Forskningsrapport fra Israel:

Vaksinene tar livet av 40 ganger flere eldre enn Korona.

19 APRIL 2021

En forskningrapport viser at vaksinen dreper 40 ganger fler eldre i Israel enn Koronaen. I så fall har vi en skandale.

Israel: Pfizer-vaksinen har tatt livet av 40 ganger så mange eldre som Covid-19 har. 

Dette er et sammendrag fra en artikkel som vi har funnet på NewsVoice oversatt til svensk av Torbjörn Sassersson fra LifeSite. Materialet er hentet fra en publisert forskningsrapport. For de som er interessert kan en starte med den svenske nettsiden og gå til de linkene en finner der.

Jeg må føye til at det som rapporteres her er i overensstemmelse med en tilsvarende rapport fra Tyskland, men bare verre. Men Israel er det landet som er kommet lengst i å få fullvaksinert befolkningen og resultatet sml. med Tyskland blir jo deretter.

yellow and black no smoking sign
Vaksinasjonspresset har vært stort og folk tar vaksinene av ulike motiv. Mange er skremt etter en svær skremselskampanje fra myndighetene og i mediene. Men mange har også tillit til helsemyndighetene og at vaksinene er skikkelig utprøvet. At to av vaksinene allerede er trukket tyder ikke akkurat på det.

Disse rapportene tyder på en ikke-tilsiktet avlivningskampanje overfor syke, eldre mennesker og er i praksis ikke bare en helsepolitisk skandale men må ansees som kriminelle handlinger. Ifølge FHI er nå rundt 130 døde i Norge i etterkant av vaksineringen til nå etter 3-4 måneder. På årsbasis tilsvarer det nesten antallet Covid-19 døde i Norge. Og da er ikke hele befolkningen vaksinert.

Enhver får tenke sitt.

Knut Lindtner

Her følger et sammendrag av den svenske artikkelen:

Tall fra det israelske helseministeriet viser at Pfizer.vaksinen har tatt livet av 40 ganger flere eldre mennesker enn selve Covid.19-viruset har. De mener også at vaksinen har tatt livet av flere yngre mennesker enn viruset har.

Det er forskere ved et fakultet i Aix-Marseille-universitetet som påstår dette. De hevder at den eksperimentelle vaksinen fra Pfizer dreper flere enn selve sykdommen 

Det er først og fremst eldre over 65 år som dør, og det skjer mellom de to vaksinedosene. Tallene viser at 200 pr. 100 000 vaksinerte personer dør, mot at 4,91 pr. 100 000 dør av Covid-19-viruset uten å være vaksinerte.

Forskerne mener at de i flere måneder har mistenkt at vaksinen framkaller ADE (Antibody-dependent Enhancement) – at denne vaksinen danner antistoffer i kroppen, antistoffer  som er årsak til dødeligheten i stedet for å beskytte. 

Forskerne kritiserer presset som de israelske myndighetene har utsatt befolkningen for, og kaller denne vaksinasjons-skandalen i Israel for «et nytt holocaust». 

Vaccine 'green pass': How Israel is reopening for fully vaccinated people |  Newstalk
Israels grønne vaksinekort

Den israelske regjeringen har nylig kommet med et «grønt kort», et vaksinasjonspass som tillater personer med dette passet å få besøke enkelte steder som underholdnings-og fritidsanlegg. De behøver heller ikke gå i karantene om de kommer i kontakt med smittede personer.

Israels helseminister mener det er en moralsk plikt å vaksinere seg mot Covid-19. Han har til og med sagt at de som ikke lar seg vaksinere må akseptere å bli holdt utenfor.

Selv om folk er vaksinerte må de bære munnbind og opprettholde fysisk avstand.

Det overveies også en ny lov som skal gi arbeidsgivere rett til å vegre seg mot å ansette ikke-vaksinerte personer. 

Pressen mener at Israel bedriver krig mot ikke-vaksinerte. Men Anthony Fauci, Bidens vaksinasjons-strateg, kaller Israels strategi for «overordentlig bra». 

Legg igjen en kommentar