Anders Brunstad 21-04 2021 LITT OFFISIELL COVID STATISTIKK.

1. Av totalt 760 innleggelser på Norges intensivavdelinger siden 1.4.2020 til nå, rapporteres det at 729 døde og altså 31 overlevde.2. De blir behandlet med påfyll av oksygen for en blodsykdom som medfører for lite oksygen.3. Og de får antatt ikke livreddende medisin som behandler selve sykdommen, som ved Covid i følge Dr Richard Fleming kan behandles med flere typer av gode medisiner. Ink Iver Mektin plus sink og Vit D.4. Men som Legemiddelverket i Norge ikke har godkjent i Norge for behandling som kunne ha reddet minst 90% av de døde hvis gitt straks5. Både hurtigtestene og PCR testen gir ca 2% -3% falske positive oppgis av testprodusentene selv.6. Når andelen positive nå er på 2.9% er det under 0.9% faktisk positive. Og nesten INGEN blir bekreftet Covid-19 positiv i en blodprøve lab test. Da viruset ikke er identifisert og dermed ikke kan påvises i lab tester.7. Antallet Covid relaterte dødsfall inkluderer nå de som har blitt drept etter at de har fått iseg en kvaksine.8. Antallet som er offisielt drept av kvaksinene er derfor høyere enn oppgitt og nå er på mer enn 150 offisielt, trolig over 200.9. I forrige uke ble det rapportert 4 vaksinedrepte, men talla på Covid døde var på 21. Denne uke 18.10. Typisk gir de ansvarlige legene en falsk forklaring om at de døde av noe annet enn kvaksinene, som f ex covid eller for lite blodfortynner.Sistnevnte er da oppført som årsak til et drap i Sarpsborg. Og også oppgitt som årsak til hjerneblødning og en ødelagt hjerne til min venn Leif Sunde som ble kvaksinert med Pfizers nr 2 den 9.3.2021, og ødelagt i hjerna 12.3.Legen forklarte til kona at dette skyldtes for lite blodfortynner. Og førte det ikke opp som Pfizer relatertI uke 15 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 3 717 tilfeller med prøvedato i uke 15, en nedgang på 23 % siden uke 14 og 43 % siden uke 11. Samtidig var det en nedgang i antall personer testet (126 800) sist uke (13 %). Andel positive blant de testede var 2,9 % i uke i uke 15, en nedgang fra 3,3 % i uke 14.Nedgangen i meldte tilfeller sist uke kan i stor grad tilskrives en nedgang i Viken (41 %) og Oslo (24 %). Til sammen utgjør disse to fylkene 62 % av de meldte tilfellen i uke 15. I uke 14 var tilsvarende andel 72 %. Oslo har fortsatt klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (363 i uke 14 og 15 samlet), etterfulgt av Viken (258). Troms og Finnmark (7) har lavest forekomst. Sist uke gikk antall meldte tilfeller ned i 5 fylker mens det gikk opp eller var stabilt i 6Det er foreløpig rapportert om 151 nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak i uke 15, en nedgang fra 195 i uke 14 og 208 i uke 13. Det var fortsatt en nedgang i nye innleggelser i Oslo (46 i uke 15, etter 56 i uke 14 og 86 i uke 13) og i Viken var det også en nedgang i nye innleggelser sist uke (62 i uke 15, etter 90 i uke 14 og 82 i uke 13). I uke 15 var det en nedgang i antall nye innleggelser i alle aldersgrupper mellom 40 – 79 år og en økning i aldersgruppen 20 – 29.Det er foreløpig rapportert om 23 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 15, en fortsatt nedgang fra 32 i uke 14. Mellom uke 11 – 13 var det rapportert om 46 – 51 nye innleggelser per uke.Det er foreløpig registrert 18 dødsfall i uke 15, etter 21 dødsfall i uke 14. Stigningen i dødsfall siste uker må ses i lys av det høye antallet smittede og sykehusinnlagte de foregående ukene.GodkjennAvvis

Legg igjen en kommentar