Bjørgulf Mortensen 18.04 2021. Synnøve Fjellbakk Taftøe’s sammendrag.

Av: Bjørgulf Mortensen, statsansatt 30 år, i Luftfartsverket.Synnøve arbeidet i Utenriksdepartementet under Gro-Harlem Brundtlands Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde i 1992. Det var Regjeringen GRO HARLEM BRUNDTLAND som stod for avskjeden. Avskejden kom som en konsekvens av hennes avsløringer på metoder som ikke tålte “dagens lys” i saksbehandlingen som Regjeringen og UD er forpliktet å følge i h.h.t. forvaltningsloven. Hun fant ut at det ble gjort grove feil i saksbehandlingen for å føye seg etter EU-saker (fisket) som strømmet på i Utenriksdepartementet. Dette fordi hun som jurist i UD (Utenriksdepartementet) arbeidet med saker vedrørende Regjeringens over-ivrige Eu- tilpassning. Hun reagerte på denne ulovligheten, som bl.a. gikk på å desinformere det norske folk.Ref. fra BmOnline: Synnøve Fjellbakk Taftø.I kampen mot EU-smisking var Synnøve Taftø lojal til sitt lands interesser. Hun burde ha vært leder av (NEI til EU) og hadde også “passet godt på” denne falske stortingsgruppa “Europabevegelsen” etabl. 1969 på tinget.Dråpen som fikk begeret til å flyte over for maktapparatet var om Synnøves Eu-avsløringer. Bit for bit hadde hennes avsløringer avdekket regjeringens desinformasjon mot folket. Kampanjen for å få folk til å akseptere EØS sprakk, takket være personer av Synnøves støpning. Videre -makteliten ble redd da de fant Synnøves avsløringer så kompromitterende, at de spredde rykter om henne slik at man ikke skulle ta henne alvorlig -og for at mediafolk skulle ta avstand fra henne.Helge Lund i NRK spredte rykter på den interne kommunikasjonslinjen, at hun led av kverulantparanoya. Dermed ringte ikke Terje Svabø NRK TV dagsrevyen for å ha et avtalt direkteintervju med Synnøve Taftø. Giften og svertingen av Synnøve spredtes med rakettfart, og den virket. I flg. Reidar Johansen i Stortingets fiskerikomite som fortalte henne årsaken til den storm hun hadde vakt ved et storoppslag i Dagbladet, som Ingolf Håkon Teigene hadde ordnet. (han var en av de få journalister som var rettlinjet), nå ble uten videre oppfølgning.Utenriksdepartementet hadde underhånden latt Stortingets presidentskap få vite at Synnøve Fjellbakk Taftø var psykisk syk og kom med sinnsforvirret tøv. Dette budskapet gikk videre til norske media på ryktebørsen. Intet middel er for sjofelt for APs maktapparat når de ønsker å stoppe kjeften på kritiske borgere med ærlige hensikter.Hennes mening om demokratiets råtne politikere: Et demokrati kan ikke leve med politikere som bare interesserer seg for sin egen renominasjon -og byråkrater som gir vanlige folks interesser på båten for å mele sin egen kake.Her kan dere lese om NRK som kontaktet meg for å få et intervju med meg etter at dem “fant” min hjemmeside:NrK viser stor interesse for det meste?? Her kan dere lese ved selvsyn. Comments: Her en dag kom det e-post fra NrK….(Dette er statskanalen NRK) Opprinnelig melding—– Fra: finnmark@nrk.no (Norsk Rikskringkasting) TV og radio. Til: BmOnline@c2i.net Dato: 19. januar 1999 19:11Emne: Hvorfor så anonym Dersom du er så stolt av å være den du er – hvorfor så anonym på hjemmesidene. Kanskje du går glipp av muligheten til å bli intervjuet av NRK.BmOnline svarer: Finnmark NRK? Er det noe å se frem til? Og forresten så er jeg fra distriktet (Vardø) og kjenner dere veldig godt. Bare pass dere!!! Mitt fulle navn er på mine hjemmesider– det er bare for dere å lete, men det er nok annet dere forsøker dere på?PS…en sensasjon kommer sjelden alene.MVH Bjørgulf..Webmaster BmOnline.noJeg skriver til NRK hva jeg synes dem burde gjøre mot Synnøve i stedet for å sverte henne: PS: Jeg glemte en viktig ting!! Dere som er så ærekjære, denne henvendelsen deres kommer 9 år for sent. Avtalen Synnøve Fjellbakk Taftø hadde med T. Svabø i dagsrevyen -skulle vært satt ut i livet som avtalt! Men for å gjøre en lang historie kort, kan du anonyme NRK -medarbeider gjøre følgende. Sørg for at Synnøve Fjellbakk Taftø får en slags oppmuntring av NRK,- og da vil jeg føye til- dere har ikke nok penger i kassen for å bøte på det stygge dere gjorde mot Synnøve. Ingen penger kan gjøre det godt igjen! Ingolf Håkon Teigene (NRK) er en som er oppegående hos dere! Men jeg vil på det sterkeste anbefale at dere sender henne en postanvisning pålydende 5 millioner norske kroner. Det vil jeg kalle en slags billighetserstatning for at dere har skadet hennes gode navn og rykte. Shame on you! Og 2,5 mill. kr. av dette kunne jo Regjeringen og Arbeiderpartiet dekke inn- det kalles å ta litt ansvar! Synnøve hadde virkelig ikke fortjent det dere gjorde. Det synker inn i folkedypet og gjett hvem som høster storm? Jeg foreslår at dere fortere enn svidd privatiserer hele butikken (nrk) og skrinlegger å kreve inn NRK -lisensen for all fremtid. Det burde være passende mild straff for NRK-monopolet i tillegg! I grunnen alt for billig!! For å ha vært Arbeiderpartiets mikrofonstativ.Synnøve Fjellbakk Taftø – jurist. Fikk sparken i Utenrikstjenesten i 1992 og har blitt tvangsinnlagt i psykiatrien 4 ganger, senest i februar 1999. Forfatter av Skjoldmøysagaen, Samfunnstrykk 1997 – PB 156, 2402 Elverum. Taftø arbeider for menneskerettighetene i Norge og mot tvangsbehandlig i psykiatrien, ødeleggelse av rettsstaten og den økende korrupsjonen.Her tar en annen norsk borger kontakt med Statsminister Bondevik.VEDRØRENDE ” SAMVITTIGHETSFANGE” SYNNØVE F TAFTØ. Med tanke på at Synnøve Fjellbakk Taftø. 8630 Storforshei, nå må antas å være en ufrivillig samvittighetsfange ved Nordland psykiatriske sykehus, er det oppstått uro blant fiskere, og fritidsfiskere langs kysten. Dette fordi at Fjellbakk Taftø ikke er glemt, eller – blir glemt for å ha blitt sparket fra UD, kun for å informere om viktig, men fordekt informasjon om fiskeriene, under forhandlinger med EU Men ikke minst, for at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, som oppnådde forliket i Strasbourg med Regjeringsadvokaten, for fritidsfisker og bussjåføren som ble dømt i Høyesterett. Uroen øker for hver dag, etter at Kystfolket fikk bevis for at Taftø var internert. Den eneste juristen, med nok faglig innsikt, – og som ikke lot seg presse og/ eller kjøpe i kampen om allemannsretten, og fordekte fiskeforhandlinger med EU, er internert. “Juristen” Peter Ørebech, unngikk internering, med sitt klare dobbeltspill. Forvirring, forbauselse og uro, kan lett utvikle seg til reaksjoner i rettferdig harme. Det er bevis nok, som sammen med foreliggende dokumenter i justisdepartementet , dokumenterer at leger, tjenestemenn, og en lensmann sitt ulovlige bruk av psykiatrien, og ved bruk av mentale diagnoser. Dette på fritt grunnlag – etter at enkelte individer forsøkte å ta opp lovbrudd, – fra tillitsvalgte og offentlige tjenestemenn.Bjørgulf MortensenSiste klipp er fra internett. Nå blir dette spredd i Danske aviser mot EU!!Statsminister Kjell Magne BondevikStatsministerens kontor, Akersgt. 42, postboks 8001 Dep, 0030 Oslo, (tlf. nr. 22 24 90 90).I går mottok vi et brev datert 8. mars d.å. fra Det Kongelige Justis- og Politidepartement med følgende overskrift: “Vedr. innbringelse av politiske fanger på politibudsjettet”. At vi har hatt og har politiske fanger her i landet, ja, det er noe vi har visst meget lenge, men det som er det unike nå, – det er at landets Justisdepartement n å faktisk innrømmer det. Synnøve Fjellbakk Taftø er en slik politisk fange! Medio februar d.å. ble hun tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus hos fangevoktdirektøren v/NPS, Atle Aas! Dette var hennes 4. tvangsinnleggelse! Den varte i ca. 14 dager, og i dag er hun ute igjen. Fra sin bakgrunn i det diplomatiske korps gjennom ca. 15 år, og hvor hun på 90-tallet fikk avskjed i unåde p.g.a. at hun ytret seg sannferdig om myndighetene og de politiske myndighetspersonene og som det igjen for enkelte selvsagt var svært lite flatterende for! Hvorfor hennes 4. tvangsinnleggelse nå? Jo, Synnøve hadde proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet! Som det psykiatriske offer Arnold Juklerøds nærmeste pårørende, vil jeg nevne ham som kansje den mest kjente politiske fangen i Norge i nyere tid, – kjent ikke bare i Norge, men faktisk i hele verden, (undertegnede har med egne øyne sett brev poststemplet i Sør-Afrika og adressert som sådan, “Til Juklerud i Norge” og som kom fram til brakka på Gaustad, – Juklerøds bopel de siste 3,5 år av sitt liv). Juklerøds advokat, advokat Knut Rognlien, skrev i en pressemelding fra 7. september 1995 bl.a., sitat begynner: “Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende”, sitat slutt. Synnøve Fjellbakk Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i all sin fremferd. Og med hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun “farlig” for d’herrer som ønsket Norge inn i EU og for de som forhandlet fram EØS-avtalene, – da særlig hva gjaldt fiskerispørsmålene, – som stod hennes hjerte nærmest! Pr. idag koker det på kysten blant fiskeribefolkningen over det horrible som myndighetene i g j e n har gjort mot Synnøve! Og de av myndighetene som min kone og undertegnede har vært i kontakt med enten pr. brev eller telefon eller begge deler, så som Helseminister, Justisminister, folk i Utenriksdepartementet, folk hos Regjeringsadvokaten osv. osv., virker det som om det er en litt heller nervøs stemning, (våre opplevelser). Inntil jeg begynte å arbeide med overgrep i psykiatrien, sommeren 1992, hadde jeg ennå min barnetro i behold: I vårt land forekommer det ingen kobling mellom politikk, psykiatri og rettsvesen. Skulle det forekomme enkeltstående overtramp, så har vi da domstoler som vet å beskytte sine borgere, som lar alle saker bli “fullkomment opplyst”, som det heter. Våre politikere er ikke korrupte. Legger du bevisene på bordet, så tar de straks affære. De dekker ikke over og fortier ikke lovbrudd hos myndigheter og rettsinstanser, men er rettsstatens og demokratiets fremste beskyttere. – Ja, vi vil gjerne tro det er slik. Vi vil tro oss beskyttet av rettsstaten og demokratiet. Og av offentligheten, den frie presse. Dersom noen gidder å lese, da. Dersom noen våger å trykke. Men vi har lært: Politikere, psykiatere og domstolene forblir i disse spørsmål en uheldig treenighet, en treenighet vi godt kan være foruten når treenigheten blir brukt som vi har sett i Juklerød- og Taftøsaken! Alle illusjoner mistet jeg relativt fort. Og da Juklerødsaken var oppe i Stortinget 31. mai 1996 og det skulle stemmes over om det skulle nedsettes en offentlig granskningskommisjon, stemte bl.a. a l l e Kr.f’ere nei, (av de som var tilstede – 7 (syv) stk.) og disse var: V. Svarstad Haugland, A. Næss K. M. Bondevik, M. Aukan, H. Frafjord Johnson, O. T. Lånke og O. Holten. Og jeg glemmer ikke den delegasjon som en tidlig vårdag 1995 var nede i Tyrkia for å besøke den politske samvittighetsfangen Zana. Det var Dem statsminister, Kirsten Kolle Grøndahl, Anne Enger Lahnstein og Kaci Kullmann Five. Jeg så fru Five gråte på TV over hva hun hadde fått oppleve med møtet med Zana, men dette var tydeligvis glemt av den samme fru Five stemte nei sammen med Dem statminister når det gjaldt granskning av Juklerødsaken. Om det gjorde inntrykk på fru Five og Dem statsminister da Juklerød døde 25. januar 1996 etter ca. 25 års tortur på Gaustad, vet jeg ikke. Jeg regner med at dette gikk smertefritt for dere begge (leses: alle politikere). Men en ting er sikkert, – psykiaterne tok livet av Juklerød! Si meg Bondevik! – og vær ærlig nå! Hvorfor skal det være så langt mellom liv å lære! Du forkynner det kristne budskap, og skjønn meg rett: Det har jeg ikke noe imot, tvert om! Men det jeg har noe i mot er at du ikke lever etter det du forkynner! – hvertfall ikke overfor personer som stiller ubehagelige spørsmål til myndighetene og som blir diagnostisert for at de samme personene ikke skal ha således injurierende kraft. Dette bør du få satt en stopper for! I mai d.å. skal de nye psykiatrilovene antageligvis vedtas. Jeg er skremt over hva som ligger på bordet som utkast pr. idag! Juklerød er død! Synnøve lever – en ressursperson som bør bli tatt på alvor! Hennes diagnose bør du være mann til å få slettet Bondevik, du har n o k makt til det! Synnøve kan i mange år ennå yte landet Norge en uvurderlig arbeidskraft! Jeg avventer svar statsminister!Velaug og Tore Lie.BmO: kommentar: Her ser dere en mann som prøvde å ta opp dette med Statsminister BONDEVIK. Det viser seg at Statsminister Bondevik bare er en som løper Eurpabevegelsen’s ærender til tross sin prestekrage? Er dette å fremme menneskerettigheter Bondevik?Her kan du sende e-post til stortingsrepresentantene for å spørre om dem synes dette er i tråd med Statsminister Bondeviks nyttårstale mot mobbing?Henvis til denne siden når du skiver. På forhånd takk!Bondevik får grei beskjed fra SynnøveMer fra SynnøveHennes “mann”, Bjarne Taftø banket opp Synnøve da hun spurte om hva det var han drev på med i frimurerlosjen. Jeg fikk også en trusseltelefon fra Taftø om jeg la dette ut på nettet. Du vet hvor du finner meg, svarte jeg Taftø.Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83BmOnline

Legg igjen en kommentar