Kvantifisering av aerosolstrålingseffekter ved integrerte analyser av luftbårne målinger, satellittinnhenting og strålingsoverføringsmodeller.

Sikkert ikke interessant for den menige mann og kvinne dette innlegget. Men dette er en dokumentasjon av mange som jeg benytter for å bevise sannhetsgehalten i det jeg legger ut om temaet CHEMTRAILS(AEROSOLER).

3. juli 2002 | Etterforskere:   Philip B. Russell,  Peter Pilewskie,  Beat Schmid,  Jens Redemann | NASA Ames Research Center | Kilde

Foreslått kostnad: $ 932 600, 1. mars 2003 – 28. februar 2006

“Vi vil analysere datasett fra felteksperimenter der vertikalt oppløste  målinger av strålingsstrøm, solstråledemping og aerosol fysisk-kjemisk-optiske egenskaper blir koordinert med satellittmålinger av reflektert stråling fra jord-atmosfære.”

Lenke til dokument_ NOAA_Kvantifisering av aerosolstråleeffekter ved integrerte analyser av luftbårne målinger, satellittinnhenting og strålingsoverføringsmodeller


Dele denne:

I slekt

ATMOSFERISK SYSTEM FORSKNING (ASR)15. desember 2020I “Dokumenter”

NOAA OGP Aerosol Climate Program11. juli 2018I “Artikler”

AVDELINGEN FOR VITENSKAPSKONTOR BIOLOGISK OG MILJØFORSKNING15. desember 2020I “Dokumenter”Historie

Legg igjen en kommentar