400 millioner tester ble kjøpt i 2017 til Norge!

Sakset.

Norge kjøpte testutstyr for Covid-19 for kr 390.000.000 i 2017!Fra VERDENSBANKEN sider WITS (World Integrated Trade Solution) finner vi en oversikt fra 2017 over: Medical Diagnostic Test instruments and apparatus (902780) exports by country in 2017https://wits.worldbank.org/…/WLD/nomen/h5/product/902780Overskriften vekker foreløpig ingen mistanke. La oss kopiere inn linken til internet-arkivet som lagrer nett-historik: archive.org. Det dukker opp flere rettelser i september 2020.Den 07.09.2020 ble det foretatt 4 rettelser.Den 06.09.20, 1 rettelse. Den 05.09.20, 2 rettelse og den 04.09.20, 1 rettelse. Frem til den 07.09.2020 var overskriften:COVID-19 Diagnostic Test instruments and apparatus (902780) exports by country in 2017Altså Testutstyr for Covid-19 solgt og innkjøpt i 2017. Som man ser finner vi Norge på denne listen. Den 07.09.2020 blir overskriften forandret til: Medical Diagnostic Test instruments and apparatus (902780) exports by country in 2017Spør det selv hvorfor verdensbanken endrer overskriften fra “COVID-19 Diagnostic Test instruments” til “Medical Diagnostic Test instruments” i dagene fra 04 – 07.09.2020?Hvorfor kjøpte Norge (+Danmark, Sverige..) inn tusenvis av testinstrumenter for å teste Covid-19 allerede i 2017? Hvordan kunne vår regjering i 2017 vite at Covid-19 skulle bryte ut 3 år senere? Husk at fake-MSM og politikere hele tiden har uttalt at Covid-19 fikk navnet fordi den ble oppdaget i slutten av 2019 da den brøt ut fra et labratorie i Wuhan, Kina.Våre regjeringer har altså kjøpt inn Covid-19 testkit/instrumenter allerede 3 år før Covid-19 brøt ut. Lukter dette høyforæderi? Det peker mot at den Norske regjeringen bevist har deltatt i den nøye planlagte Corona-krisen på verdensbasis. Brudd på menneskerettighetene, en alvorlig forbrytelse mot det Norske folk som fortsatt pågår.

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/902780?fbclid=IwAR3W5CFxq0ka6JYzB3plenvd_AEQnaHD-O_v9EkcfEtP8lpXaOdMhfuiUEI

Legg igjen en kommentar