekke metodiske nyvinninger i gjennomføringen av offentlig overveielse - fra en omdefinering av (naturvitenskapelige) eksperters rolle i å artikulere saken som ble vurdert, til et bevisst forsøk på å gjøre grensene for geoingeniørskap uskarpe som et tydelig objekt for debatt. "s. 403
 

 
Lenke til hele dokumentet_ Lage et publikum for geoteknologi
 

Legg igjen en kommentar