NORGE ER BLITT KAPRET AV SJØRØVERE, PIRATER, OG GJORT OM TIL ET UNDERFIRMA AV CITY OF LONDON.AS NORGE, ELLER NORWAY INCORPORATED.

Derfor er vi ikke lenger frie, suverene mennesker i ett fritt og suverent land. Derfor gjelder ikke Grunnloven lenger. Nå gjelder maritim lov, havets lov. Den loven som regulerer alt på havet og ombord i et skip. Der har Kapteinen eller Skipperen all myndighet og mannskapet (det norske FOLKET) ingen. Kongen vår er en del av den engelske Kronen.Dette har FOLKET vært med på frivillig uten å forstå det og vite det. FOLKET selv er gjort om til firmaer med firmanummer og registrert. Det er fødselsattesten og personnummeret.Vi har fått PARLAMENTARISME istedenfor DEMOKRATI.(1884).Dette er vi med på og støtter og holder vedlike, hver gang vi stemmer ved valg. Da gir vi bort vår myndighet, suvereniteten vår, til et parti og gjør oss selv umyndige. Da kan politikerne i partiet gjøre hva de vil. Da har de fått all myndighet når de er kommet på Stortinget og i Regjeringen. Statsministeren er konsernsjefen.Derfor må vi slutte å stemme på Stortingspartiene, vi må slutte å gi bort myndigheten vår og suvereniteten vår. Vi må ta makten og myndigheten tilbake ved å slutte å stemme på disse partiene. Vi må ut av firmasystemet/korporasjonssystemet, som binder oss som slaver, som kveg. Det er det vi blir vurdert som.

Legg igjen en kommentar